50. díl: Velký přehled: Daňové povinnosti a novinky v roce 2024

Podnikatele v roce 2024 čeká řada daňových změn. Novinky, které jsou součástí tzv. konsolidačního balíčku, se přitom týkají fyzických i právnických osob. Abyste se v daňové problematice pro rok 2024 co nejlépe zorientovali, připravili jsme si pro vás přehledného průvodce daňovými povinnostmi a novinkami.

Růst minimální mzdy, paušální daně i záloh na sociální a zdravotní pojištění

V roce 2024 dojde stejně jako každý rok k navýšení minimální mzdy, paušální daně a také minimálních záloh na sociální a zdravotní pojištění. Minimální zálohy se odvíjí od průměrné mzdy, která každoročně roste. V roce 2024 dojde ale k razantnějšímu navýšení sociálního pojistného z důvodu změny způsobu výpočtu vyměřovacího základu.

TIP: Přečtěte si náš článek o minimálních zálohách OSVČ v roce 2024 

 Rok 2023Rok 2024Nárůst
Minimální mzda17 300 Kč18 900 Kč1 600 Kč
Minimální záloha na zdravotní pojištění2 722 Kč2 968 Kč246 Kč
Minimální záloha na sociální pojištění2 944 Kč3 852 Kč908 Kč
Paušální daň (první pásmo)6 208 Kč7 498 Kč1 290 Kč
Paušální daň (druhé pásmo)16 000 Kč16 745 Kč745 Kč
Paušální daň (třetí pásmo)26 000 Kč27 139 Kč1 139 Kč

Změny ve slevách na dani z příjmů fyzických osob

Konsolidační balíček rovněž zrušil či omezil některé daňové úlevy pro fyzické osoby. Zcela zrušeny jsou:

 • školkovné,
 • sleva na studenta.

Výše slevy na dani na manžela/ku zůstává stejná, tj. 24 840 Kč (49 680 Kč, pokud je manžel/ka držitelem průkazu ZTP/P). Zachována je podmínka celkových ročních příjmů manžela/ky do 68 000 Kč, nově ale přibyla podmínka vyživování dítěte do tří let věku ve společné domácnosti.

Základní daňová sleva na poplatníka zůstává stejná i v roce 2023, a to ve výši 30 840 Kč. Beze změny je také sleva pro invalidní důchodce a držitele průkazů ZTP/P i daňové zvýhodnění na děti.

Kromě toho se ruší i některé daňové odpočty:

 • odpočet za členské příspěvky odborům,
 • odpočet za úhradu zkoušek ověřujících výsledky dalšího vzdělávání.

Změny ve výpočtu daně z příjmů fyzických osob

Sazby daně z příjmů fyzických osob zůstávají stejné, tedy 15 a 23 %. Mění se ale hranice příjmů, od které se uplatňuje progresivní 23% sazba daně, a to ze čtyřnásobku na trojnásobek průměrné mzdy.

Od ledna 2024 bude tedy platit nová hranice příjmu 1 582 812 Kč za rok, resp. 131 901 Kč za měsíc. Tato hranice platí pro zaměstnance i OSVČ a vyšší sazba daně se uplatňuje pouze na část příjmů převyšující tuto hranici.

Daň z příjmů právnických osob

Daň z příjmů právnických osob se zvyšuje z 19 % na 21 %, toto zvýšení se ovšem uplatní až na příjmy od ledna 2024. Daňová uznatelnost při nákupu osobních aut pro podnikatelské účely se nově vztahuje jen na první 2 mil. Kč z ceny vozu. Rovněž je zrušena daňová uznatelnost tichého vína jako daru na reprezentaci.

Zdanění zaměstnaneckých benefitů

Nově podléhají zaměstnanecké benefity zdanění, pokud přesáhnou v ročním součtu polovinu výše průměrné mzdy. Pro rok 2024 budou tedy od daní osvobozeny benefity jen do výše 21 938 Kč. Pokud zaměstnanci během roku vyčerpají vyšší hodnotu benefitů, rozdíl bude třeba dodanit a odvést z něj i zdravotní a sociální pojištění.

