28. díl: Zvýšení limitu plátcovství DPH a paušální daně od 1. 1. 2023

Dne 9. 5. 2022 zveřejnilo Ministerstvo financí ČR tiskovou zprávu, ve které oznámilo přípravu návrhu novely zákona, který by měl zvýšit limit pro povinnou registraci plátce DPH. V souvislosti s touto změnou připravuje MF i další změny. Předpokládaná účinnost většiny změn je od 1. 1. 2023. V současné chvíli se jedná pouze o návrh a konečná schválená verze zákona se může lišit. Článek vychází z legislativy známé k datu vydání.

Zvýšení limitu obratu pro povinnou registraci plátce

Aktuálně platná hranice obratu pro povinnou registraci plátce DPH činí 1 mil. Kč za 12 po sobě jdoucích měsíců. Návrh zákona počítá se zvýšením limitu na 2 mil. Kč od 1. 1. 2023. To znamená, že plátcem DPH ze zákona by se stal ten, kdo by překročil obrat 2 mil. Kč za 12 měsíců. V návrhu se počítá s tím, že by stávající plátci DPH s obratem pod 2 mil. Kč mohli požádat o zrušení registrace a stát se neplátci DPH. I při změně limitu plátcovství DPH se předpokládá zachování možnosti dobrovolné registrace plátce při obratu pod 2 mil. Kč. Taktéž vystoupení z plátcovství u stávajících plátců by bylo dobrovolné.

Změna navazuje na úpravu v evropské směrnici o DPH. Ta umožní od 1. 1. 2025 členským státům EU zvýšit limit pro plátcovství DPH na 85 000 EUR (ze současných 35 000 EUR). Česká republika požádala v roce 2021 o výjimku, aby mohla limit zvýšit dříve než od roku 2025. Předpokládá se, že o povolení výjimky EU rozhodne do 30. 6. 2022.

Zvýšení limitu pro paušální daň a zavedení 3 pásem paušální daně

V souvislosti se zvýšením limitu pro plátcovství DPH se předpokládá zvýšení limitu pro paušální daň. Do režimu paušální daně mohou aktuálně vstoupit OSVČ, které mají příjmy z podnikání do 1 mil. Kč za rok a nejsou plátci DPH.

Sazba paušální daně pro rok 2022 činí 5 994 Kč měsíčně. Splnit musí fyzická osoba i další podmínky. OSVČ, která využívá režim paušální daně, platí měsíčně danou částku, ve které je již obsaženo pojistné na důchodové pojištění, zdravotní pojištění a daň z příjmů. Nemusí podávat daňové přiznání ani přehledy sociální správě a zdravotní pojišťovně.

Nově od 1. 1. 2023 by paušální daň mohly využít i OSVČ s příjmy do 2 mil. Kč ročně. Nově se také zavádí 3 pásma paušální daně. Výše paušální daně by nově závisela na příjmu OSVČ a také na tom, jaký uplatňuje výdajový paušál, tedy na druhu podnikání:

  • Výdajový paušál 80 % se týká OSVČ, které mají příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství nebo příjmy z živnostenského podnikání řemeslného,
  • 60 % se týká ostatních živností (tj. volné, vázané, koncesované),
  • 40 % se týká ostatního podnikání.

Návrh zákona předpokládá tuto výši paušální daně:

Pásmo paušální daněRoční příjem OSVČMěsíční paušální daňRoční výše paušální daně
1. pásmodo 1 mil. Kč – bez ohledu na druh podnikánícca 6500 Kč měsíčně – v tuto chvíli není přesně známov tuto chvíli není známo
 do 1,5 mil. Kč, pokud alespoň 75 % příjmů je příjmů s paušálem 80 nebo 60 % (ze zemědělství nebo jakékoliv živnosti)  
 do 2 mil. Kč, pokud alespoň 75 % příjmů je příjmů s paušálem 80 % (ze zemědělství nebo řemeslné živnosti)  
2. pásmodo 1,5 mil. Kč – bez ohledu na druh podnikání16 000 Kč (z toho daň z příjmů 4 963 Kč, důchodové pojištění 7 446 Kč, zdravotní pojištění 3 591 Kč)192 000 Kč (z toho daň z příjmů 59 556 Kč, důchodové pojištění 89 352 Kč, zdravotní pojištění 43 092 Kč)
 do 2 mil. Kč, pokud alespoň 75 % příjmů je příjmů s paušálem 80 nebo 60 % (ze zemědělství nebo jakékoliv živnosti)  
3. pásmodo 2 mil. Kč – bez ohledu na druh podnikání26 000 Kč (z toho daň z příjmů 9 320 Kč, důchodové pojištění 11 388 Kč, zdravotní pojištění 5 292 Kč)312 000 Kč (z toho daň z příjmů 111 840 Kč, důchodové pojištění 136 656 Kč, zdravotní pojištění 63 504 Kč)

