55. díl: Vše, co potřebujete vědět o silniční dani v roce 2024

Silniční daň prošla významnými změnami v roce 2022, kdy byly změněny nejen sazby, ale i okruh zdanitelných vozidel a poplatníků silniční daně. Menší změny v zákoně o silniční dani přinesl i rok 2024. Víte, kdo musí platit silniční daň a podávat daňové přiznání v roce 2024?

Kdo a za jaká vozidla musí podávat daňové přiznání

Poplatníkem silniční daně je fyzická nebo právnická osoba, která je provozovatelem zdanitelného vozidla zapsaného v registru silničních vozidel ČR. To platí i v případě, že tato vozidla vlastníte jako soukromá osoba – podmínka využívání vozidla k podnikání již neplatí.

Poplatníkem je tedy ten, kdo je zapsán v technickém průkazu vozidla jako jeho provozovatel. Pokud například auto, které vlastníte a nevyužíváte jej k podnikání, půjčujete jinému podnikateli, který ho využívá k podnikání, jste poplatníkem silniční daně vy jako majitel (provozovatel) vozidla.

Na druhou stranu, od 1. ledna 2022 je povinnost platit silniční daň a podávat přiznání zrušena pro většinu vozidel.

Jaká vozidla tedy jsou předmětem silniční daně v roce 2024?

 1. Vozidla kategorie N2 a N3 (nákladní motorová vozidla s maximální hmotností převyšující 3,5 tuny)
 2. a jejich přípojná vozidla kategorie O3 nebo O4 (přípojná vozidla s maximální hmotností převyšující 3,5 tuny).

Vozidla kategorií N2 a N3 a kategorií O3 a O4 s hmotností větší než 3,5 tuny, ale menší než 12 tun, sice jsou předmětem daně, ale jejich sazba daně je nulová a v přiznání se neuvádí. V praxi jsou tedy předmětem silniční daně pouze vozidla s maximální hmotností nad 12 tun.

Jaká vozidla naopak nejsou předmětem daně v roce 2024?

Jak už jsme zmínili výše, předmětem silniční daně nejsou osobní automobily, autobusy ani nákladní automobily do 12 tun. Dále se jedná o návěsy (vozidla kategorie O s kódem druhu karoserie DA) a také veškerá vozidla, která nejsou registrovaná v registru silničních vozidel v České republice.

Od silniční daně jsou dále osvobozena vozidla diplomatické mise, záchranářská vozidla, vozidla vybavená zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy nebo modré a červené barvy apod.

TIP: Pokud jste v letech 2022-2023 platili zálohy na siliční daň za vozidla, která již od 1. ledna 2022 nejsou předmětem silniční daně, můžete zažádat na finančním úřadě o vrácení přeplatku ve lhůtě 6 let od konce roku, ve kterém přeplatek vznikl. Finanční úřad přeplatky automaticky nevrací.

Sazby silniční daně 2024

Sazba silniční daně se v roce 2024 odvíjí od:

 • kategorie vozidla,
 • druhu karoserie,
 • počtu náprav,
 • největší povolené hmotnosti v tunách.

Nově nemá na výši daně vliv stáří vozidla. Zrušena byla také ostatní snížení daně uvedená do konce roku 2021 v § 6. Nákladní vozidla kategorie N a přípojná vozidla kategorie O s největší povolenou hmotností pod 12 tun mají sazbu daně nulovou.

Aktuální sazby silniční daně jsou uvedeny v příloze Zákona o dani silniční a ve srovnání s obdobím před 1. lednem 2022 jsou výrazně nižší.  

Tip Jste OSVČ, podnikatel, firma, příspěvková organizace či úřad s obratem v bezhotovostních transakcích do 50 tis Kč? Požádejte o platební terminál nebo platební bránu na půl roku zdarma a přijímejte platby kartou. Stačí, když jste posledních 12 měsíců neakceptovali platby kartou a splňujete všeobecné podmínky pro využívání služby akceptace plateb kartou.

Jak na přiznání k silniční dani

Pokud provozujete některé z vozidel, která jsou předmětem silniční daně, musíte podat daňové přiznání, a to bez ohledu na to, zda jej využíváte k podnikání. K silniční dani není potřeba se registrovat. Pokud provozujete pouze vozidla, která nejsou předmětem silniční daně, daňové přiznání nepodáváte a nemáte ani žádnou oznamovací povinnost. V daňovém přiznání se uvádí pouze vozidla, která jsou předmětem silniční daně.

Přiznání k dani silniční mohou podnikatelé podat výhradně elektronicky, například prostřednictvím portálu www.mojedane.cz nebo datové schránky. Nepodnikající fyzické osoby mohou využít papírové podání.

Lhůta pro podání daňového přiznání a splatnost silniční daně je vždy do konce ledna za celý předchozí kalendářní rok. To znamená, že termín pro podání přiznání k silniční dani za rok 2023 je do 31. ledna 2024 a za rok 2024 do 31. ledna 2025. U silniční daně se neplatí zálohy, celá částka za kalendářní rok je tak splatná v termínu podání daňového přiznání.

Změny zákona o silniční dani platné k 1. lednu 2024

Změny v zákoně o silniční dani, které nabyly platnost k 1. lednu 2024, se promítnou do daňového přiznání podávaného v lednu 2025. Jedná se zejména o tyto změny:

 1. Informace o vozidle pro účely zákona o dani silniční se budou nově čerpat přednostně z registru silničních vozidel, nikoliv z technického průkazu. Důvodem je rušení vydávání technických průkazů.
 2. Zdanitelné vozidlo, u něhož dojde ke změně poplatníka (prodej vozidla nebo změna provozovatele), bude v daném kalendářním měsíci předmětem daně pouze u nového poplatníka. Do konce roku 2023 jsou v kalendářním měsíci prodeje vozidla (resp. změny provozovatele) poplatníky oba subjekty.

Další změny se týkají např. vozidel vybavených zvláštním výstražným světlem a přestavby vozidel.

Stručně
 • Poplatníkem silniční daně je fyzická nebo právnická osoba, která je provozovatelem zdanitelného vozidla zapsaného v registru silničních vozidel ČR, a to bez ohledu na to, zda jej využívá k podnikání.
 • Od 1. ledna 2022 je povinnost platit silniční daň a podávat přiznání zrušena pro osobní automobily, autobusy, nákladní automobily do 12 tun a návěsy.
 • Předmětem silniční daně jsou pouze vozidla kategorie N2 a N3 (nákladní motorová vozidla s maximální hmotností převyšující 12 tun) a jejich přípojná vozidla kategorie O3 nebo O4 (přípojná vozidla s maximální hmotností převyšující 12 tun).
 • Sazba silniční daně se v roce 2024 odvíjí od kategorie vozidla, druhu karoserie, počtu náprav a největší povolené hmotnosti v tunách. Aktuální sazby silniční daně jsou uvedeny v příloze Zákona o dani silniční.
 • Pokud provozujete některé z vozidel, která jsou předmětem silniční daně, musíte podat daňové přiznání. V daňovém přiznání se uvádí pouze vozidla, která jsou předmětem silniční daně.
 • Přiznání k dani silniční mohou podnikatelé podat výhradně elektronicky. Lhůta pro podání daňového přiznání a splatnost silniční daně je vždy do konce ledna za celý předchozí kalendářní rok. U silniční daně se neplatí zálohy, celá částka za kalendářní rok je tak splatná v termínu podání daňového přiznání.

Zpět