Štěstí přeje připraveným: Podnikatelský plán

Úspěšní podnikatelé věnují značnou část svých kapacit analýzám a plánování. Podnikatelský plán je přitom zásadním dokumentem, který byste měli mít neustále na očích a jakékoliv odchýlení od původně definovaných cílů a strategií byste měli náležitě promyslet. Zároveň jde o dynamický dokument, který je nutné minimálně jednou ročně přehodnotit.

Součástí byznys plánu by měl být detailní popis produktů, metody cenotvorby a finanční plán, ale i analýza možných rizik a jejich řešení, analýza cílové skupiny a popis marketingové strategie.

Aby vás během podnikání nic nepřekvapilo, přinášíme vám zdarma ke stažení vzor komplexního podnikatelského plánu, který vám pomůže ujasnit si své cíle, možnosti i rizika. Tento dokument budete potřebovat i při oslovování možných partnerů či investorů. V následujících článcích se dozvíte vše, co potřebujete k sestavení kvalitního podnikatelského plánu vědět.

Články