Daně a podnikatelé

23.04.2024 | 5 min

56. díl: Investice v daňovém přiznání fyzických osob

Investování je čím dál tím oblíbenější způsob, jak zhodnotit peněžní prostředky či mít pravidelný příjem v podobě dividend. Víte, jak začít investovat a jak se zisky z investic zdaňují? Přinášíme vám přehled daňových aspektů různých typů investic u fyzických osob.

05.03.2024 | 3 min

55. díl: Vše, co potřebujete vědět o silniční dani v roce 2024

Silniční daň prošla významnými změnami v roce 2022, kdy byly změněny nejen sazby, ale i okruh zdanitelných vozidel a poplatníků silniční daně. Menší změny v zákoně o silniční dani přinesl i rok 2024. Víte, kdo musí platit silniční daň a podávat daňové přiznání v roce 2024?

13.02.2024 | 7 min

54. díl: Vše, co potřebujete vědět o daňovém bonusu na dítě v roce 2024

Pokud máte děti, můžete si výrazně snížit daň z příjmů, či dokonce získat nárok na výplatu daňového bonusu. Přestože konsolidační balíček řadu daňových slev omezil či zrušil, daňové zvýhodnění na děti zůstalo beze změny. Daňový bonus tak mohou i letos získat OSVČ i zaměstnanci, včetně těch pracujících na DPP a DPČ, splňující zákonem stanovené podmínky. Zjistěte, jak na to.

06.02.2024 | 8 min

53. díl: Jaké slevy na dani a nezdanitelné položky můžete uplatnit v roce 2024?

Všichni plátci daně z příjmů fyzických osob, tedy OSVČ i zaměstnanci, mají nárok na řadu slev a odečitatelných položek. Konsolidační balíček však některé z nich k 1. lednu 2024 zrušil nebo omezil. To ale znamená, že za rok 2023 je ještě můžete uplatnit v plné výši. Zjistěte, jak si můžete letos snížit daň z příjmů na minimum.

11.01.2024 | 6 min

51. díl: Odvody a zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti v roce 2024

Od roku 2024 budou zavedeny nové změny týkající se zaměstnavatelů a zaměstnanců v oblasti zdanění příjmů fyzických osob. Abyste byli připraveni na tyto změny a správně vypočítali daňovou povinnost, přinášíme vám základní informace a související novinky od roku 2024.

09.01.2024 | 4 min

50. díl: Velký přehled: Daňové povinnosti a novinky v roce 2024

Podnikatele v roce 2024 čeká řada daňových změn. Novinky, které jsou součástí tzv. konsolidačního balíčku, se přitom týkají fyzických i právnických osob. Abyste se v daňové problematice pro rok 2024 co nejlépe zorientovali, připravili jsme si pro vás přehledného průvodce daňovými povinnostmi a novinkami.

12.12.2023 | 4 min

48. díl: TAX FORUM 2024: v hlavní roli konsolidační balíček a novela zákoníku práce

Ve středu 29. listopadu se konala odborná konference TAX FORUM 2024, jíž se účastnili daňoví experti, odborníci a právníci. Novela zákoníku práce spolu s vládním konsolidačním balíčkem totiž přinese mnoho změn pro zaměstnance i zaměstnavatele. I z toho důvodu se slova ujala například Ing. Simona Hornochová, generální ředitelka Finanční správy ČR, Eva Svobodová, generální ředitelka AMSP ČR, či Mgr. František Boháček, ústřední ředitel ČSSZ.

05.12.2023 | 8 min

47. díl: Co jsou příležitostné příjmy a jak se zdaňují?

Příjmy z příležitostných činností nebo z příležitostného nájmu movitých věcí jsou zdaňovány jako ostatní příjem v § 10. Co jsou příležitostné příjmy? Jak se zdaňují? Kdy musí podat fyzická osoba daňové přiznání?

