19. díl: Zorientujte se v nových pravidlech DPH pro export a import 2021

V průběhu roku 2021 došlo k řadě změn v oblasti DPH, které upravují zejména podmínky pro e-shopy a také pro dovoz zboží ze zemí mimo EU. První část změn začala platit od 1. 7. 2021 na základě úpravy evropské legislativy. Od 1. 10. 2021 dochází k implementaci evropské legislativy do českého zákona o DPH a nabývají účinnosti další změny. Zjistěte, jaké novinky vás čekají.

Změny v DPH od 1. 7. 2021

Od 1. 7. 2021 zavedla novela Směrnice EU upravující DPH nová pravidla pro obchodování se zbožím. K jakým změnám došlo?

 • Ruší se úprava pro tzv. zasílání zboží v rámci EU. Nově se zavádí prodej zboží na dálku. Dochází ke změně limitu pro prodej zboží na dálku. Nově je limit 10 000 EUR pro všechny členské státy dohromady. Nikoliv vlastní limit pro každý stát zvlášť.
 • Ruší se limit 1 140 000 Kč u zasílání zboží z EU do ČR – je nahrazen novým limitem 10 000 EUR pro všechny státy EU.
 • Rozšiřuje se režim jednoho správního místa (One stop shop – OSS) – nově lze použít kromě poskytnutí vybraných, zejména elektronických služeb osobám nepovinným k dani v EU (dosavadní systém Mini one stop shop) také pro odvod DPH v jiném členském státě EU u prodeje zboží na dálku, prodej dovezeného zboží do 150 EUR na dálku z třetí země – režim IOSS a dodání zboží, které usnadňuje osoba povinná k dani za pomoci elektronického rozhraní (provozovatel elektronického rozhraní).
 • Zavádí se nová úprava pro provozovatele elektronického rozhraní (digitální platforma).
 • V období mezi 1. 7. a 30. 9. 2021 zůstává platné osvobození od DPH pro zásilky ze zemí mimo EU v hodnotě do 22 EUR.

Zdroj: Finanční správa: Nová pravidla v oblasti DPH od 1. 7. 2021

Prodej zboží na dálku

Prodejem zboží na dálku se myslí situace, kdy podnikatel – osoba povinná k dani odešle zboží do jiného členského státu EU neplátci DPH (viz § 4 odst. 9 Zákona o DPH). Typicky půjde o prodej prostřednictvím e-shopu. Před změnou byl pro každý stát EU dán limit pro zasílání zboží do tohoto státu. Po dosažení limitu se musel podnikatel registrovat v daném státě jako plátce DPH. Od 1. 7. 2021 se sleduje limit pro všechny členské státy dohromady ve výši 10 000 EUR. Tj. český podnikatel (i neplátce) bude sledovat, za kolik prodal na dálku zboží neplátcům v ostatních státech EU (kromě ČR) dohromady za kalendářní rok. Pokud částka za kalendářní rok přesáhne 10 000 EUR, musí platit DPH v daném státě EU, do kterého zboží prodává na dálku. To může vyřešit dvěma způsoby:

 • Buď se v daném státě registruje jako plátce DPH a bude tam plnit povinnosti jako plátce,
 • nebo využije nový režim jednoho správního místa (One stop shop – OSS), který umožňuje odvádět DPH v jiných státech prostřednictvím jednoho vybraného finančního úřadu pro všechny státy EU.

Limit 10 000 EUR se posuzuje již za období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020. Pokud tedy hodnota prodeje zboží na dálku do jiných států EU v roce 2020 nebo 2021 (posuzuje se každý rok zvlášť) přesáhla limit 10 000 EUR, je potřeba již od 1. 7. 2021 platit DPH ve státě příjemce zboží. Do limitu 10 000 EUR se kromě prodeje zboží na dálku přičítá také hodnota telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované služby poskytnuté osobě nepovinné k dani (viz § 8 odst.  2 písm. c) Zákona o DPH).

Příklad z praxe

Paní Nováková, plátce DPH, provozuje e-shop – zasílá zboží neplátcům DPH v ČR, na Slovensko a do Německa. Telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované služby neposkytuje. V roce 2020 zaslala na Slovensko zboží za 2 000 EUR a do Německa za 1 000 EUR. V období 1. 1. až 30. 6. 2021 zaslala zboží na Slovensko za 7 000 EUR a do Německa za 4 000 EUR.

Limit v roce 2020 nebyl překročen, ale v období do 30. 6. 2021 byl překročen limit 10 000 EUR pro prodej zboží na dálku (7 000 EUR Slovensko + 4 000 EUR Německo = 11 000 EUR). U prodeje zboží na dálku na Slovensko a do Německa již nebude uplatňovat českou DPH, ale DPH slovenskou a německou. Tuto slovenskou a německou DPH nebude zahrnovat do svého přiznání plátce – zde budou již jen prodeje v rámci ČR. Paní Nováková se buď může registrovat jako plátce v Německu a na Slovensku a zde podávat přiznání, nebo se zaregistrovat do režimu OSS a podávat jedno přiznání za prodej zboží na dálku na Slovensko a do Německa.  