Z uvedeného návrhu vyplývá, že OSVČ s příjmy do 1 mil. Kč by platily paušální daň podobně jako dosud, tj. ve výši v závislosti na průměrné mzdě cca 6 500 Kč měsíčně. Částku cca 6 500 Kč měsíčně bude platit také OSVČ s příjmy převážně (více než 75 % příjmů) ze živnosti nad 1 mil. Kč ale do 1,5 mil Kč. OSVČ s příjmy převážně (více než 75 % příjmů) ze živnosti nad 1,5 mil. Kč ale do 2 mil Kč by platila paušální daň 16 000 Kč měsíčně. OSVČ s příjmy nad 1,5 mil. Kč ale do 2 mil Kč s příjmy převážně (více než 75 % příjmů) z ostatního podnikání (např. příjmy lékařů, advokátů, umělců, sportovců, autorské honoráře apod.) bude platit paušální daň 26 000 Kč měsíčně.

Tip Potřebujete investovat do rozvoje svého podnikání nebo pokrýt provozní náklady? Využijte úvěry ČSOB. Maximální výše úvěru je 10 mil. Kč a splatnost úvěru je až 15 let. Úvěr až 600 tis. Kč můžete získat bez zajištění.

Změny v oblasti kontrolního hlášení

Kontrolní hlášení musí předkládat každý plátce DPH. Návrh zákona počítá s prodloužením lhůty dle § 101g odst. 2 zákona o dani z přidané hodnoty pro podání následného kontrolního hlášení na 17 dní místo současných 5 dní. Lhůta platí do 17 dní od dodání zprávy do datové schránky, tj. od vyzvání finančním úřadem, a to bez ohledu na to, kdy byla zpráva doručena. Počítá se tedy dodání do datové schránky bez ohledu na to, kdy se plátce přihlásil do datové schránky a neplatí již ani 10denní lhůta, kdy je zpráva doručena fikcí.

V současné době platí lhůta pro podání kontrolního hlášení 5 dní od doručení, tj. od doby, kdy se přihlásí oprávněná osoba do datové schránky. Pokud se nepřihlásí, tak je zpráva doručena 10. dnem od dodání. Přihlášení do datové schránky by již nezkracovalo lhůtu na reakci.

Navrhuje se také snížení pokut dle § 101h na polovinu, tj. pokut ve výši 10 000 Kč, 30 000 Kč a 50 000 Kč. Snížení se týká plátců, kteří jsou fyzickou osobou nebo společností s ručením omezeným (s.r.o.) s jediným společníkem fyzickou osobou.

Prodloužení mimořádných odpisů

Mimořádné odpisy dle § 30a Zákona o daních z příjmů zavedené původně pro zdaňovací období 2020-2021 budou zachovány i pro zdaňovací období 2022-2023.

Mimořádné odpisy umožňují majetek zařazený v 1. odpisové skupině odepsat za 12 měsíců. Majetek zařazený ve 2. odpisové skupině se odepisuje 24 měsíců – 60 % vstupní ceny během prvních 12 měsíců a zbylých 40 % během dalších 12 měsíců.

Mimořádné odpisy mohou uplatnit jak poplatníci vedoucí podvojné účetnictví, tak poplatníci fyzické osoby uplatňující skutečné výdaje a vedoucí daňovou evidenci.

Autor: Zuzana Bartůšková – daňový poradce ev. č. 4960, jednatel BKP FINANCE s.r.o. – https://www.bkpfinance.cz.


Zpět