46. díl: Vše, co potřebujete vědět o dobrovolné registraci k DPH

Zatímco pro některé podnikatele s ročním obratem do 2 milionů korun není dobrovolná registrace k DPH výhodná, jiným se vyplatit může. Patříte i vy k těm, kteří mohou profitovat z dobrovolné registrace? V tomto článku se to dozvíte a zjistíte také, jak postupovat, pokud se chcete dobrovolně zaregistrovat jako plátci DPH.

Kdo je plátce DPH?

Hned na úvod si pojďme objasnit základní pojem, a sice kdo je to plátce DPH. Plátcem DPH neboli daně z přidané hodnoty se může stát fyzická nebo právnická osoba, která vykonává ekonomickou činnost a která se dobrovolně nebo ze zákonné povinnosti registrovala jako plátce DPH. Jak to funguje v praxi?

Ve chvíli, kdy se subjekt stane plátcem DPH, uplatňuje daň na své prodeje nebo plnění. Jinými slovy svým zákazníkům navýší ceny o částku za daň. Částky za daně následně uvede v daňovém přiznání. Státu nakonec odvede vypočítanou částku, nebo ji naopak dostane zpátky, a to za předpokladu, že více na DPH zaplatil, než vyfakturoval.

Komu vzniká povinnost registrovat se k DPH?

To, kdo má povinnost stát se plátcem DPH, je definované v zákoně o DPH. Zdaleka nejčastěji se jedná o fyzické nebo právnické osoby, u kterých roční hodnota obratu překročila 2 miliony korun za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců.

V některých případech se však subjekty musí k DPH registrovat i v případě, že tuto částku nepřekročí. Například pokud poskytují nebo přijímají služby z jiné země EU nebo nakoupí zboží z EU za částku vyšší než 326 tisíc korun.

Kdo se může dobrovolně registrovat k DPH?

Jak už jsme nastínili, poplatníci se mohou stát plátci DPH jednak ze zákona a jednak při dobrovolné registraci. K dobrovolné registraci se mohou přihlásit i podnikatelé, kteří nesplňují zákonem danou povinnost registrovat se k DPH.

Jaké jsou výhody dobrovolné registrace k DPH?

Plátcovství DPH je spojené s několika výhodami, které k registraci mohou přesvědčit i ty, kterých se povinnost netýká. O jaké výhody se jedná?

 • V případě, že splníte několik podmínek a vaše výdaje budou vyšší než příjmy, můžete stát žádat o nadměrný odpočet daně, kdy dojde k tomu, že vám stát část peněz vrátí nazpět.
 • Nakupujete zboží v třetích zemích, tedy v zemích mimo EU? Pak vás potěší, že zde můžete nakupovat bez DPH, respektive si můžete odečíst daň na vstupu.
 • Registrace k DPH vám také může přinést nové zákazníky, mnohé společnosti totiž navazují spolupráci pouze s podnikateli, kteří patří k plátcům DPH. Plátci DPH totiž v očích zákazníků a dodavatelů působí důvěryhodněji.
 • Pokud nakupujete zboží takzvaně na firmu, například automobil nebo elektroniku, můžete si odečíst DPH a ušetřit náklady.

Registrace k DPH nemá jen výhody, ale také nevýhody

Plátcovství DPH je kromě výhod spojené i s několika nevýhodami. V první řadě se vám v některých případech registrace k dani z přidané hodnoty nemusí z finančního hlediska vůbec vyplatit. Nevýhodou je také velká administrativní zátěž mnohdy spojená s nutností najmout si účetní.

V okamžiku, kdy se stanete plátci DPH, vznikne vám několik povinností, jedná se zejména o nutnost vystavování daňových dokladů pro zákazníky, vedení a podávání daňových přiznání k DPH nebo podávání kontrolního hlášení. Veškeré doklady je navíc třeba archivovat po dobu deseti let.

Komu se vyplatí stát se dobrovolně plátcem DPH?

Nyní už se pojďme podívat na to, komu se pravděpodobně vyplatí dobrovolná registrace k DPH. Dodáváme, že to, jestli je výhodnější daň neplatit, nebo se stát plátcem, se vždy odvíjí od konkrétní situace fyzické nebo právnické osoby.

