5. díl: Komu se vyplatí vedení daňové evidence a komu paušální výdaje

Částka, kterou zaplatíte na dani z příjmu, se počítá nejen z vašich příjmů, ale také z výdajů, které mohou být reálné nebo paušální. Při správné volbě jedné nebo druhé varianty ušetříte tisíce, a proto se dobře seznamte s možnostmi, jaké máte.

Když začnete s podnikáním, vzniká vám povinnost každý rok podat přiznání k dani z příjmů, na jehož základě se vypočítá, kolik musíte státu zaplatit na daních a spolu s tím také výše odvodů pro zdravotní pojišťovnu a Českou správu sociálního zabezpečení (OSSZ). Základ, z něhož se výše daně určuje, si můžete snížit pomocí výdajů, které lze vypočítat paušálně nebo podle skutečnosti vedením daňové evidence.

Jaký je rozdíl mezi vedením účetnictví a daňové evidence

Daňová evidence a účetnictví jsou dva pojmy, které se často pletou nebo splývají v jeden, ale je mezi nimi velký rozdíl.
● Při vedení účetnictví se evidují údaje o pohybu a stavu aktiv a majetku, o výnosech, nákladech a také o celkových výsledcích podnikání. Účetnictví je povinné pro podnikatelské subjekty zapsané v obchodním rejstříku.
● Daňová evidence obsahuje údaje o nákladech, výdajích, majetku a dluzích. Její správa je mnohem jednodušší a vedou si ji osoby, které mají příjmy z podnikání nebo samostatné výdělečné činnosti (OSVČ) a chtějí uplatňovat reálné výdaje.

Rozdíly mezi paušálními a reálnými výdaji

Při úvahách, jestli se pro vás hodí výdajový paušál nebo reálné náklady, si dobře obě varianty propočítejte a také projděte jejich pro a proti. V některých případech se úspora nemusí vyplatit.

Reálné výdaje

 • Výhody:
  • Do nákladů si můžete dát takřka cokoli, co k práci potřebujete, a nemusíte se ohlížet na stropy výdajů.
 • Nevýhody:
  • Vše, co si dáte do nákladů, byste měli umět obhájit i v případě kontroly z finančního úřadu, což může být komplikované u osob, které pracují z domova.
  • Vedení daňové evidence je složitější a dává větší prostor pro vznik chyb.

Paušální výdaje

 • Výhody:
  • Jednoduchost. O výdaje se během roku vůbec nestaráte. Jediné, co evidujete, jsou vámi vystavené faktury.
  • V případě, že jsou vaše náklady nízké, pomůže vám paušál snížit základ daně a spolu s ním i konečnou částku, kterou na daních zaplatíte.
 • Nevýhody:
  • Při uplatňování paušálu si nemůžete odečíst ze základu daně všechny výdaje, které máte. Pokud byste si chtěli v prvním roce podnikání vybavit kancelář a pořídit auto, nemusí vám strop 1 milion korun stačit.
  • Paušální výdaje snižují základ daně, ale spolu s ním i vaši bonitu u banky. Mohli byste se dostat do situace, kdy slušně vyděláváte, ale banka vám na základě údajů z daňového přiznání neschválí půjčku.

Jak má vypadat vedení daňové evidence a záznamů při uplatňování paušálu

Zákon udává pouze údaje, které k výpočtu základu daně musíte dodat, ale forma, jakou si je zapisujete, je čistě na vás. Můžete používat účetnický software, on-line platformu pro vedení účetnictví nebo jen excelovou tabulku.
● Daňová evidence musí obsahovat všechny příjmy a výdaje, soupis hmotného a nehmotného majetku, závazků neboli dluhů, pohledávek a informace o stavu zásob na konci zdaňovacího období.
● Při vedení paušálních výdajů stačí záznamy o příjmech, které by měly obsahovat datum a popis a také evidenci pohledávek. Výdajový paušál mohou uplatnit stejně dobře plátci i neplátci DPH.

Rozdíl mezi plátcem a neplátcem DPH

Plátci DPH musí rozlišovat mezi daňovou evidencí pro stanovení daně z příjmu a evidencí pro DPH. Jsou to dva rozdílné záznamy, které fungují samostatně. I v případě, že uplatňují paušální výdaje, musí si vést evidenci pro DPH. Neplátci DPH si naproti tomu daňovou evidenci vedou jen v případě, že chtějí k výpočtu základu daně z příjmu využít reálné výdaje.

Komu se vyplatí paušální výdaje

Ideálními kandidáty pro uplatnění paušálu jsou podnikatelé, kteří mají velice nízké náklady. V případě, že uplatní paušál, daňový základ jim klesne až o desítky procent, takže mohou na daních ušetřit mnohem víc než u reálných výdajů. Výše paušálů a spolu s nimi i výdajové stropy se u jednotlivých oborů liší:

● 80 % z příjmů s výdajovým stropem 800 000 Kč lze uplatnit u lesního a vodního hospodářství, ze zemědělské výroby a řemeslných živností,
● 60 % z příjmů se stropem výdajů 600 000 Kč lze uplatnit u volných, vázaných i koncesovaných živností,
● 40 % z příjmů s výdaji do výše 400 000 Kč lze uplatnit u svobodných povolání a u autorské tvorby,
● 30 % z příjmů s maximálními výdaji 300 000 Kč lze uplatnit u pronájmu.

Kdy je výhodnější uplatňování reálných nákladů

Čím vyšší náklady máte, tím víc se vám snižuje základ daně a spolu s ním i konečná částka, kterou při zdanění zaplatíte. Takže pokud jsou vaše skutečné výdaje vysoké, vyplatí se vám vedení daňové evidence. Do nákladů můžete zařadit například auto, energie, nářadí, elektroniku, ztráty z minulých let, penzijní a životní připojištění, úvěr na bydlení a jiné položky, které vám v závěru mohou základ daně snížit tak, že zaplatíte méně než při uplatnění paušálních výdajů.


Zpět