31.10.2023 | 4 min

46. díl: Vše, co potřebujete vědět o dobrovolné registraci k DPH

Zatímco pro některé podnikatele s ročním obratem do 2 milionů korun není dobrovolná registrace k DPH výhodná, jiným se vyplatit může. Patříte i vy k těm, kteří mohou profitovat z dobrovolné registrace? V tomto článku se to dozvíte a zjistíte také, jak postupovat, pokud se chcete dobrovolně zaregistrovat jako plátci DPH.

24.08.2023 | 7 min

45. díl: Daňová rezidentura fyzických osob

Aktuální doba je typická svou rychlostí a propojeností. Mnoho lidí pracuje pro svého zaměstnavatele na dálku, jiní za prací dojíždí do jiného státu, nebo se do jiného státu stěhují jak z důvodů rodinných, tak pracovních. V dnešním článku se zaměříme na všechny tyto osoby. Cílem tohoto článku je zodpovědět, jak se určuje daňový domicil (resp. rezidentura) u fyzických osob a jaké z ní plynou konsekvence, pokud jste rezidentem či nerezidentem v České republice.

01.08.2023 | 6 min

44. díl: Sdílená ekonomika z pohledu daní 

Pod slovním spojením sdílená ekonomika si lze představit mnoho věcí. Ve většině případů se jedná o ekonomický směr, jehož cílem je efektivněji využívat majetek. Díky efektivnějšímu využití si pak může víc lidí dovolit daný majetek využívat. Jedním z dalších principů je pak jednodušší zprostředkování transakce. Společnosti jako Uber nebo Airbnb zde vystupují jen jako určitá platforma, která spojuje zákazníky a osoby, které práci fakticky vykonávají.

04.07.2023 | 6 min

43. díl: Smlouvy o zamezení dvojímu zdanění

V článku ohledně smluv o zamezení dvojímu zdanění (dále jen „SZDZ“) se vám pokusíme srozumitelně a zjednodušeným způsobem popsat, k jakému účelu tyto smlouvy slouží a proč jsou důležité.

06.06.2023 | 4 min

42. díl: Náklady vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů - jak je prokázat?

Zákon o daních z příjmů (dále jen ZDP) rozděluje náklady související s podnikáním v podstatě do tří skupin. A to na náklady, které jsou vždy daňově neuznatelné, i když souvisí s podnikáním, dále náklady, které jsou ze zákona daňově uznatelné, pokud slouží k podnikání a největší skupinou jsou blíže neurčené náklady, které jsou daňově uznatelné za podmínky, že poplatník prokáže, že slouží k zajištění a udržení zdanitelných příjmů. Jak lze tyto náklady prokázat?

30.05.2023 | 6 min

41. díl: Jak na odpočet DPH?

Dnešní díl článků ze světa daní se bude zabývat problematikou DPH, specificky oblastí vstupů a nároku na odpočet. DPH funguje na principu neutrality, což znamená, že plátce daně má možnost od svých zdanitelných výstupů odečíst přijaté vstupy tak, aby zdanil pouze přidanou hodnotu a DPH nebyla jeho nákladem. Na druhou stranu, jako všechny daňové oblasti, i nárok na odpočet má své podmínky a nelze odečítat všechny přijaté výstupy tak, jak se plátci zachce. V následujících řádcích se dozvíte, za jakých podmínek lze nárok na odpočet uplatnit, kdy jej nelze uplatnit vůbec a v jakých situacích je možné jej uplatnit částečně.

02.05.2023 | 7 min

40. díl: Jak na kontrolní hlášení v roce 2023

Co je vlastně kontrolní hlášení? Kdo a za jakých okolností jej má povinnost podat? Co obsahuje a jaké jsou jeho náležitosti? Jaké změny nastaly v roce 2023? V tomto článku se vám pokusíme zodpovědět jednotlivé otázky a provést vás tím nejdůležitějším, co byste měli o kontrolním hlášení vědět.

