Dokumenty a formuláře

Dokumenty

Č

Čestné prohlášení zahraničního zaměstnavatele Zdroj: ČSSZ

D

Datová schránka - žádost o zřízení pro OSVČ Zdroj: info.mojedatovaschranka.cz
Datová schránka - žádost o zřízení pro PO Zdroj: info.mojedatovaschranka.cz

E

EET - žádost o autentizační údaje Zdroj: Finanční správa

H

J

Ohlášení živnosti
Žádost o koncesi
Oznámení změny, resp. doplnění údajů dle živnostenského zákona
Žádost o zrušení živnostenského oprávnění
Oznámení o zahájení/ukončení provozování živnosti v provozovně
Oznámení o přerušení provozování živnosti
Oznámení o pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo provozování živnosti přerušeno
Přihláška k registraci pro FO
Přihláška k registraci pro PO
Přihláška k registraci pro plátcovy pokladny
Příloha k přihlášce k registraci - Odštěpné závody a provozovny
Příloha k přihlášce k registraci - Vlastníci právnické osoby, která má sídlo v zahraničí, ale skutečné místo vedení v ČR
Oznámení o změně registračních údajů
Žádost o zrušení registrace
Oznámení o zahájení (ukončení) samostatné výdělečné činnosti OSVČ
Přihláška k důchodovému a nemocenskému pojištění OSVČ
Hlášení volného pracovního místa, resp. jeho obsazení
Oznámení pojištěnce (FO) o zahájení (ukončení) samostatné výdělečné činnosti
Jednotný registrační formulář
Návod Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

K

O

Lhůta pro podání: do 8 dnů (popř. 20 dnů v případě zaměstnání malého rozsahu) od nástupu do zaměstnání, skončení zaměstnání či zjištění změny údajů u zaměstnance. Oznámení o nástupu do zaměstnání / skončení zaměstnání Návod Zdroj: ČSSZ

P

Návrh na zápis nebo zápis změny do OR - FO
Návrh na zápis nebo zápis změny do OR - s.r.o.
Změna sídla společnosti v obchodním rejstříku
Návrh na výmaz z OR
Podání na Obchodní rejstřík
Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti ČR
Přehled o platbě pojistného - ČPZP Zdroj: ČPZP
Přehled o platbě pojistného - ZP Škoda Zdroj: ZP Škoda
Přehled o výši daňového základu OSVČ - ČPZP Zdroj: ČPZP
Přehled o výši daňového základu OSVČ - OZP Zdroj: OZP
Přehled o výši daňového základu OSVČ - RBP Zdroj: RBP
Přehled o výši daňového základu OSVČ - VOZP Zdroj: VOZP
Přehled o výši daňového základu OSVČ - VZP Zdroj: VZP
Přehled o výši daňového základu OSVČ - ZP Škoda Zdroj: ZP Škoda
Přehled o výši daňového základu OSVČ - ZPMVČR Zdroj: ZPMVČR
Přihláška a evidenční list zaměstnavatele - ČPZP Zdroj: ČPZP
Přihláška a evidenční list zaměstnavatele - OZP Zdroj: OZP
Přihláška a evidenční list zaměstnavatele - RBP Zdroj: RBP
Přihláška a evidenční list zaměstnavatele - VOZP Zdroj: VOZP
Přihláška a evidenční list zaměstnavatele - VZP Zdroj: VZP
Přihláška a evidenční list zaměstnavatele - ZP Škoda Zdroj: ZP Škoda
Přihláška a evidenční list zaměstnavatele - ZPMVČR Zdroj: ZPMVČR
Prohlášení poplatníka daně z příjmu Zdroj: Finanční správa

R

S

Silniční daň - přiznaní - příloha Návod Zdroj: Finanční správa

Ž

Žádost o snížení zálohy na pojistné OSVČ - ČPZP
Ž̌ádost o snížení zálohy na pojistné OSVČ - VOZP Návod Zdroj: VOZP
Ž̌ádost o snížení zálohy na pojistné OSVČ - VZP Návod Zdroj: VZP
Žádost o snížení zálohy na pojistné OSVČ - ZP Škoda Zdroj: ZP Škoda
Žádost o snížení zálohy na pojistné OSVČ - ZPMVČR Zdroj: ZPMVČR

Z

Základní jednotný registrační formulář PO Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Základní jednotný registrační formulář pro FO Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu