33. díl: Daňová optimalizace s.r.o. – odpočet daňové ztráty

Jedním z legálních způsobů, jak si může poplatník snížit základ daně, je uplatnění daňové ztráty. Základ daně je ovšem možné snížit pouze o daňovou ztrátu, tj. ztrátu vykázanou v daňovém přiznání. Nelze odečítat účetní ztrátu, tj. ztrátu vykázanou v účetnictví. V praxi totiž může nastat situace, že má s.r.o. účetní ztrátu, ale kladný základ daně. Např. v případě, že má velké nedaňové náklady. Za jakých podmínek je možné odečítat daňovou ztrátu?

Kdy lze ztrátu odečíst

Ve zdaňovacím období 2022 může poplatník odečíst daňovou ztrátu vzniklou v období 2017 – 2021 a snížit si tím základ daně. Pokud naopak vznikne ztráta za zdaňovací období 2022, může ji poplatník uplatnit v zdaňovacích obdobích 2023 až 2027. Ztrátu vzniklou za období 2022 je možné uplatnit také zpětně za období 2020 a 2021, a to pomocí tzv. zpětného odpočtu ztráty neboli loss carry back.

Zpětný odpočet ztráty

Možnost odečítat ztrátu zpětně byla zavedena poprvé za zdaňovací období 2020. Ztrátu lze uplatnit zpětně za dvě bezprostředně předcházející zdaňovací období. Tj. v případě ztráty za 2022 ji lze uplatnit za období 2020 a 2021.

Výše uplatnitelné daňové ztráty je omezena maximální částkou 30 000 000 Kč (v souhrnu za obě předcházející období). Ztráta se zpětně uplatňuje prostřednictvím dodatečného daňového přiznání. Již uplatněná daň z minulého období představuje přeplatek. O vrácení přeplatku musí daňový poplatník požádat. FÚ přeplatek nevrací automaticky.

Zbývající část ztráty, kterou poplatník neuplatní zpětně prostřednictvím dodatečných přiznání, může uplatnit v dalších zdaňovacích obdobích, tj. v případě ztráty za 2022 ve zdaňovacích obdobích 2023 až 2027.

Možnost vzdát se práva na uplatnění ztráty

Při zpětném uplatnění ztráty se poplatník může vzdát práva na uplatnění daňové ztráty v následujícím období. To může být výhodné zejména v případě, kdy je celá ztráta uplatněna zpětně, tj. celá ztráta za 2022 je uplatněna v dodatečných přiznáních za 2020 a 2021 a nezbývá již žádná neuplatněná část ztráty do dalších období.

Vzdání se práva musí poplatník oznámit správci daně ve lhůtě pro podání daňového přiznání za období, za které se daňová ztráta stanoví, tj. v případě ztráty za 2022 do 1. 4. 2023.

Proč by se měl poplatník vzdávat práva na uplatnění ztráty? Hlavním důvodem je, že dojde ke zkrácení lhůty pro stanovení daně, tj. zjednodušeně období, kdy může finanční úřad přijít na kontrolu. Obecná lhůta pro stanovení daně činí 3 roky. Vykáže-li poplatník daňovou ztrátu, tak se automaticky tato lhůta prodlouží a skončí uplynutím lhůty pro stanovení daně za bezprostředně následující období, ve kterých lze ztrátu uplatnit. Tj. v případě ztráty za 2022 by lhůta pro stanovení daně (a tedy i pro případnou daňovou kontrolu) skončila v roce 2030, tj. 3 roky po posledním roce uplatnění ztráty (2027).

Pokud se poplatník vzdá práva na uplatnění ztráty, bude pro něj platit obecná lhůta 3 roky. Vzdání se práva na uplatnění ztráty nelze vzít zpět, tedy je potřeba si ho dobře rozmyslet. V případě, že zbývá ještě část ztráty, kterou je možné uplatňovat v dalších obdobích, je vhodné se práva na uplatnění ztráty nevzdávat.

TipČSOB Online konfigurátorem podnikatelských financí získáte nabídku přímo pro své podnikání, ať už se jedná o financování vašeho podnikání, zhodnocení vkladů či zkrátka vše kolem financí. Žádost vyřídíte rychle a online. Od začátku jednáte přímo se zkušeným bankéřem pro firmy a podnikatele.

Kdy nelze ztrátu odečítat

Ztrátu nelze odečítat, došlo-li u poplatníka k podstatné změně ve složení osob, které se přímo účastní na kapitálu či kontrole, tj. ke změnám v podílech na základním kapitálu o více než 25 %. To neplatí, pokud při změně společníků pochází alespoň 80 % tržeb ze stejné činnosti. To znamená, že v případě s.r.o. musí dojít jak ke změně ve složení společníků, tak zároveň ke změně činnosti, ze které pochází tržby.

Vykázání ztráty v přiznání právnických osob

Odečet daňové ztráty se v přiznání k dani z příjmů právnických osob vykáže na ř. 230 přiznání. Zároveň je při uplatňování ztráty potřeba vyplnit tabulky E Přílohy č. 1 – E. Odečet daňové ztráty od základu daně podle § 34 odst. 1 až 3 zákona.

Autor: Zuzana Bartůšková – daňový poradce ev. č. 4960, jednatel BKP FINANCE s.r.o. – https://www.bkpfinance.cz.


Zpět