34. díl: Velký přehled: Daňové povinnosti a novinky v roce 2023

Abyste se v daňové problematice pro rok 2023 co nejlépe zorientovali, připravili jsme si pro vás přehledného průvodce daňovými povinnostmi a novinkami.

Růst minimální mzdy, paušální daně i záloh na sociální a zdravotní pojištění

V první řadě bychom neměli vynechat oblast, která má dopad na většinu podnikatelů. V roce 2023 dojde stejně jako v roce předchozím k navýšení minimální mzdy, paušální daně a také minimálních záloh na sociální a zdravotní pojištění. S jakými částkami počítat?

 Rok 2022Rok 2023Nárůst
Minimální mzda16 200 Kč17 300 Kč1 100 Kč
Minimální záloha na zdravotní pojištění2 627 Kč2 722 Kč95 Kč
Minimální záloha na sociální pojištění2 841 Kč2 944 Kč103 Kč
Paušální daň (první pásmo)5 994 Kč6 208 Kč214 Kč
Paušální daň (druhé pásmo)x16 000 Kčx
Paušální daň (třetí pásmo)x26 000 Kčx

Daňová sleva na poplatníka zůstává stejná i v roce 2023

Zatímco v roce 2022 vzrostla daňová sleva na poplatníka o 3 000 Kč, v roce 2023 zůstává stejná. Jedná se o 30 840 Kč, tedy 2 570 Kč měsíčně.

Rozdělení paušální daně do tří pásem

Zatímco dříve bylo možné přihlásit se do režimu paušální daně s ročními příjmy ze samostatné činnosti do 1 000 000 Kč, pro rok 2023 se hranice zvedla na 2 000 000 Kč. Se zvýšením této hranice také souvisí rozdělení paušální daně do tří pásem spojených s různou výší měsíčních plateb.

To, do jaké kategorie podnikatel spadá, se odvíjí od výše jeho ročních příjmů a také od druhu činnosti.

První pásmo (6 208 Kč)

Kteří podnikatelé spadají do prvního pásma? Ti, jejichž příjmy ze samostatné činnosti za rok nepřesáhly 1 milion korun, a to bez ohledu na druh činnosti. Do prvního pásma se však mohou přihlásit i podnikatelé s příjmy do 1,5 milionu korun, pokud je možné na minimálně 75 % těchto příjmů uplatnit 60% nebo 80% výdajový paušál a také podnikatelé s příjmy do 2 milionů korun v případě, že lze alespoň na 75 % příjmů uplatnit 80% paušál.

Výše paušální daně pro první pásmo je pro rok 2023 stanovená na 6 208 Kč (sociální pojištění 3 386 Kč + zdravotní pojištění 2 722 Kč + daň z příjmů 100 Kč).

Druhé pásmo (16 000 Kč)

Druhé pásmo se týká OSVČ s ročními příjmy do 1,5 milionu korun bez ohledu na druh činnosti. Stejně tak mohou do druhého pásma vstoupit podnikatelé s příjmy do 2 milionů korun, pokud je možné alespoň na 75 % jejich příjmů uplatnit 60% nebo 80% výdajový paušál.

Výše paušální daně v druhém pásmu činí 16 000 Kč (sociální pojištění 7 446 Kč + zdravotní pojištění 3 591 Kč + daň z příjmů 4 963 Kč).

Třetí pásmo (26 000 Kč)

Do třetího pásma spadají podnikatelé s příjmy do 2 milionů Kč bez ohledu na druh činnosti. Výše paušální daně v třetím pásmu je 26 000 Kč (sociální pojištění 11 388 Kč + zdravotní pojištění 5 292 Kč + daň z příjmů 9 320 Kč).

Do kdy se přihlásit k paušální dani pro rok 2023?

Pokud chcete i vy v roce 2023 vstoupit do režimu paušální daně, musíte to finanční správě ohlásit do 10. ledna 2023. Stejné datum platí i v případě, že chcete režim paušální daně opustit.

Zvýšení limitu pro povinnou registraci k DPH na 2 mil. Kč

Od 1. ledna 2023 bude v platnosti novela zákona o DPH, která mění limit pro vznik povinného plátcovství DPH, a to z 1 milionu Kč na 2 miliony Kč. Pokud tedy při své samostatné výdělečné činnosti překročíte hranici 2 milionů Kč, stanete se automaticky plátci DPH.

Vyšší limit pro vznik povinnosti podat daňové přiznání (50 000 Kč)

Od roku 2023 dojde také ke zvýšení limitu pro vznik povinnosti podat daňové přiznání. Zatímco v roce 2022 se povinnost podat daňové přiznání týkala podnikatelů se zdanitelnými příjmy vyššími než 15 000 Kč, v roce 2023 se bude jednat o částku přesahující 50 000 Kč. Hranice vzrostla z důvodu omezení administrativní zátěže v případě nízkých příjmů.

OSVČ budou mít povinnost používat datovou schránku (aktivována bude automaticky)

Od 1. ledna 2023 budou mít OSVČ povinnost používat datovou schránku. Noví uživatelé však nemusí datovou schránku sami zakládat, datové schránky budou aktivované ve třech vlnách od ledna do března automaticky. Po aktivaci stát podnikatelům zašle přihlašovací údaje doporučeným dopisem.