TIP: Změn v oblasti poskytování zaměstnaneckých benefitů je ovšem více. Přečtěte si náš článek o zaměstnaneckých benefitech v roce 2024.

Daň z přidané hodnoty

Původní sazby DPH jsou od roku 2024 nahrazeny 3 sazbami, a to 0 %, sníženou sazbou 12 % a základní sazbou 21 %. Nulová sazba bude ovšem platit pouze na knihy.

 • Do 12% sazby DPH budou od ledna 2024 spadat např. ubytovací a stravovací služby, noviny a časopisy, potraviny, léky a zdravotnické prostředky, veřejná doprava, vodné, stočné, teplo, vstupenky na kulturní a sportovní akce nebo stavební práce u rodinných a bytových domů.
 • 21% sazba DPH bude aplikována např. na nealkoholické nápoje a čepované pivo, kadeřnické služby, svoz komunálního odpadu či dodání řezaných květin a palivového dřeva.
TipČSOB Online konfigurátorem podnikatelských financí získáte nabídku přímo pro své podnikání, ať už se jedná o financování vašeho podnikání, zhodnocení vkladů či zkrátka vše kolem financí. Žádost vyřídíte rychle a online. Od začátku jednáte přímo se zkušeným bankéřem pro firmy a podnikatele.

Zvýšení spotřební daně

Spotřební daň z cigaret, tabáku na kouření, doutníků a cigarillos se zvyšuje o 10 % (v letech 2025–2027 se pak bude pravidelně každý rok zvyšovat o dalších 5 %). Spotřební daň u zahřívaného tabáku vzroste mezi lety 2024–2027 vždy o 15 % za rok. Spotřební daň je nově zavedena i u nikotinových sáčků a náplní do e-cigaret.

Spotřební daň se zvyšuje i u lihu, a to o 10 % v roce 2024, poté o 10 % v roce 2025 a o dalších 5 % v roce 2026.

Daň z nemovitých věcí

Daň z nemovitých věcí se od roku 2024 zvyšuje na 1,8násobek. Navíc je zaveden tzv. inflační koeficient, což znamená, že od roku 2025 se bude tato daň automaticky navyšovat o inflaci za předchozí období. Konkrétní zvýšení vyhlásí Ministerstvo financí vždy do 30. června kalendářního roku, který předchází zdaňovacímu období.

Stručně
 • V roce 2024 dojde k navýšení minimální mzdy na 18 900 Kč, paušální daně a také minimálních záloh na sociální a zdravotní pojištění.
 • Konsolidační balíček rovněž zrušil či omezil některé daňové úlevy pro fyzické osoby. Zcela zrušeny jsou školkovné a sleva na studenta. Výše slevy na dani na manžela/ku zůstává stejná, nově ale přibyla podmínka vyživování dítěte do tří let věku ve společné domácnosti.
 • Kromě toho se ruší i daňové odpočty za členské příspěvky odborům a za úhradu zkoušek ověřujících výsledky dalšího vzdělávání.
 • Mění se hranice příjmů fyzických osob, od které se uplatňuje progresivní 23% sazba daně, a to ze čtyřnásobku na trojnásobek průměrné mzdy.
 • Daň z příjmů právnických osob se zvyšuje z 19 % na 21 %.
 • Nově podléhají zaměstnanecké benefity zdanění, pokud přesáhnou v ročním součtu polovinu výše průměrné mzdy. Pro rok 2024 budou tedy od daní osvobozeny benefity jen do výše 21 938 Kč.
 • Původní sazby DPH jsou od roku 2024 nahrazeny 3 sazbami, a to 0 %, sníženou sazbou 12 % a základní sazbou 21 %. Nulová sazba bude ovšem platit pouze na knihy.
 • Spotřební daň z lihu a tabáku se zvyšuje v roce 2024 o 10 %, spotřební daň u zahřívaného tabáku vzroste o 15 %. Spotřební daň je nově zavedena i u nikotinových sáčků a náplní do e-cigaret.
 • Daň z nemovitých věcí se od roku 2024 zvyšuje na 1,8násobek. Navíc je zaveden tzv. inflační koeficient, což znamená, že od roku 2025 se bude tato daň automaticky navyšovat o inflaci za předchozí období.

Zpět