37. díl: Daň z příjmů: Stručný průvodce pro zaměstnavatele pro rok 2023

Jednou z důležitých povinností zaměstnavatelů je vypočítat zálohu na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a za své zaměstnance také tuto daň odvést. Jaká je výše daně z příjmů, jak daň z příjmů vypočítat a v jakých případech musí daňové přiznání podat sám zaměstnanec?

Co je to daň z příjmů a jaká je její výše?

Daň z příjmů se řídí zákonem o daních z příjmů a patří k takzvaným přímým daním, které musí platit všechny ekonomicky aktivní fyzické osoby s trvalým bydlištěm v České republice a také někteří cizinci.

Zatímco OSVČ musí daň z příjmů odvést samy, za zaměstnance ji zpravidla odvádí zaměstnavatel, který zaměstnancům příslušnou částku každý měsíc strhává ze mzdy. V určitých případech však musí daňové přiznání odevzdat sami zaměstnanci, tyto případy si uvedeme níže.

Co se týče výše daně z příjmů, je v roce 2023 stejná jako v roce 2022. I v roce 2023 tedy daň z příjmů činí 15 %. U zaměstnanců, jejichž příjmy jsou vyšší než čtyřnásobek průměrné hrubé mzdy (40 324 x 4 = 161 296 Kč), se část mzdy převyšující tuto hranici daní zvýšenou sazbou daně 23 %.

Jakým způsobem zaměstnavatel daň z příjmů odvádí?

Daně za zaměstnance řeší zaměstnavatelé při ročním zúčtování daně, které za zaměstnance vyřeší daňové pohledávky, jež vůči státu mají. Zaměstnavatelům vzniká povinnost zaměstnanci roční zúčtování daně vyhotovit, pokud si o něj včas a řádně zažádá. Žádat o něj mohou pouze zaměstnanci, kterým nevznikla povinnost podávat daňové přiznání.

Roční zúčtování daně za rok 2022 musí zaměstnanci u zaměstnavatele podepsat do středy 15. února 2023. Zaměstnavatel musí provést podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2022 do 1. března 2023 (nikoliv elektronicky) a elektronicky do 20. března 2023

Výpočet daně z příjmů

Jak jsme uvedli výše, daň z příjmů činí 15 %, případně 23 %. Zaměstnanec však v prohlášení k dani při výpočtu měsíční zálohové daně může uplatnit řadu daňových slev a daňových zvýhodnění na děti. V konečném výsledku se tak vypočítaná daň z příjmů může u zaměstnanců se stejnou výší hrubé mzdy lišit.

Zaměstnavatel za zaměstnance každý měsíc odvádí i sociální pojištění ve výši 24,8 % z vyměřovacího základu a zdravotní pojištění ve výši 9 %.

Daňová zvýhodnění

Zaměstnanci mohou za rok 2022 uplatnit několik slev a odpočtů. Jedná se o základní daňovou slevu ve výši 30 840 Kč za rok, slevu na manžela/manželku ve výši 24 840 Kč za rok, slevu na invaliditu (za první stupeň 2 520 Kč, za druhý stupeň 5 040 Kč), slevu na ZTP/P ve výši 16 140 Kč za rok, slevu na studenta 4 020 Kč ročně, školkovné ve výši až 16 200 za rok a slevu na dítě.

V současné době roční zvýhodnění na jedno dítě činí 15 204 Kč ročně (1 267 za měsíc), na druhé dítě 22 320 Kč (1 860 Kč za měsíc). Pokud má zaměstnanec tři a více dětí, z daní si může za třetí a každé další dítě odepsat až 27 840 Kč. Zaměstnanec může uplatnit i daňové odpočty například v podobě darů, úroků z hypotéky či příspěvků na penzijní a životní pojištění.

Zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti

Zálohu na daň z příjmů si můžete představit jako zálohu, kterou si zaměstnanci předplácí povinnou daň z příjmů. Samotná daň se totiž platí až po skončení zúčtovacího období. Zálohu za své zaměstnance platí zaměstnavatel, odvádí se každý měsíc na základě výpočtu hrubé mzdy a po uplatnění daňových slev, na které má zaměstnanec ze zákona nárok. Výše záloh na daň z příjmů se uvádí na výplatní pásce zaměstnance.

