6. díl: Jak mohou OSVČ ušetřit na daních

Částka, kterou státu zaplatíte na dani, se dá pomocí slev a nezdanitelných částí základu daně nejen snížit, ale i vynulovat. V některých případech dokonce můžete získat i daňový bonus, což znamená, že na dani nic nezaplatíte, ale naopak dostanete zaplaceno. A proto se vyplatí znát všechny možnosti, které vám legislativa nabízí.

Základní daňová sleva na poplatníka

Sleva na poplatníka je základním nástrojem pro snížení základu daně všech OSVČ bez rozdílu. Sleva činí 24 840 Kč za rok a uplatňuje se při podání daňového přiznání. Nárok na slevu v plné výši máte, i když jste vydělávali jen 2 měsíce. Na rozdíl od jiných slev, jako je například sleva na dítě, nemůže sleva na poplatníka vytvořit nárok na daňový bonus.

Co je to daňový bonus

Daňový bonus jsou peníze, které dostanete od státu při uplatnění daňových slev. Jedná se o případ, je-li vaše daň z příjmu menší než daňové zvýhodnění a zároveň jste měli ve zdaňovacím období příjem minimálně ve výši šestinásobku minimální mzdy, do níž se započítávají jen příjmy ze zaměstnání a samostatné výdělečné činnosti. Maximální částka, kterou můžete formou daňového bonusu získat za rok 2018 je 60 300 Kč. V roce 2019 se tato částka navyšuje na 80 100 Kč.

Kdy máte nárok na slevu na manžela/lku

Pokud žijete v jedné domácnosti s manželem či manželkou, jejíž příjmy za zdaňovací období nepřesáhnou 68 000 Kč, máte nárok na slevu. Daň si tak můžete snížit o dalších 24 840 Kč. Pokud je manžel či manželka vlastníkem průkazu ZTP/P, částka se zvyšuje na dvojnásobek, tedy na 49 680 Kč. Při uzavření manželství v průběhu roku máte na slevu nárok od následujícího měsíce po uzavření sňatku. Příjmy manžela či manželky se dokládají pomocí podepsaného čestného prohlášení. Daňová sleva na manžela či manželku sníží daň z příjmu maximálně na nulu, ale nemůže způsobit nárok na daňový bonus.

Jak se počítá příjem manžela/lky

Příjmy se počítají vždy za období od 1. ledna do 31. prosince a patří mezi ně hrubé příjmy ze zaměstnání, z pronájmu, z podnikání, jakýkoli typ důchodu, nemocenská, náhrada mzdy během pracovní neschopnosti, příspěvek na ošetřování člena rodiny, podpora v nezaměstnanosti a mateřská. Jiné příjmy se do konečného součtu nezapočítávají.

Jak funguje sleva na dítě a na školkovné

Sleva na dítě
Sleva na vyživované dítě ve společné domácnosti činí 15 204 Kč za první dítě, 19 404 Kč za druhé dítě a u třetího a každého dalšího dítěte se jedná o 24 204 Kč ročně. Slevu lze uplatnit na každé nezletilé vyživované dítě, které s vámi žije ve společné domácnosti, a to až do měsíce, kdy dosáhne 18 let. Pokud má dítě průkaz ZTP/P, výše slevy se zdvojnásobí. Nárok na slevu může za kalendářní měsíc uplatnit jen jeden z rodičů.

Školkovné
Daň lze snížit i o školkovné, které může za zdaňovací období dosáhnout výše minimální mzdy. Ta činí 12 200 Kč za rok 2018 a 13 350 Kč za rok 2019. Uplatnit se dají jen prokazatelně vynaložené výdaje na umístění dítěte. K daňovému přiznání musíte přiložit potvrzení z předškolního zařízení, kde budou uvedeny uhrazené náklady za umístění, jméno dítěte a také den zápisu do rejstříku škol a školských zařízení vedených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Jaké slevy na dani si lze uplatnit u paušálních výdajů

OSVČ, které uplatňují výdaje paušálně, si mohou z daní odečíst slevu na vyživovanou manželku a na dítě z maximálního ročního příjmu ve výši 1 000 000 Kč.

Jednorázová sleva za EET

Jednorázovou slevu 5 000 Kč si může uplatnit každý, kdo v daném zdaňovacím období poprvé zaevidoval tržbu, jejíž evidování ukládá zákon o elektronické evidenci tržeb. Tato sleva může daň maximálně vynulovat, ale nemůže vám jejím uplatněním vzniknout nárok na daňový bonus.

Jaké slevy lze ještě uplatnit

Pokud jste student, držitel průkazu ZTP/P, pobíráte starobní nebo invalidní důchod, máte nárok na další slevy na dani, ale musíte je finančnímu úřadu doložit. Studenti doplní daňové přiznání potvrzením o studiu. Pobírání důchodu dokazuje kopie výměru o přiznání důchodu a také potvrzení o výplatách důchodu od ČSSZ. Držitelé průkazu ZTP/P přidají k daňovému přiznání kopii průkazu. Výše roční slevy se u jednotlivých skupin liší:

  • studenti mají nárok na snížení daně o 4 020 Kč,
  • invalidé I. a II. stupně o 2 520 Kč a III. stupně o 5 040 Kč,
  • držitelé průkazu ZTP/P o 16 140 Kč,
  • lidé pobírající starobní důchod o 24 840 Kč.

Jaké položky mohou snížit základ daně

Základ daně a spolu s ním i konečnou částku, kterou na daních zaplatíte, snižují také nezdanitelné části základu daně, k nimž patří:

  • bezúplatná plnění neboli dary na dobročinné účely za podmínky, že hodnota všech darů přesáhne 2 % základu daně nebo bude mít minimální hodnotu 1 000 Kč,
  • darování krve, které sníží daňový základ o 3 000 Kč za každý odběr bez nároku na odměnu, celkově si lze pomocí darů odečíst maximálně 15 % ze základu daně,
  • úroky z úvěrů na bydlení s tím, že úvěrem financujete byt či dům, kde budete bydlet vy nebo vaši blízcí a zároveň budete uvedeni jako plátci úvěrové smlouvy,
  • penzijní připojištění a životní pojištění, každé z nich vám může snížit základ daně až o 24 000 Kč,
  • členské příspěvkyv maximální výši 3 000 Kč nebo 1,5 % ze zdanitelných příjmů,
  • zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání do maximální výše 10 000 Kč za rok, které jste si neuvedli do výdajů.

Formulář Daň z příjmu fyzických osob si můžete stáhnout zde, nebo vyplnit online na Daňovém portálu Finanční správy.


Zpět