20.04.2023 | 5 min

39. díl: Stravování zaměstnanců z pohledu daní

Zaměstnavatel je dle Zákoníku práce § 236 odst. 1 povinen zaměstnancům umožnit stravování. Zaměstnavatel ale není povinen stravování zajistit. Přestože své zákonné povinnosti zaměstnavatel splní i tím, když zaměstnancům rozvrhne přestávku na oběd, je v praxi obvyklé, že zaměstnavatel zaměstnancům nějakým způsobem zajišťuje stravování jako benefit.

07.03.2023 | 5 min

38. díl: Jak probíhá kontrola z finančního úřadu?

Seznamte se s procesem daňové kontroly, abyste jejím průběhem nebyli, v případě, že se s ní setkáte, zaskočeni. V našem článku vám přiblížíme nejen její průběh, ale seznámíme vás i s vašimi právy a povinnostmi.

07.02.2023 | 5 min

37. díl: Daň z příjmů: Stručný průvodce pro zaměstnavatele pro rok 2023

Jednou z důležitých povinností zaměstnavatelů je vypočítat zálohu na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a za své zaměstnance také tuto daň odvést. Jaká je výše daně z příjmů, jak daň z příjmů vypočítat a v jakých případech musí daňové přiznání podat sám zaměstnanec?

31.01.2023 | 7 min

36. díl: Velký přehled: Změny v silniční dani

Od 1. 1. 2022 došlo k významným změnám v konstrukci silniční daně. Nejvýznamnější změnou je zrušení povinnosti platit silniční daň a podávat přiznání pro většinu vozidel, např. pro osobní vozidla, vozidla kategorie N1, autobusy a další. V článku si změny v silniční dani rozebereme blíže.

20.12.2022 | 3 min

33. díl: Daňová optimalizace s.r.o. – odpočet daňové ztráty

Jedním z legálních způsobů, jak si může poplatník snížit základ daně, je uplatnění daňové ztráty. Základ daně je ovšem možné snížit pouze o daňovou ztrátu, tj. ztrátu vykázanou v daňovém přiznání. Nelze odečítat účetní ztrátu, tj. ztrátu vykázanou v účetnictví. V praxi totiž může nastat situace, že má s.r.o. účetní ztrátu, ale kladný základ daně. Např. v případě, že má velké nedaňové náklady. Za jakých podmínek je možné odečítat daňovou ztrátu?

12.12.2022 | 5 min

32. díl: Zvýšení limitu plátcovství DPH a paušální daně od 1. 1. 2023

Dne 2. 12. 2022 vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 366/2022 Sb. novela zákona, která zvyšuje limit pro povinnou registraci plátce DPH. V souvislosti s touto změnou byly přijaty i další změny. Účinnost většiny změn je od 1. 1. 2023.

22.11.2022 | 8 min

31. díl: Daňová optimalizace s.r.o. - opravné položky k pohledávkám po splatnosti

S pohledávkami po splatnosti se při svém podnikání podnikatelé nezřídka setkávají. Ne všichni ale vědí, že k pohledávkám po splatnosti lze tvořit opravné položky, které jsou při splnění zákonných podmínek daňovým nákladem s.r.o. Jejich tvorbou si podnikatel může snížit naprosto legálně základ daně.

18.10.2022 | 5 min

30. díl: Obchodní dárky a reklamní předměty z pohledu daní

S blížícím se koncem roku chce řada podnikatelů poděkovat svým obchodním partnerům za spolupráci v uplynulém roce. Pořizuje proto předměty, které slouží jako obchodní dárky. Jak je to s možností uplatnění daňových nákladů a odpočtu DPH u obchodních dárků a reklamních předmětů?

21.07.2022 | 7 min

29. díl: Daňový průvodce pro podnikatele: One Stop Shop (OSS) 

One Stop Shop (OSS) neboli zvláštní režim jednoho správního místa je systém, který zjednodušuje placení DPH do jiného členského státu Evropské unie (EU). Umožňuje odvést DPH do jiného členského státu nebo několika členských států prostřednictvím jednoho vybraného státu.

