24. díl: Daňová evidence, paušální výdaje nebo paušální daň? Zjistěte, co je pro vás nejvýhodnější v roce 2022

Pro rok 2022 vzroste minimální záloha na sociální pojištění o 253 Kč na 2 841 Kč, minimální záloha na zdravotní pojištění o 234 Kč na 2 627 Kč a také paušální daň o 525 Kč na 5 994 Kč. I vzhledem k těmto změnám řada podnikatelů uvažuje nad tím, zda se jim více vyplatí daňová evidence, paušální výdaje nebo paušální daň. V tomto článku to zjistíte.

Na základě jakých faktorů se rozhodnout?

To, zda se rozhodnout pro daňovou evidenci, paušální výdaje nebo paušální daň by se mělo odvíjet od několika faktorů. Obecně totiž není možné říct, která z těchto variant je nejvýhodnější, vždy je třeba se rozhodovat podle konkrétní situace daného podnikatele. Zvážit byste měli několik klíčových parametrů:

  • Jaká je vaše výše příjmů a jaká je výše výdajů,
  • zda uplatňujete daňový bonus na děti nebo další slevy na dani (sleva na umístění dítěte – tzv. školkovné, sleva na EET, sleva na manžela/manželku, držitel ZTP/P, invalidita prvního, druhého nebo třetího stupně),
  • zda uplatňujete nezdanitelné části základu daně a v jaké výši,
  • jaké jsou vaše roční náklady za služby účetních.  

Paušální daň pro rok 2022

Podnikatelé, kteří se rozhodnou v roce 2022 využívat paušální daň, se můžou přihlásit už jen do 10. ledna 2022. Tato daň, jejíž výše je pro rok 2022 stanovena na 5 994 Kč měsíčně, podnikatelům umožňuje platit v jediném odvodu daň z příjmů a sociální a zdravotní pojištění. Vstup do paušální daně je dobrovolný a paušální daň je určena pro podnikatele se ziskem do 1 000 000 Kč, kteří nejsou plátci DPH.

Výhody paušální daně

Paušální daň podnikatelům zjednodušuje administrativu a dává jim také jistotu, že nebudou doplácet na dani ani na pojištění. Velkou výhodou také je, že OSVČ v režimu paušální daně nebudou podávat daňové přiznání ani přehledy pro zdravotní pojišťovnu a ČSSZ. V následujících řádcích si na praktických příkladech přiblížíme, zda se vám vyplatí přechod z daňové evidence a paušálních výdajů na paušální daň.

Paušální daň vs. paušální výdaje

Je lepší uplatňovat paušální daň, nebo paušální výdaje? Otázka, kterou si pokládá řada podnikatelů. Odpověď však není jednoznačná. Dá se ale obecně říct, že paušální daň je výhodnější pro podnikatele s vyšším příjmem, nižšími náklady a menším počtem uplatňovaných slev. Podnikatelé ale musí myslet i na to, že pokud se rozhodnou využít paušální daň, nebudou moci uplatnit odpočty a daňové slevy.

Paušální výdaje 40 %

Vyplatí se paušální daň podnikatelům uplatňujícím 40% výdaje? To záleží na jejich měsíčním příjmu a uplatňovaných slevách. Pokud podnikatel každý měsíc vydělává 30 000 Kč, využívá 40% výdajový paušál a pouze základní slevu na poplatníka, při přechodu na paušální daň by zaplatil o 396 Kč více. V případě, že by však vydělával více peněz a uplatňoval pouze základní slevu na poplatníka, mohl by výrazně ušetřit.

Příklad

Pan Jaromír pracuje jako advokát, takže uplatňuje paušální výdaje 40 %. Za rok 2021 jeho příjmy činily 840 000 Kč. Uplatňuje pouze základní slevu na poplatníka (30 840 Kč) a za rok za služby daňového poradce utratí 2 500 Kč. Celkem každý měsíc za daňové náklady a odvody zaplatí 12 697 Kč. Pokud by se však rozhodl využít paušální daň (5 994 Kč), každý měsíc by ušetřil 6 703 Kč. Je třeba dodat, že v případě vyšších příjmů a využití paušální daně dochází ke snížení vyměřovacího základu pro budoucí důchod, takže odborníci radí si z ušetřených peněz na důchod spořit. 

Paušální výdaje 60 %

U podnikatelů s výdajovým paušálem 60 % se skutečnost, zda se vyplatí paušální daň, odvíjí od několika faktorů. Tím nejzásadnějším je výše měsíčního příjmu a také uplatňování slev. Paušální daň se v tomto případě vyplatí podnikatelům, kteří uplatňují pouze základní slevu na poplatníka a měsíčně si vydělají více než 50 000 Kč.

