10. díl: Správnou formou podnikání ušetříte na daních tisíce

Každý podnikatel stojí na počátku, ale občas i v průběhu podnikání před rozhodnutím, zda se stát osobou samostatně výdělečně činnou nebo si založit s. r. o. A také zvažuje, zda se mu vyplatí být dobrovolným plátcem DPH, či nikoli. Dvě rozhodnutí, která dokážou na daních ušetřit tisíce.

Stojí za námahu udělat si hned na začátku jasno v jednotlivých formách podnikání a zdanění, které se s vyplácením zisku pojí, abyste si udělali představu, kolik odvedete státu na dani a který typ podnikání je tím pádem pro vás výhodnější.

Jakou daň z příjmu odvádí OSVČ

Příjmy fyzických osob podnikajících, které se pohybují v rozmezí 15 000 Kč až 1 000 000 Kč ročně, podléhají 15% zdanění. OSVČ si mohou vybrat, zda uplatní skutečné nebo paušální výdaje, u nichž není potřeba vedení daňové evidence. Pokud příjmy překročí rozhodnou částku, která pro rok 2019 činí 1 569 552 Kč, musí navíc zaplatit ještě 7% solidární daň. 

Zdanění s. r. o. a vyplácení zisku

Společnost s ručením omezeným odvádí 19% daň z příjmu právnických osob. Výjimku z oněch 19 % tvoří zisky z investičních, podílových a penzijních fondů, které se daní 5% sazbou. Druhá vlna zdanění ve výši 15 % probíhá při vyplácení zisku fyzickým osobám, nehledě na to, jestli je firma tvořena jen jedním člověkem, jenž je jednatelem, společníkem i zaměstnancem zároveň, nebo několika společníky.

Jakými způsoby lze vyplácet zisk ve společnosti s ručením omezeným

Možnosti, jak lidově řečeno vytáhnout peníze z firmy, jsou dvě: vyplácením mzdy a podílu na zisku.

  • Na pravidelné odměny jednatele, společníka či zaměstnance legislativa nahlíží jako na mzdu, která vzniká ze závislé činnosti. Platí se z ní odvody na sociální a zdravotní pojištění a vznikají také daňové výhody jako u zaměstnanců. Zdravotní pojištění představuje 13,5 % ze mzdy (4,5 % hradí zaměstnanec a zbytek zaměstnavatel). Sociální pojištění je 31,3 % ze mzdy (6,5 % se strhává ze mzdy zaměstnance, zbytek hradí zaměstnavatel). V případě, že je vlastník s. r. o. sám sobě zaměstnavatelem, platí si logicky vše sám.
  • Další možnost je vyplácení podílu na zisku, a to buď průběžně formou záloh, nebo až po uzavření účetního období. Vyplacení a výši podílů musí schválit nejvyšší orgán s. r. o. – valná hromada. Vyplacením podílů na zisku nesmí dojít k úpadku nebo ohrožení fungování společnosti, je nutné brát ohled na sezónní výkyvy, kdy se firmě nemusí tolik dařit a potřebuje čerpat z nastřádaných finančních zásob. Podíly na zisku podléhají 19% zdanění z příjmu právnických osob, a navíc 15% srážkové dani při vyplacení fyzické osobě.

Zdanění v příkladech mzda vs. podíl na zisku

Mzda

31,3 % (7 825 Kč) jde na sociální a 13,5 % (3 375 Kč) na zdravotní pojištění, dohromady tedy 11 200 Kč. Dále pak 15% záloha na daň (5 025 Kč), která se počítá ze superhrubé mzdy a odečítá se z ní sleva na poplatníka (2 070 Kč), což dělá 2 947 Kč (5 017–2 070). Superhrubá mzda (33 450 Kč) – zdravotní a sociální pojištění (11 200 Kč) – záloha na daň (2 947 Kč) = 19 303 Kč čisté mzdy.

Podíl na zisku

V případě, že chcete stejnou částku (33 450 Kč) vytáhnout jako podíl na zisku. Zaplatíte z ní státu 10 419 Kč a získáte 23 031 Kč. U základu daně 33 450 Kč dojde k 19% zdanění příjmu právnické osoby (6 355 Kč) = 27 095 Kč a při vyplacení podílu ze zisku firmy dojde ještě k 15% zdanění příjmu fyzické osoby (4 064 Kč Kč).

