56. díl: Investice v daňovém přiznání fyzických osob

Investování je čím dál tím oblíbenější způsob, jak zhodnotit peněžní prostředky či mít pravidelný příjem v podobě dividend. Víte, jak začít investovat a jak se zisky z investic zdaňují? Přinášíme vám přehled daňových aspektů různých typů investic u fyzických osob.

Co je předmětem zdanění investic?

V České republice se zdaňují pouze příjmy, kterými došlo k reálnému přírůstku majetku poplatníka, tzn. tento přírůstek může poplatník skutečně využít. Zjednodušeně řečeno, samotné zhodnocení investovaných prostředků není předmětem daně, dokud z nich skutečně nezískáte peníze – ať už formou prodeje nebo dividend. 

Příjem z prodeje: cenné papíry

Cenné papíry se daní až v momentě jejich prodeje, kdy dochází ke skutečnému navýšení majetku poplatníka. Nákup cenných papírů ani zvýšení jejich hodnoty není předmětem daně. V případě prodeje cenných papírů je předmětem daně rozdíl mezi investovanou a zhodnocenou částkou, tedy zisk.

Prodej cenných papírů nepodléhá zdanění ve 2 specifických situacích:

 1. Hodnota prodaných cenných papírů nepřesáhla 100 tisíc korun. Hodnotou se ovšem myslí částka, za kterou fyzická osoba cenné papíry prodala – tedy jejich pořizovací cena včetně zisku. Pokud hodnota přesáhne 100 tisíc korun, daní se pouze zisk, nikoli pořizovací cena.
 2. Cenné papíry držíte déle jak 3 roky. V tomto případě jejich prodej nepodléhá zdanění bez ohledu na jejich hodnotu.

V obou těchto případech nemusíte prodej cenných papírů uvádět v daňovém přiznání.

Kryptoměny

Zdanění prodeje kryptoměn se řídí stejnými pravidly jako zdanění prodeje cenných papírů, ovšem s tím rozdílem, že prodej kryptoměn nelze osvobodit. Prodej kryptoměn tedy daníte bez ohledu na jejich hodnotu a dobu, po kterou je držíte.

Příjem z držby: dividendy

Specifickou situací jsou pak dividendy, které pravidelně vyplácí společnost, jejíž akcie fyzická osoba drží. Poplatník tak má skutečný příjem, přestože akcie nadále vlastní. Tento příjem je nutné zdanit. Rozdílná situace nastává v případě dividend od tuzemských a zahraničních společností.

 1. V případě tuzemských společností dostává vlastník akcie čistou dividendu, tedy již očištěnou o srážkovou daň. Daň je tedy odvedena společností, která dividendy vyplácí, a poplatník nemusí tento příjem v přiznání uvádět ani jej danit.
 2. V případě dividend od zahraničních společností musí fyzická osoba příjem uvést v daňovém přiznání a také jej řádně zdanit. S většinou zemí má ČR uzavřené smlouvy o zamezení dvojímu zdanění, které upravují konkrétní podmínky zdanění.

Úroky

Úroky se daní obdobně jako dividendy, tj. úroky z tuzemska fyzická osoba získá již zdaněné a nemusí je uvádět v daňovém přiznání. Výjimku tvoří úroky z půjček a úroky z účtu sloužícího pro podnikání, které na rozdíl od úroků z nepodnikatelských účtů nejsou zdaněny srážkovou daní – fyzická osoba tak obdrží příjem v hrubé výši a musí jej uvést v daňovém přiznání.

V případě úroků ze zahraničí se zdanění řídí příslušnými smlouvami o zamezení dvojímu zdanění.

Jak zdanit příjmy z investic 

V případě, že máte jako fyzická osoba příjmy z investic, které jsou předmětem daně, musíte je zdanit a uvést v daňovém přiznání.

 1. Prodej investičních produktů (cenných papírů, kryptoměn apod.) uvedete jako tzv. ostatní příjem (podle § 10 Zákona o daních z příjmů). Vyplníte tedy přílohu č. 2 daňového přiznání a v daňovém přiznání řádek 40 – Dílčí základ daně z ostatních příjmů.
 2. Příjem z dividend, úroků apod. (příjem z držby) uvedete jako tzv. příjem z kapitálového majetku (podle § 8 Zákona o daních z příjmů). V daňovém přiznání vyplníte řádek č. 38 – Dílčí základ daně z kapitálového majetku. Příloha se nevyplňuje, jelikož zde nelze uplatnit výdaje.

Sazba daně činí v obou případech 15 %. Ovšem v případě, že váš roční základ daně za rok 2023 je vyšší než 48násobek průměrné mzdy (pro rok 2024 pak bude platit limit 36násobku průměrné mzdy), daníte částku nad tento limit vyšší 23% sazbou. Do základu daně se počítají všechny zdanitelné příjmy – tedy ze zaměstnání, samostatně výdělečné činnosti, nájmu i ostatní a kapitálové příjmy.

Jako daňově uznatelné výdaje můžete v případě ostatních příjmů uplatnit například pořizovací cenu (cenných papírů, kryptoměn apod.) a vedlejší náklady (např. poplatky za brokera či za provedenou transakci). V případě ostatních a kapitálových příjmů není možné se dostat do ztráty; výdaje tedy nesmí převýšit příjmy. Ztrátu lze ovšem uplatnit v následujícím zdaňovacím období a o tuto ztrátu si snížit zisk.