Daňové přiznání a zúčtování daně: Novinky pro rok 2023

Vzhledem k tomu, že v roce 2022 došlo k růstu průměrné mzdy, tento nárůst ovlivnil i řadu dalších faktorů. Jakých? Zvýšil se limit pro odečtení slevy na školkovné (v roce 2022 až 16 200 Kč) a také se zvýšila hranice minimálního příjmu pro uplatnění daňového bonusu (pro rok 2022 97 200 Kč).

Došlo také ke zvýšení limitu pro osvobození důchodu od daně z příjmů (pro rok 2022 583 200 Kč), ke zvýšení limitu pro nekolidující zaměstnání (pro rok 2022 8 100 Kč) a ke zvýšení limitu pro bezúplatné plnění, kdy je možné odečíst až 30 % základu daně.

Tip Vyřešte požadavky ESG reportingu a zjistěte uhlíkovou stopu své firmy nebo produktu jednoduše v rámci jedné platformy. Klienti ČSOB mají navíc výpočet uhlíkové stopy Scope 1 a 2 u Green0metru zdarma.

Kdy podává daňové přiznání namísto zaměstnavatele zaměstnanec?

Jak už jsme nastínili, v některých případech musí daňové přiznání odevzdávat zaměstnanec, nikoliv zaměstnavatel, a to do 3. dubna 2023, případně do 2. května 2023 při podání elektronicky. V jakých?

Přivýdělek jako OSVČ

Pokud si zaměstnanec při práci na hlavní pracovní poměr přivydělává jako OSVČ, je považovaný za vedlejší OSVČ. Přivýdělek, ať už je jakkoliv velký, musí vždy přiznat v daňovém přiznání.

Příjmy z pronájmu

Zaměstnanec musí také řádně zdanit příjmy z pronájmu a musí je přiznat v daňovém přiznání.

Příjmy z kapitálu

V daňovém přiznání musí zaměstnanec přiznat i příjmy z kapitálu (zisky z obchodní korporace, zisky tichého společníka apod.). Do daňového přiznání ale nemusí uvádět například úroky na spořicím účtu nebo z fondového investování.

Příležitostné příjmy

Daňové přiznání musí odevzdat zaměstnanec i v případě příležitostných příjmů vyšších než 30 000 Kč za rok (příležitostná výdělečná činnost, která není provozovaná na základě ŽL, pronájem movitých věcí apod.).

Dvě práce během jednoho měsíce

Dalším důvodem pro nutnost odevzdání daňového přiznání je práce pro dva zaměstnavatele v jednom měsíci, kdy byla u obou při výplatě stržená záloha na daň z příjmů.

Prodej nemovitosti

V některých případech musí zaměstnanec odevzdat daňové přiznání, pokud prodal nemovitost. Příjem z prodeje nemovitosti je však v řadě případů od daně osvobozený.

Dividendy ze zahraničních akcií

Do daňového přiznání je třeba uvést příjem ze zahraničí, příjem dividend z českých akcií se do daňového přiznání uvádět nemusí.

Zrušení životního pojištění

Pokud zaměstnanec zruší životní pojištění, penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření před termínem určeným zákonnými předpisy pro výplatu, musí odevzdat daňové přiznání a dodanit daňové úlevy poskytnuté státem v minulých letech.

Dobrovolné podání daňového přiznání

I když zaměstnanci nevznikla povinnost daňové přiznání podat, může tak učinit dobrovolně, například když nestihne účtárně dodat včas všechna potřebná potvrzení.

Stručně
  • Zaměstnavatelé mají povinnost za své zaměstnance vypočítat zálohu na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a také tuto daň za zaměstnance odvést při ročním zúčtování.
  • Roční zúčtování je nutné podat do 1. března 2023 nebo elektronicky do 20. března 2023.
  • Daň z příjmů činí 15 %. Část mzdy převyšující čtyřnásobek průměrné hrubé mzdy se daní zvýšenou sazbou daně 23 %.
  • Zaměstnanec v prohlášení k dani při výpočtu měsíční zálohové daně může uplatnit řadu daňových slev, odpočtů a daňových zvýhodnění na děti.
  • V určitých případech musí daňové přiznání odevzdat sami zaměstnanci, například pokud mají přivýdělek jako OSVČ, příjmy z pronájmu nebo kapitálu apod.

Zpět