23.06.2022 | 3 min

28. díl: Firemní automobil z pohledu daní a účetnictví

Při uplatňování nákladů/výdajů na firemní automobil musí podnikatel vždy postupovat dle Zákona o daních z příjmů. Pro uplatnění odpočtu DPH se plátce řídí ustanovením zákona o DPH. Tyto dvě daně fungují nezávisle na sobě a dopad u každé z nich je potřeba posuzovat zvlášť. Rozdíl je také v tom, jestli automobil používá k podnikání fyzická osoba nebo právnická osoba.

25.01.2022 | 6 min

27. díl: Přehled daňových povinností a změn pro rok 2022

Rok 2022 nebude tak bohatý na změny v oblasti daní, jako byl rok 2021, přesto je dobré se s novinkami seznámit. Podívejte se na náš přehled daňových povinností pro rok 2022 a připravte se na všechny změny včas.

18.01.2022 | 8 min

26. díl: Velký průvodce pro OSVČ: Daňové přiznání a přehledy za rok 2021

Nevíte, kdy a jak podat daňové přiznání a přehledy pro pojišťovny za rok 2021, jak je vyplnit či na jaké slevy na dani máte nárok? Přinášíme vám velkého průvodce daňovým přiznáním pro OSVČ, s nímž hravě zvládnete všechny povinnosti.

06.01.2022 | 6 min

25. díl: Dary z pohledu daní: jak je správně odečíst

Konec roku bývá tradičně období, kdy lidé dávají dary na dobročinné účely. Při splnění zákonem stanovených podmínek lze tyto dary odečíst od daní. Zjistěte, jak si můžete pomocí poskytnutých darů snížit základ daně.

05.01.2022 | 5 min

24. díl: Daňová evidence, paušální výdaje nebo paušální daň? Zjistěte, co je pro vás nejvýhodnější v roce 2022

Pro rok 2022 vzroste minimální záloha na sociální pojištění o 253 Kč na 2 841 Kč, minimální záloha na zdravotní pojištění o 234 Kč na 2 627 Kč a také paušální daň o 525 Kč na 5 994 Kč. I vzhledem k těmto změnám řada podnikatelů uvažuje nad tím, zda se jim více vyplatí daňová evidence, paušální výdaje nebo paušální daň. V tomto článku to zjistíte.

07.12.2021 | 8 min

23. díl: Benefity pro zaměstnance z pohledu účetnictví a daní

Při rozhodování o tom, které benefity budete svým zaměstnancům poskytovat, je vhodné zvážit i daňové dopady, a to jak u zaměstnavatele, tak u zaměstnance. Zjistěte, které zaměstnanecké benefity jsou daňově nejvýhodnější.

23.11.2021 | 7 min

22. díl: Náklady v podnikání: Daňově uznatelné náklady

Zákon o daních z příjmů (dále jen ZDP) rozděluje náklady související s podnikáním v podstatě do tří skupin. A to na náklady, které jsou vždy daňově neuznatelné, i když souvisí s podnikáním, dále náklady, které jsou ze zákona daňově uznatelné, pokud slouží k podnikání a největší skupinou jsou blíže neurčené náklady, které jsou daňově uznatelné za podmínky, že poplatník prokáže, že slouží k zajištění a udržení zdanitelných příjmů.

09.11.2021 | 10 min

21. díl: Náklady v podnikání: Daňově neuznatelné náklady

Zákon o daních z příjmů (dále jen ZDP) rozděluje náklady související s podnikáním v podstatě do tří skupin. A to na náklady, které jsou vždy daňově neuznatelné, i když souvisí s podnikáním, dále náklady, které jsou ze zákona daňově uznatelné, pokud slouží k podnikání a největší skupinou jsou blíže neurčené náklady, které jsou daňově uznatelné za podmínky, že poplatník prokáže, že slouží k zajištění a udržení zdanitelných příjmů.

19.10.2021 | 4 min

20. díl: Minimální zálohy a paušální daň pro OSVČ v roce 2022

S blížícím se koncem roku se podnikatelé začínají zajímat o to, jaké změny spojené s minimálními zálohami a paušální daní na ně čekají v roce 2022. V tomto článku se dozvíte, jaká je předpokládaná výše minimálních záloh i paušální daně v roce 2022 a jaké termíny pro vás budou důležité.

05.10.2021 | 6 min

19. díl: Zorientujte se v nových pravidlech DPH pro export a import 2021

V průběhu roku 2021 došlo k řadě změn v oblasti DPH, které upravují zejména podmínky pro e-shopy a také pro dovoz zboží ze zemí mimo EU. První část změn začala platit od 1. 7. 2021 na základě úpravy evropské legislativy. Od 1. 10. 2021 dochází k implementaci evropské legislativy do českého zákona o DPH a nabývají účinnosti další změny. Zjistěte, jaké novinky vás čekají.

13.04.2021 | 3 min

18. díl: Online finanční úřad aneb Vyřešte daně moderně a jednoduše

Ministerstvo financí na konci letošního února spustilo online finanční úřad, který lidem umožňuje jednoduše komunikovat s finančním úřadem prostřednictvím internetu. Jaké funkce online finanční úřad přináší? Na jaké výhody se mohou podnikatelé těšit a jak se k online finančnímu úřadu přihlásit?

16.03.2021 | 5 min

17. díl: Kdy musíte vést účetnictví a kdy vám stačí daňová evidence?

Začínající podnikatelé často tápou v tom, jestli mají vést daňovou evidenci, nebo účetnictví. Abychom se v těchto dvou pojmech zorientovali, přiblížíme si, co to vlastně daňová evidence a účetnictví je. Nastíníme si také, jaké jsou mezi nimi rozdíly, a v neposlední řadě vás seznámíme s tím, kdo musí vést daňovou evidenci a kdo účetnictví.

02.03.2021 | 7 min

16. díl: Vše, co potřebujete vědět o DPH v roce 2021

Tápete v daňové problematice? V tomto článku se dozvíte vše podstatné, co potřebujete vědět o dani z přidané hodnoty. Zjistěte, jaké jsou povinnosti plátce DPH, kdy vzniká nárok na odpočet DPH i jaké jsou sazby DPH pro rok 2021.

26.01.2021 | 7 min

15. díl: Velký průvodce pro OSVČ: Daňové přiznání a přehledy za rok 2020

Nevíte, kdy a jak podat daňové přiznání a přehledy pro pojišťovny za rok 2020, jak je vyplnit či na jaké slevy na dani máte nárok? Přinášíme vám velkého průvodce daňovým přiznáním pro OSVČ, který vás jednoduše provede celým administrativním procesem.

05.01.2021 | 6 min

14. díl: Kompletní přehled daňových povinností a změn v roce 2021

Letošní rok přinesl několik důležitých změn, především je to zavedení paušální daně pro OSVČ, ale i online finanční úřad. Přinášíme vám přehled všech daňových povinností a novinek pro rok 2021.

17.08.2020 | 3 min

13. díl: Jste OSVČ? Termíny obnoveného placení záloh na zdravotní a sociální pojištění se blíží

Stát vzhledem k pandemii koronaviru odpustil povinné placení minimálních záloh všem OSVČ na půl roku. Cílem tohoto opatření bylo pomoci podnikatelům překonat kritické období a umožnit jim, aby mohli ve své činnosti pokračovat i nadále. Tento měsíc je však posledním měsícem odpouštěných záloh. Kdy se zase zdravotní a sociální pojištění začne platit a co by pro podnikatele znamenalo plánované zavedení paušální daně?