Dodání zboží provozovatelem elektronického rozhraní (digitální platformy)

Tento režim se týká zboží, jehož vlastní hodnota nepřesahuje 150 EUR a které se nachází ve volném oběhu na území EU a které dodává zahraniční osoba (ze zemí mimo EU) koncovému spotřebiteli v EU prostřednictvím digitální platformy. U tohoto zboží bude mít povinnost přiznat a odvést DPH provozovatel elektronického rozhraní místo zahraničního dodavatele zboží. Tento režim se ale netýká e-shopů, které prodávají vlastní výrobky a zboží.

Novela zákona o DPH a celních předpisech od 1. 10. 2021

30. 9. 2021 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna novela č. 355/2021 Sb., která novelizuje Zákon o DPH s účinností od 1. 10. 2021. Hlavním účelem je implementovat do českého právního řádu změny, které zavedla Směrnice EU s účinností již od 1. 7. 2021. Došlo také ke změně souvisejících celních předpisů.

Tip Vyřešte požadavky ESG reportingu a zjistěte uhlíkovou stopu své firmy nebo produktu jednoduše v rámci jedné platformy. Klienti ČSOB mají navíc výpočet uhlíkové stopy Scope 1 a 2 u Green0metru zdarma.

Co se mění od 1. 10. 2021

 • Pravidla, která zavedla směrnice, jsou již uvedena i v českém zákoně o DPH a jsou definitivně povinná pro všechny subjekty.
 • Ruší se osvobození od DPH při dovozu zboží ze zemí mimo EU v hodnotě do 22 EUR – celní orgány budou vybírat DPH u všech zásilek bez ohledu na hodnotu.
 • Clo se i nadále platí u zásilek nad 150 EUR.

Zdroj: Novela zákona o DPH nabývá účinnosti dnem 1. října 2021

Jak bude nakupující – spotřebitel fyzická osoba platit DPH

 • DPH zaplatí nakupující e-shopu, který ho za něj odvede prostřednictvím režimu jednoho správního místa pro dovoz (též IOSS – Import One-Stop Shop) – lze pouze u zásilek do 150 EUR.
 • U zboží dopravovaného Českou poštou lze v České republice podat elektronické celní prohlášení – prostřednictvím aplikace Celní správy ČR eCeP.
 • Zmocnění dopravce k zastupování v celním řízení – lze i u větších zásilek nebo zásilek pro podnikání – zmocněnec pro zastupování v celním řízení může vybrat kromě DPH i clo.
 • Nákup zboží od zahraničního e-shopu ze skladu na území EU – zboží již bylo procleno při dodání do skladu v EU.

Zdroj: Co se mění od 1. 10. 2021, Jedno správní místo pro dovoz – IOSS číslo

Příklady z praxe

Příklad 1: Pan Novák si objednává zboží z Číny. Zboží je mu zasláno ze skladu e-shopu v Nizozemí. Pan Novák nemusí DPH ani proclení řešit. DPH při dovozu zboží do EU již zaplatil dopravce.

Příklad 2: Pan Novotný si objednává zboží ze Švýcarska. Zboží mu přímo ze Švýcarska dopravuje Česká pošta. DPH neplatil. Pan Novák si může kromě klasického celního řízení vybrat elektronické proclení prostřednictvím webové aplikace eCeP.

Příklad 3: Paní Vomáčková si objednala na e-shopu v USA zboží v hodnotě 100 EUR. Paní Vomáčková zaplatila na e-shopu také DPH v režimu jednoho správního místa pro dovoz a zboží jí bylo dovezeno z USA rovnou do ČR. Přestože bylo DPH zaplaceno, zůstává povinnost podat celní prohlášení v ČR. V celním prohlášení uvede číslo označené jako “IOSS“ (Import One-Stop Shop). Tím prokáže, že již DPH platila. Toto číslo by jí měl poskytnout e-shop. Při dopravě Českou poštou může využít webové aplikace eCeP, kdy číslo “IOSS”, které obdržela od e-shopu, uvede v poli „Dodatečné daňové údaje“. V ostatních případech je potřeba využít klasické celní řízení, kdy může k vyřízení zmocnit dopravce nebo specializovanou firmu. V praxi velmi často dochází k situaci, že celní řízení již automaticky vyřídil dopravce a paní Vomáčková sama nebude muset celní řízení řešit. O tom, zda zboží prošlo celním řízením, je nejlepší se informovat přímo u dopravce.

Jak bude DPH a clo platit podnikatel

Zásilky ze zemí mimo EU určené pro podnikání musí projít klasickým celním řízením. A to bez ohledu na částku zásilky. Toto se týká i podnikatelů fyzických osob vč. neplátců DPH. K vyřízení celního řízení je možné zmocnit třetí osobu – dopravce či specializovanou firmu.

Příklad z praxe

Pan Nový si objednal z USA zboží v hodnotě 100 EUR. Zboží použije v rámci své podnikatelské činnosti. Pan Nový je neplátce DPH. Přestože je pan Nový neplátce DPH a hodnota zboží je nižší než 150 EUR, musí zboží projít klasickým celním řízením a pan Nový musí zaplatit DPH. Pro zastupování v celním řízení si může pan Nový sjednat dopravce nebo specializovanou firmu.

Autor: Zuzana Bartůšková – daňový poradce ev. č. 4960, jednatel BKP FINANCE s.r.o. – https://www.bkpfinance.cz


Zpět