13. díl: Jste OSVČ? Termíny obnoveného placení záloh na zdravotní a sociální pojištění se blíží

Stát vzhledem k pandemii koronaviru odpustil povinné placení minimálních záloh všem OSVČ na půl roku. Cílem tohoto opatření bylo pomoci podnikatelům překonat kritické období a umožnit jim, aby mohli ve své činnosti pokračovat i nadále. Tento měsíc je však posledním měsícem odpouštěných záloh. Kdy se zase zdravotní a sociální pojištění začne platit a co by pro podnikatele znamenalo plánované zavedení paušální daně?

Kdy poslat zálohu na důchodové pojištění?

Povinnost poslat první zálohu důchodového pojištění spadá na září 2020. Záloha je splatná od prvního do posledního dne kalendářního měsíce, za který se platí. Výše minimální zálohy důchodového pojištění je v letošním roce 2544 Kč. Pokud platíte zálohy na důchodové pojištění v minimální výši, nebudete tento půlrok nic doplácet. V případě, že platíte vyšší než minimální zálohy, doplatíte za odpuštěný půlrok rozdíl mezi minimální a skutečnou výší záloh. Tento rozdíl budete doplácet až příští rok po podání přehledu pro ČSSZ.

Kdy poslat zálohu na zdravotní pojištění?

Také zálohy na zdravotní pojištění musíte opět začít odvádět od září, přičemž je platba za září splatná od 1. září do 8. října. Minimální výše zálohy činí 2352 Kč. Opět platí, že pokud vám z příjmů vyplývá vyšší než minimální výše zálohy, zaplatíte za půl roku pouze rozdíl mezi minimální výší a skutečnou výší zálohy. I tento rozdíl můžete stejně jako u důchodového pojištění zaplatit až příští rok při podání přehledu OSVČ za rok 2020.

Posílali jste zálohy za březen?

Pokud jste zaplatili zálohu na důchodovém i zdravotním pojištění ještě za březen, bude použita za měsíc září. Znamená to tedy, že obě platby můžete poslat až v říjnu.

Do kdy podat daňové přiznání?

V souvislosti s pandemií koronaviru se také posunul termín na podání daňového přiznání za rok 2019. Tento termín, kdy bylo možné podat daňové přiznání bez sankcí, posunulo ministerstvo financí dvakrát, původně do 1. července a poté do 18. srpna 2020. Pokud jste tedy daňové přiznání ještě nepodali, máte čas už jen do tohoto data.  

Paušální daň pro živnostníky

Poslanecká sněmovna 17. 6. 2020 schválila návrh Ministerstva financí na zavedení institutu paušální daně pro živnostníky a podnikatele z řad OSVČ. Termín spuštění této daně je naplánovaný na 1. ledna 2021. Čeho se paušální daň týká a jak živnostníkům pomůže? Podle ministryně financí Aleny Schillerové paušální daň živnostníkům výrazně zjednoduší odvodové a daňové povinnosti a sníží nutnost papírování. V neposlední řadě mnohým OSVČ přinese finanční úsporu.

Tři odvody, jedna platba, jeden formulář

Paušální daň umožní podnikatelům a živnostníkům prostřednictvím jedné paušální platby vyřešit povinnost k sociálnímu a zdravotnímu pojištění a také k dani z příjmů. Na rok 2021 paušální daň vychází na částku 5740 Kč, z čehož na zdravotní pojištění připadá 2514 Kč, na sociální pojištění 3126 Kč a na daň z příjmů 100 Kč za měsíc. Symbolická výše daně z příjmů kompenzuje navýšení sociálního pojištění o 15 %.  Podle průzkumu agentury Median o paušální daň projevilo zájem 78 % dotázaných živnostníků.

Vyšší důchod pro živnostníky

Paušální daň by podle ministryně financí Aleny Schillerové měla vést k budoucímu vyššímu starobnímu důchodu, a to díky navýšení složky odvodu sociálního pojistného. Živnostníci budou odvádět vyšší důchodové pojištění, což má mít pozitivní dopad na důchodový systém. Možnost dobrovolného přispívání vyšší částky na důchodové pojištění bude i po zavedení paušální daně zachována.

Jaké jsou podmínky paušální daně?

Paušální daň bude zcela dobrovolná, přihlásit se k ní mohou živnostníci a podnikatelé z řad OSVČ, jejichž roční příjem z podnikání nepřesahuje 800 000 Kč a nejsou registrovaní k platbě DPH. Podnikatelé, kteří se k paušální dani přihlásí, nebudou moci uplatňovat žádné další daňové slevy a úlevy, jedná se například o bonus na děti nebo slevu na manžela či manželku. Podle ministerstva financí by mělo v příštím roce paušální daň využívat zhruba 127 000 podnikatelů.  


Zpět