Příklad

Paní Jana pracuje jako překladatelka, nemá téměř žádné náklady, takže uplatňuje paušální výdaje 60 %. Její roční příjmy za tento rok činily 480 000 Kč. Paní Jana uplatňuje základní slevu na poplatníka (30 840 Kč) a také daňové zvýhodnění na jedno dítě (15 204 Kč). Za rok jí služby daňového poradce přijdou na 2 000 Kč. Paní Janě se více vyplatí podávat daňové přiznání a platit daň z příjmů standardně. Každý měsíc totiž zaplatí 4 367 Kč. Pokud by se rozhodla pro paušální daň (5 994 Kč), platila by každý měsíc o 1 627 Kč více.

Příklad

Pan Josef pracuje jako marketingový specialista a uplatňuje pouze základní slevu na poplatníka (30 840 Kč). Za rok 2021 činily jeho příjmy 780 000 Kč. Daňové přiznání si zpracovává sám. Pokud by dále využíval paušální výdaje, jeho celkové náklady by byly 7 753 Kč měsíčně. Pokud by se rozhodl pro paušální daň (5 994 Kč) každý měsíc by platil o 1 759 Kč méně.

Paušální výdaje 80 %

Pro podnikatele, kteří uplatňují 80% výdajový paušál, je výhodnější paušální daň neuplatnit, ať už totiž vydělávají měsíčně více nebo méně, bude pro ně finančně výhodnější zůstat u běžného režimu.

Příklad

Paní Věra pracuje jako kadeřnice a uplatňuje paušální výdaje 80 %. Uplatňuje základní slevu na poplatníka (30 840 Kč) a daňové zvýhodnění na dvě děti (22 320 Kč). Za rok 2021 si vydělala 630 000 Kč, daňové přiznání si zpracovává sama. Její měsíční daňové náklady jsou tedy 3 608 Kč, pokud by se rozhodla pro paušální daň (5 994 Kč), zaplatila by každý měsíc o 2 386 Kč více.

Daňová evidence vs. paušální daň

Stejně jako v případě rozhodování mezi paušální daní a paušálními výdaji platí, že je vždy třeba brát ohled na konkrétní situaci. V tomto případě je namístě zohlednit i čas, který vám může přechod na paušální daň ušetřit.

Příklad

Pan Petr pracuje jako zahradní architekt. V roce 2021 činily jeho příjmy 740 000 Kč a skutečné výdaje 430 000 Kč. Pan Petr uplatňuje kromě základní slevy na poplatníka (30 840 Kč) také slevu na jedno dítě (15 204 Kč) a za služby účetní každý rok zaplatí 2 200 Kč. Pokud by vedl daňovou evidenci, za měsíc by zaplatil 6 619 Kč, v případě paušální daně (5 994 Kč) by tedy ušetřil 625 Kč každý měsíc.

Daňová evidence vs. paušální výdaje

V neposlední řadě si přiblížíme, zda se vám více vyplatí daňová evidence, nebo paušální výdaje. Daňová evidence se podnikatelům vyplatí v případě, že pro ně není výhodné stanovit výdaje procentem z příjmu. Pokud má tedy podnikatel vyšší skutečně vynaložené výdaje než paušální výdaje, vyplatí se mu daňová evidence a naopak.

Příklad

Paní Marcela pracuje jako chovatelka zvířat. Tato oblast podnikání spadá do volné živnosti, mohla by tedy uplatňovat paušální výdaje 60 %. Za rok 2021 dosáhly její příjmy 850 000 Kč, její skutečně vynaložené výdaje činily 550 000 Kč. Výdaje tedy tvořily 64,7 % z příjmů. Paní Marcela uplatňuje pouze základní slevu na poplatníka (30 840 Kč). Pokud by se rozhodla pro paušální výdaje, každý měsíc by zaplatila 8 443 Kč. V případě, že by vedla daňovou evidenci, každý měsíc by zaplatila 7 457 Kč, ušetřila by tedy 986 Kč každý měsíc. Paní Marcela může využít také paušální daň ve výši 5 994 Kč, tato varianta je tak pro ni nejvýhodnější.

TipČSOB Online konfigurátorem podnikatelských financí získáte nabídku přímo pro své podnikání, ať už se jedná o financování vašeho podnikání, zhodnocení vkladů či zkrátka vše kolem financí. Žádost vyřídíte rychle a online. Od začátku jednáte přímo se zkušeným bankéřem pro firmy a podnikatele.

Zpět