Rychlé daňové srovnání OSVČ a s. r. o.

Z daňového hlediska se podnikateli, jehož byznys stojí jen na jeho schopnostech, a nepotřebuje tudíž ke své výdělečné činnosti nakupovat materiál ani zboží, vyplatí podnikat jako OSVČ. Ušetří jak na dani, tak za vedení účetnictví. Pokud by byl zaměstnancem vlastního s. r. o., daňové odvody by byly mnohem vyšší. Když do rozhodování o formě podnikání vstoupí i jiné než daňové hledisko (legislativní, obchodní) a misky vah se nakloní k s. r. o., je daňově nejvýhodnější cestou výplata podílu ze zisku společnosti.

OblastOSVČs. r. o.
Daňová sazba15 %19 % (jako právnická osoba) + 15 % (jako fyzická osoba)
Daňová optimalizace Širší možnosti
AdministrativaMožnost využití paušálních nákladů nebo vedení jednoduché daňové evidence. Není potřeba najímat specialistu ke správě účetnictví.Nutnost vedení účetnictví. Je to administrativně složitější a je potřeba připočítat náklady za účetní.
Odvody na zdravotní a sociální pojištěníOdvede méně za sociální a zdravotní pojištění.Když jste sám sobě zaměstnavatelem, odvedete dohromady víc na zdravotním a sociálním.

Když do rozhodování o formě podnikání vstoupí i jiné než daňové hledisko (legislativní, obchodní), může být v závěru výhodnější zvolit méně daňově výhodnou variantu. To záleží na konkrétní situaci. S posouzením výhodnosti vám může pomoci finanční poradce.

Daň z přidané hodnoty

Vedle daně z příjmu je pro mnoho podnikatelů další daňovou povinností platba daně z přidané hodnoty. Pro některé je povinná, pro jiné dobrovolná.

  • Povinnost platit DPH vzniká u právnické i fyzické osoby se sídlem v tuzemsku ve chvíli, kdy její roční obrat překročí 1 milion korun. Každý podnikatel by si měl vést měsíční evidenci příjmů, aby včas zjistil, zda a kdy k překročení dochází. K platbě je potřeba se přihlásit do 15. dne následujícího měsíce, kdy k překročení rozhodné částky došlo.

Co se počítá do obratu

Do obratu se započítává každá částka, kterou podnikatel získá za dodání zboží či služby. Pro účely DPH je rozhodující datum plnění, nikoli datum uhrazení. Do celkového obratu se započítávají i neuhrazené faktury.

  • Důvodem k platbě DPH je rovněž převzetí podnikání po zemřelé osobě, která byla plátcem.
  • Identifikovanou osobou a plátcem DPH se stává i ten, kdo nakoupí zboží z EU, jehož hodnota přesáhne 326 000 Kč za rok.
  • Právnická i fyzická osoba se může stát rovněž dobrovolným plátcem DPH. Před konečným rozhodnutím se vyplatí spočítat, nakolik je to finančně výhodné.

Kdy se vyplatí být dobrovolným plátcem DPH 

Pokud máte na výběr a můžete si zvolit, zda budete platit DPH či nikoli, dobře si spočítejte, kolik vám úspora DPH přinese a kolik budete muset vynaložit času a peněz na vedení daňové evidence pro DPH.

  • Pokud většina vašich obchodních partnerů patří mezi plátce DPH, vyplatí se vám stát se také plátcem. Pro firmy platící DPH je z hlediska možnosti odpočtu daně výhodnější obchodovat s dalšími plátci. Mohou se vám tak zvýšit šance na získání zakázky, protože budete pro potenciální klienty díky možnému odpočtu daně levnější.
  • Přihlášení k platbě DPH se vyplatí i ve chvíli, kdy plánujete větší firemní nákupy nebo nákupy zboží či služeb v zahraničí.
  • Přihlášení k DPH je výhodné i pro ty, kteří nakupují zboží a služby zatížené základní sazbou DPH, ale jejich výstupy podléhají snížené sazbě DPH. Díky tomu mohou získat vyšší marže z prodeje například zemědělci, stavební firmy.

Zpět