20. díl: Minimální zálohy a paušální daň pro OSVČ v roce 2022

S blížícím se koncem roku se podnikatelé začínají zajímat o to, jaké změny spojené s minimálními zálohami a paušální daní na ně čekají v roce 2022. V tomto článku se dozvíte, jaká je předpokládaná výše minimálních záloh i paušální daně v roce 2022 a jaké termíny pro vás budou důležité.

Minimální zálohy pro OSVČ v roce 2022

Jak se sazby minimálních záloh vypočítávají? V případě minimálních záloh na zdravotní pojištění se jedná o 13,5 procent z poloviny průměrné mzdy a v případě minimálních záloh na sociální pojištění o 29,2 procent ze čtvrtiny průměrné mzdy. Zatímco v roce 2021 průměrná mzda činila 35 441 Kč, pro rok 2022 je v současné době průměrná mzda vládou stanovena na 38 911 Kč. Vzhledem k tomu, že se zálohy počítají právě z průměrné mzdy, pro rok 2022 dojde i k nárůstu záloh.

Výše minimálních záloh pro rok 2022

I přesto, že se platby OSVČ zvyšují každoročně, letošní nárůst je podstatně vyšší než dříve. Zatímco v roce 2021 došlo k navýšení záloh o 85 korun měsíčně oproti předchozímu roku, pro rok 2022 se bude jednat o částku 487 Kč měsíčně.

Minimální záloha na sociální pojištění v roce 2022

Výše minimálních záloh na sociální pojištění by se oproti loňskému roku měla zvýšit o 253 Kč. Zatímco v letošním roce činí 2 588 Kč, pro rok 2022 by měla stoupnout na 2 841 Kč u OSVČ vykonávajících činnost jako hlavní. OSVČ vykonávající činnost jako vedlejší by měly platit 1 137 Kč, pro rok 2021 se jednalo o částku 1 036 Kč.

Minimální záloha na zdravotní pojištění v roce 2022

Co se týče minimální zálohy na zdravotní pojištění, měla by se ze současných 2 393 Kč v roce 2022 navýšit na 2 627 Kč, jedná se tedy o nárůst o 234 Kč.

Odkdy nové měsíční zálohy platit?

Zvýšené minimální zálohy je nutné začít zdravotním pojišťovnám platit už od začátku nového roku. Zálohy totiž fungují zpětně, takže novou sazbu zdravotní pojišťovně uhradíte už v únoru. Co se týče splatnosti minimální zálohy, je vždy do osmého dne následujícího měsíce. Účast na zdravotním pojištění je povinná ze zákona. Sociální pojištění musí být uhrazené do konce měsíce, za který se záloha pojištění platí.

Můžete platit i vyšší zálohy než minimální

Minimální zálohy mohou v roce 2022 platit OSVČ, u kterých se ze zisku za rok 2021 vypočítá nižší než minimální výše záloh. Pokud ovšem v roce 2022 očekáváte vyšší zisky, můžete dobrovolně platit i vyšší zálohy, abyste nemuseli v následujícím roce doplácet na sociálním a zdravotním pojištění. Vyšší zálohy na sociální pojištění se samozřejmě odrazí i na vyšších důchodech.

Paušální daň pro OSVČ v roce 2022

Paušální daň byla zavedena v lednu 2021 a vznikla s cílem zjednodušit odvodové povinnosti a snížit administrativní náročnost živnostenského podnikání. Pro některé OSVČ navíc znamená i finanční úsporu. Díky paušální dani můžou OSVČ vyřešit zároveň tři odvody jedinou měsíční platbou. Pokud se pro paušální daň rozhodnete, znamená to pro vás pouze pravidelnou platbu měsíčního paušálu bez toho, abyste museli podávat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob a přehled o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovny a ČSSZ.

Výše paušální daně v roce 2022

Měsíční záloha na paušální daň pro rok 2022 je složena z několika položek, a sice z minimální zálohy na zdravotní pojištění, minimální zálohy na důchodové pojištění navýšené o 15 % a z odvodů na daň z příjmů v symbolické výši 100 Kč. Záloha na zdravotní pojištění pro příští rok bude činit 2 627 Kč a záloha na důchodové pojištění 2 841 Kč, s připočítanými 15 % bude výsledná částka 3 267 Kč. Když tedy sečtete tyto částky a přičtete 100 Kč, dostaneme měsíční částku 5 994 Kč.

Jaká byla pro srovnání měsíční výše minimální zálohy pro rok 2021? Letošní záloha činí 5 469 Kč, v příštím roce tedy vzroste o 525 Kč měsíčně.

Tip Potřebujete finanční prostředky pro rozvoj svého podnikání nebo zajištění provozních nákladů? S úvěry ČSOB nejste na podnikání sami. Půjčte si až 10 mil. Kč se zvýhodněnou sazbou od 6,9 % p. a.

Kdo může paušální daň využít?

Paušální daň mohou využít OSVČ s příjmy do 1 milionu korun. Využít ji naopak nemohou plátci DPH, OSVČ nesmí být ani společníkem veřejné obchodní společnosti nebo komplementářem komanditní společnosti. OSVČ, které současně pracují na dohody, se mohou k paušální dani přihlásit jen v případě, že je odměna na dohodu o pracovní činnosti do 3 500 Kč a odměna na dohodu o provedení práce do 10 000 Kč měsíčně.  

Dokdy se k paušální dani přihlásit?

V případě, že jste využívali paušální daň v letošním roce a plánujete ji využívat i v roce 2022, stačí v lednu změnit výši záloh. OSVČ, které se do paušálního režimu chtějí nově nahlásit v roce 2022, musí tuto skutečnost oznámit finančnímu úřadu do 10. ledna 2022. Využívání paušální daně naopak nemusíte nahlašovat své zdravotní pojišťovně nebo ČSSZ, úřady si tuto informaci předají. Paušální daň je nutné zaplatit do 20. dne zálohového období, na které se záloha platí.

Jak se k paušální dani přihlásit?

Chcete se k novému roku přihlásit do paušálního režimu? Máte hned několik možností. Oznámení je možné podat na tiskopisu vydaném ministerstvem financí nebo datovou zprávou s využitím dálkového přístupu, v neposlední řadě je možné využít webovou aplikaci finanční správy. Formulář můžete podat osobně na podatelně nebo prostřednictvím datové schránky, v tomto případě je však nutný uznávaný elektronický podpis nebo ověřená identita podatele.

TIP: Vypočítejte si, zda se vám paušální daň vyplatí

Chcete zjistit, zda se vám místo placení měsíčních záloh vyplatí platba paušální daně? Jednoduše to můžete zjistit díky této kalkulačce pro rok 2022.

Vystoupení z paušálního režimu

Pokud budete chtít dobrovolně vystoupit z paušálního režimu, můžete tak učinit ke konci zdaňovacího období (konec roku). Jak? Tak, že podáte oznámení o dobrovolném vystoupení nejpozději do desátého dne následujícího roku, pro rok 2022 se jedná o 10. leden 2022.  


Zpět