09.12.2019 | 7 min

11. díl: Není firemní náklad jako firemní náklad

V podnikání existuje přímá úměra, čím jsou náklady vyšší, tím méně se platí státu na daních. Zjednodušeně je to tak, ale existují přísná pravidla. Vždy se musí jednat o daňově uznatelné náklady, což nejsou automaticky všechny firemní výdaje. Udělejte si jasno alespoň v těch nejdůležitějších, abyste věděli, jaké výdaje firmě na dani uleví a jaké nikoli, a ušetříte na daních tisíce.

25.11.2019 | 5 min

10. díl: Správnou formou podnikání ušetříte na daních tisíce

Každý podnikatel stojí na počátku, ale občas i v průběhu podnikání před rozhodnutím, zda se stát osobou samostatně výdělečně činnou nebo si založit s. r. o. A také zvažuje, zda se mu vyplatí být dobrovolným plátcem DPH, či nikoli. Dvě rozhodnutí, která dokážou na daních ušetřit tisíce.

13.05.2019 | 6 min

9. díl: Spotřební daň – kdo a v jaké výši ji platí?

Pokud se rozhodnete, že své podnikání zaměříte na alkohol, tabákové výrobky nebo pohonné hmoty, je dobré být obeznámen se specifiky spotřební daně a vyplatí se je znát i v případě, že vám daně spravuje účetní.

04.03.2019 | 5 min

7. díl: Jak mohou právnické osoby ušetřit na dani z příjmu

Správně zvolené daňově uznatelné výdaje vám sníží částku, kterou odvedete státu na daních, o desítky procent, ale musíte vědět, jaké položky a v jakém rozsahu finanční úřad ještě uzná a jaké náklady se považují za zbytečné nebo nepřiměřené. Kromě výdajů vám pomohou ušetřit na daních také odčitatelné položky od základu daně a slevy. Poznejte všechny možnosti, které legislativa nabízí, a neplaťte víc, než musíte.

25.02.2019 | 6 min

6. díl: Jak mohou OSVČ ušetřit na daních

Částka, kterou státu zaplatíte na dani, se dá pomocí slev a nezdanitelných částí základu daně nejen snížit, ale i vynulovat. V některých případech dokonce můžete získat i daňový bonus, což znamená, že na dani nic nezaplatíte, ale naopak dostanete zaplaceno. A proto se vyplatí znát všechny možnosti, které vám legislativa nabízí.

04.02.2019 | 4 min

5. díl: Komu se vyplatí vedení daňové evidence a komu paušální výdaje

Částka, kterou zaplatíte na dani z příjmu, se počítá nejen z vašich příjmů, ale také z výdajů, které mohou být reálné nebo paušální. Při správné volbě jedné nebo druhé varianty ušetříte tisíce, a proto se dobře seznamte s možnostmi, jaké máte.

30.04.2018 | 5 min

3. díl: Kdy je výhodné být plátcem DPH?

Každá osoba, ať už fyzická nebo právnická, která samostatně vykonává ekonomickou činnost, je tzv. osobou povinnou k DPH. Z tohoto titulu jí vyplývá povinnost mít se na pozoru, aby se včas registrovala jako plátce DPH v případě naplnění zákonem stanovených podmínek.

09.04.2018 | 4 min

2. díl: 10 triků, jak snížit daňovou zátěž

Snad každý podnikatel se snaží při přiznání svých příjmů snížit daňovou zátěž co nejvíce. Někdy to bývá ale oříšek a ani neustálé daňové změny situaci neulehčují. Projděte si proto 10 legálních triků, díky kterým můžete na daních ušetřit.

19.02.2018 | 6 min

1. díl: Blíží se kontrola z finančního úřadu. Jak se na ni připravit a případně bránit?

Daňové kontroly z finančního úřadu se obává snad každý podnikatel. Chybička v účetnictví se vždycky může vloudit. Vybírání daní se od roku 2011 řídí tzv. daňovým řádem, což je základní procesní předpis, který se týká i finančních kontrol. Podle tohoto zákona je cílem daňového kontrolora zjistit a prověřit daňový základ nebo jiné okolnosti rozhodné pro správné stanovení daně.