 • Obecně je pro podnikatele výhodné platit DPH v případě, že většinu jejich zákazníků tvoří plátci DPH. To se týká zejména firem působících v B2B segmentu.
 • I v případě, že podnikatelé vystupují v roli zákazníka a jejich klíčový dodavatel je plátcem DPH, může pro ně být výhodná dobrovolná registrace k DPH.
 • Dobrovolná registrace se může vyplatit i v případě, že se na zboží nakupované od dodavatele uplatňuje zvýšená sazba DPH a na zboží prodávané zákazníkům snížená sazba DPH.
 • Dalším příkladem může být situace, kdy výdaje podnikatelů převyšují jejich příjmy.
Tip Potřebujete finanční prostředky pro rozvoj svého podnikání nebo zajištění provozních nákladů? S úvěry ČSOB nejste na podnikání sami. Půjčte si až 10 mil. Kč se zvýhodněnou sazbou od 6,9 % p. a.

A komu se naopak dobrovolná registrace k DPH nevyplatí?

V jakých případech se naopak podnikatelům dobrovolná registrace k DPH nevyplatí?

 • Registrace k dani nebude výhodná pro podnikatele, jejichž zákazníky jsou koneční spotřebitelé.
 • Dobrovolná registrace se také nevyplatí těm, kteří na zboží nakupované od dodavatele uplatňují sníženou sazbu DPH a na zboží prodávané zákazníkům zvýšenou sazbu DPH.

Jak postupovat, pokud se chcete dobrovolně registrovat jako plátce DPH?

K dobrovolnému plátcovství se můžete jednoduše přihlásit online prostřednictvím formuláře s názvem Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty platná od 1. 1. 2015, který najdete na webu finanční správy. Do tohoto formuláře musíte mimo jiné vyplnit identifikační údaje, sídlo, číslo bankovního účtu a důvod dobrovolné registrace k DPH.

Kdy se registrovat k DPH?

Pokud splňujete podmínky pro povinné plátcovství daně, musíte provést registraci k DPH. Do kdy? Nejpozději do 15. dne následujícího kalendářního měsíce po měsíci, ve kterém jste v obratu za posledních 12 měsíců překročili částku 2 miliony korun.

V případě, že se chcete registrovat k DPH dobrovolně, můžete provést registraci kdykoliv. Důležité je ale říci, že se plátcem DPH nestanete automaticky, registraci musí povolit správce daně, který může vaši žádost zamítnout. Na vyjádření má správce daně 30 dní. Pokud žádost schválí, stanete se plátcem daně již následující den po oznámení.

Stručně
 • Plátcem DPH je fyzická nebo právnická osoba, která vykonává ekonomickou činnost a která se dobrovolně nebo ze zákonné povinnosti registrovala jako plátce DPH.
 • Povinnost stát se plátcem DPH mají fyzické nebo právnické osoby, u kterých roční hodnota obratu překročila 2 miliony korun za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, ale také například subjekty, které poskytují nebo přijímají služby z jiné země EU.
 • K dobrovolné registraci se mohou přihlásit i podnikatelé, kteří nesplňují zákonem danou povinnost registrovat se k DPH. Výhodou plátcovství je např. možnost nadměrného odpočtu daně, odpočet DPH na vstupu při nákupu zboží ve třetích zemích nebo vyšší důvěryhodnost.
 • Nevýhodou plátcovství je vyšší administrativní zátěž a často se registrace k DPH nemusí z finančního hlediska vůbec vyplatit.
 • Obecně je pro podnikatele výhodné platit DPH v případě, že většinu jejich zákazníků nebo dodavatelů tvoří plátci DPH, ale také pokud na zboží nakupované od dodavatele uplatňují zvýšenou sazbu DPH a na zboží prodávané zákazníkům sníženou sazbu DPH.
 • Registrace k dani nebude výhodná pro podnikatele, jejichž zákazníky jsou koneční spotřebitelé a také v případě, že na zboží nakupované od dodavatele uplatňují sníženou sazbu DPH a na zboží prodávané zákazníkům zvýšenou sazbu DPH.
 • K dobrovolnému plátcovství se můžete jednoduše a kdykoliv přihlásit online na webu finanční správy. Registraci musí povolit správce daně, který může vaši žádost zamítnout.

Zpět