4. díl: Využijte konec roku k daňové optimalizaci

Konec roku znamená obvykle také konec účetního období. Využijte jej ke snížení daňového základu. Jak na to?

Optimalizace daní je proces, který by měl ve firmě probíhat celoročně. Ke konci roku nicméně bývá k dispozici alespoň náznak vašich výsledků, a proto jde o vhodný čas k některým dodatečným krokům. Navíc si tak lze odlehčit na daňové zátěži pro případ, kdybyste v následujícím roce očekávali méně příznivou finanční situaci.

Prémie a dary
Pokud hodláte zaměstnancům vyplácet prémie, pak je konec roku ideální dobou. S ohledem na hospodářské výsledky totiž víte, jestli si tento krok můžete dovolit. Pokud ano, prémie můžete dát do nákladů a tím snížit daňový základ.
Znalost finanční situace se hodí i tehdy, pokud chcete jako firma poskytnout dar neziskové organizaci na vzdělávací, sportovní, kulturní, zdravotní či sociální účely. V případě právnických osob musí mít každý z jednotlivých veřejně prospěšných darů hodnotu vyšší než 2 000 Kč. Tu si následně můžete odečíst od daňového základu, a to až do výše 10 % jeho základu. U fyzických osob musí mít dary v souhrnu nad 1 000 Kč, odečíst můžete až 15 % základu.

Samozřejmě že není nutné optimalizovat za každou cenu. Z částky vám stále zůstane více peněz po jejím zdanění než tehdy, když ji celou odevzdáte.

Nákup kancelářských potřeb
Kancelářské potřeby jako papír, propisky či tužky nebo třeba náplně do tiskárny jsou pro provoz firmy většinou nezbytné, a proto jde o plně uznatelné náklady. Pozor si jen dejte na to, aby uváděné náklady odpovídaly rozsahu firmy, v opačném případě by finanční úřad mohl pojmout podezření, že byly potřeby nakupovány i pro osobní potřebu.

Nákup elektroniky a vybavení kanceláře
Elektronika určená pro firemní použití je také uznatelným nákladem, a tedy i vhodným způsobem, jak před koncem roku snížit daňový základ. Může jít o služební počítače či telefony, a pokud firma disponuje kuchyňkou, tak i o spotřebiče typu kávovar nebo lednička. Týká se to pochopitelně také nábytku a dalšího vybavení, které je pro provoz kanceláře nezbytné. I v tomto případě ale platí, že by výdaje za vybavení měly být adekvátní.
Jestliže firma o třech zaměstnancích zakoupí sedm notebooků, lze očekávat zásah z finančního úřadu. Na druhou stranu, tyto náklady mohou být obhajitelné – například pokud zaměstnanci využívají jeden notebook v kanceláři a jeden na cestách nebo jsou nakoupeny do zásoby pro zaměstnance, kteří nastoupí až po Novém roce. Pro obdobné případy byste tedy vždy měli být schopni doložit, že jsou pro provoz firmy potřebné, jinak by vám ze strany finančního úřadu mohl hrozit postih.

Pracovní oděvy pouze s logem firmy
Zvýšený pozor si dávejte u oděvů, u nichž je třeba prokázat, že jsou používány výlučně v pracovním prostředí. Zatímco u pracovní kombinézy to pravděpodobně nebude problém, například u obleku by se to prokazovalo obtížně. Řešením je umístit na něj viditelně logo vaší společnosti, eventuálně můžete do nákladů zahrnout pouze polovinu celkové ceny oděvu.

Reklamní předměty jen do určité hodnoty
Konec roku je také obdobím odesílání pozorností svým klientům či obchodním partnerům. Aby se z nich ale mohl stát daňově uznatelný náklad, musí splňovat několik náležitostí. Hodnota jednotlivých předmětů nesmí přesahovat 500 Kč a musí být opatřena označením firmy či souvisejícího produktu. Nesmí také podléhat spotřební dani, výjimkou je pouze neperlivé víno. Kromě něj firmy nejčastěji vybírají například USB disky, kalendáře, zápisníky nebo luxusní pera.

Ušetřit můžete pronájmem nemovitosti vlastní firmě
Další tip je poměrně častým způsobem optimalizace, ačkoli jeho princip je složitější než jen vytváření daňově uznatelné položky. Vše spočívá v tom, že si můžete jako fyzická osoba zakoupit nemovitost a tu následně pronajímat své společnosti. S ohledem na rozdíly mezi fyzickou a právnickou osobou lze takto ušetřit na daních a odvodech z nemovitosti, jejichž souhrn činí u fyzické osoby zhruba 15 %, u právnické může jít až o 30 %. Pronájem kancelářských prostor je pak samozřejmě možné uvést do nákladů.

Budete opravovat majetek? Vytvořte si finanční rezervu
Plánujete-li opravy na firemním majetku – například automobilech či nemovitostech – můžete do nákladů zahrnout takzvanou rezervu na opravu. Její výše by se měla opírat o kalkulaci ceny daných oprav a celá musí být umístěna nejpozději v den podání daňového přiznání na samostatném účtu. Z něj musí být čerpány prostředky v době provedení opravy, čímž zároveň rezerva zaniká.

Uplatnit lze i daňovou ztrátu z minulých let
Daňová ztráta nastává tehdy, kdy výše uznatelných nákladů přesáhne příjmy. Uplatňuje se speciálním formulářem přiloženým k daňovému přiznání a je možné ji použít na dílčí základy daně, o ztrátu naopak nelze ponížit příjmy ze samotného zaměstnání. Daňovou ztrátu můžete uplatnit až pět období od jejího vzniku, po částech i jako celek v jednom z roků.


Zpět