Tip Potřebujete finanční prostředky pro rozvoj svého podnikání nebo zajištění provozních nákladů? S úvěry ČSOB nejste na podnikání sami. Půjčte si až 10 mil. Kč se zvýhodněnou sazbou od 6,9 % p. a.

Jak začít investovat?

Třeba s Patria Finance, vedoucím brokerem na českém trhu, patřícím do skupiny ČSOB.

Především pro začínající investory je postavena služba indigo od Patrie, se kterou klient investuje do burzovně obchodovaných fondů (ETF) a skrze ně do akcií či dluhopisů, přičemž algoritmus indiga nejprve sám najde optimální mix konkrétních nabízených ETF dle cílů každého jednotlivého investora, o které se podělí v úvodu investování a následně minimalizuje rizika a investici i vývoj na trzích neustále hlídá. Nad indigem bdí zkušení experti včetně týmu analytiků Patrie. Začít investovat s indigem je možné od stokoruny, pravidelně i jednorázově, v českých korunách, s jasně nastaveným poplatkem ve výši 1 % z investované částky ročně.

Pokud již volbu konkrétních ETF nechcete nechat na indigu a chcete více prosadit vlastní názor, vhodnou cestou jsou Pravidelné investice s Patria Finance. Patria do Pravidelných investic zařadila zatím celkem 14, klienty i začínajícími investory nejvyhledávanějších ETF, do kterých lze investovat už od pouhých 500 korun měsíčně a pro všechna tato ETF se vstupním poplatkem pouze 0,8 procenta. Nabídku ETF v Pravidelných investicích navíc Patria brzy rozšíří. Stejně jako indigo umožňují Pravidelné investice nákup jen „kousku“ ETF díky frakčnímu obchodování. Nabídka nejvyhledávanějších ETF zahrnuje hlavní světové akciové indexy, společnosti vyplácející dividendy, oblasti automatizace a robotiky, realit nebo čisté energie. U klientů Patria Finance vedou investice skrze ETF do klíčových amerických akciových indexů S&P 500 a Nasdaq.

Investorům, kteří si chtějí řídit své investice sami, nabízí Patria přístup k desetitisícům investičních instrumentů. Jde o akcie, ETF, vybrané dluhopisy a podílové fondy, investiční certifikáty a následně pokročilejší a rizikovější produkty, typicky s pákou. Využít mohou online obchodní platformu, moderní mobilní aplikaci nebo zkušený tým makléřů. Patria klienty vytrvale podporuje analýzami, reporty a investiční inspirací interního týmu analytiků Patria Finance i jedinečným zpravodajstvím portálu Patria.cz.

Dlouhodobý investiční produkt (DIP)

Specifickou kategorií investic je zajištění na stáří. Od úvodu letošního roku mohou Češi a Češky využít novou možnost, jak se daňově podpořeným investováním připravit na svou budoucnost. Skrze Dlouhodobý investiční produkt (DIP) stát vyslyšel zejména ty, kdo se chtějí sami rozhodovat, do jakých instrumentů svoje peníze zainvestují tak, aby jim pomohly k bohatšímu životu v pokročilejším věku. Vzhledem k povinné minimální délce DIPu lze využít investiční nástroje, kterým svědčí delší investiční horizont, zejména akcie. Ideální je pak DIP pro klienty, kteří chtějí dlouhodobě investovat do nízkonákladových burzovně obchodovaných fondů ETF. Jako Skupina ČSOB tak umíme nabídnout všechny cesty daňově podporovaného zajištění na stáří – penzijko, dlouhodobý investiční produkt i investiční životní pojištění.

Stručně
 • Samotné zhodnocení investovaných prostředků není předmětem daně, dokud z nich skutečně nezískáte peníze – ať už formou prodeje nebo dividend.
 • V případě prodeje cenných papírů je předmětem daně rozdíl mezi investovanou a zhodnocenou částkou, tedy zisk. Prodej cenných papírů nepodléhá zdanění, pokud hodnota prodaných cenných papírů nepřesáhla 100 tisíc korun nebo cenné papíry držíte déle jak 3 roky.
 • Zdanění prodeje kryptoměn se řídí stejnými pravidly jako zdanění prodeje cenných papírů, ovšem s tím rozdílem, že prodej kryptoměn nelze osvobodit.
 • Příjem z dividend je nutné zdanit. V případě tuzemských společností ale dostává vlastník akcie čistou dividendu, tedy nemusí tento příjem v přiznání uvádět ani jej danit. V případě dividend od zahraničních společností musí fyzická osoba příjem zdanit podle pravidel příslušné smlouvy o zamezení dvojímu zdanění.
 • Prodej investičních produktů uvedete v daňovém přiznání jako tzv. ostatní příjem. Vyplníte tedy přílohu č. 2 daňového přiznání a v daňovém přiznání řádek 40 – Dílčí základ daně z ostatních příjmů. Jako daňově uznatelné výdaje můžete uplatnit například pořizovací cenu (cenných papírů, kryptoměn apod.) a vedlejší náklady (např. poplatky za brokera či za provedenou transakci).
 • Příjem z dividend uvedete jako tzv. příjem z kapitálového majetku. V daňovém přiznání vyplníte řádek č. 38 – Dílčí základ daně z kapitálového majetku. Příloha se nevyplňuje, jelikož zde nelze uplatnit výdaje.
 • V případě ostatních a kapitálových příjmů není možné se dostat do ztráty; výdaje tedy nesmí převýšit příjmy. Ztrátu lze ovšem uplatnit v následujícím zdaňovacím období a o tuto ztrátu si snížit zisk.

Zpět