Povinnost elektronického podání daňového přiznání

Ve spojitosti se zavedením datových schránek budou mít podnikatelé od roku 2023 povinnost podávat daňové a ostatní podání elektronickou formou.

Možnost mimořádných odpisů bude pokračovat i v roce 2023

Během pandemie koronaviru byly jako úleva a pomoc pro podnikatele zavedené mimořádné daňové odpisy. Princip spočíval v tom, že bylo možné majetek odepsat rychleji. Daňový balíček pro rok 2023 tuto možnost mimořádných odpisů o rok prodloužil.

Mimořádné odpisy mohou využít ti podnikatelé, kteří si pořídili hmotný majetek v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021. Tento majetek musí být zároveň zařazený do první nebo druhé odpisové skupiny.

Tip Jste OSVČ, podnikatel, firma, příspěvková organizace či úřad s obratem v bezhotovostních transakcích do 50 tis Kč? Požádejte o platební terminál nebo platební bránu na půl roku zdarma a přijímejte platby kartou. Stačí, když jste posledních 12 měsíců neakceptovali platby kartou a splňujete všeobecné podmínky pro využívání služby akceptace plateb kartou.

Nižší pokuty pro podnikatele u kontrolního hlášení

Daňové změny pro rok 2023 se týkají i kontrolního hlášení. Dojde ke snížení pokut u kontrolního hlášení o polovinu, a to jak pro OSVČ, tak i pro společnosti s ručením omezeným s jedním společníkem. Také se bude nově automaticky jedna pokuta ve výši 10 000 Kč odpouštět. Stejně jako v roce 2022 bude moci finanční správa i v roce 2023 pokuty v pevné výši 10 000 Kč, 30 000 Kč nebo 50 000 Kč na žádost odpustit.

Navýšení spotřební daně u tabákových výrobků o 5 %

Od 1. ledna 2023 dojde také k navýšení všech sazeb spotřební daně u tabákových výrobků, a to o 5 % oproti roku 2022.

Silniční daň se z velké části ruší

Vláda rozhodla o zrušení silniční daně u osobních automobilů, autobusů a nákladních vozů do 12 tun. Došlo i ke snížení sazby u těžkých vozidel na minimální úroveň dle směrnice Euroviněta. Novela zákona o silniční dani je sice účinná již od 1. července 2022, značná část změn se ale promítne až do daňového přiznání na začátku roku 2023 a později.

Zrušení EET

Zcela zásadní změnou je pro řadu podnikatelů zrušení elektronické evidence tržeb neboli EET. Elektronická evidence tržeb u nás byla povinná od 1. prosince 2016. Pandemie koronaviru ji však pozastavila a poplatníci z první a druhé vlny mohli evidenci přerušit až do 31. 12. 2022. Od roku 2023 mělo dojít k jejímu obnovení, vláda však EET nakonec zcela zrušila.

Stručně
 • V roce 2023 dojde k navýšení minimální mzdy (na 17 300 Kč), paušální daně a také minimálních záloh na sociální (2 944 Kč) a zdravotní pojištění (2 722 Kč).
 • Daňová sleva na poplatníka zůstává v roce 2023 stejná. Jedná se o 30 840 Kč, tedy 2 570 Kč měsíčně.
 • Nově je možné přihlásit se do režimu paušální daně s ročními příjmy do 2 000 000 Kč. Se zvýšením této hranice také souvisí rozdělení paušální daně do tří pásem spojených s různou výší měsíčních plateb.
 • Pokud chcete v roce 2023 vstoupit do režimu paušální daně, musíte to finanční správě ohlásit do 10. ledna 2023. Stejné datum platí i v případě, že chcete režim paušální daně opustit.
 • Od 1. ledna 2023 se mění limit pro vznik povinného plátcovství DPH, a to z 1 milionu Kč na 2 miliony Kč.
 • Od roku 2023 dojde také ke zvýšení limitu pro vznik povinnosti podat daňové přiznání, a to na 50 000 Kč.
 • Od 1. ledna 2023 budou mít OSVČ povinnost používat datovou schránku. Datové schránky budou aktivované automaticky. Podnikatelé mají od roku 2023 povinnost podávat daňové a ostatní podání elektronickou formou.
 • Možnost mimořádných odpisů bude pokračovat i v roce 2023. Mimořádné odpisy mohou využít ti podnikatelé, kteří si pořídili hmotný majetek v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021. Tento majetek musí být zároveň zařazený do první nebo druhé odpisové skupiny.
 • Dojde také ke snížení pokut u kontrolního hlášení o polovinu, a to jak pro OSVČ, tak i pro společnosti s ručením omezeným s jedním společníkem.
 • Od 1. ledna 2023 dojde také k navýšení všech sazeb spotřební daně u tabákových výrobků, a to o 5 % oproti roku 2022.
 • Vláda rozhodla o zrušení silniční daně u osobních automobilů, autobusů a nákladních vozů do 12 tun. Došlo i ke snížení sazby u těžkých vozidel na minimální úroveň dle směrnice Euroviněta.
 • Zcela zásadní změnou je pro řadu podnikatelů zrušení elektronické evidence tržeb neboli EET.

Zpět