Jsou vaše cíle v podnikání SMART?

Jak podnikat chytře a dosáhnout úspěchu? Třeba tím, že si stanovíte cíle s pomocí metody SMART. Co se pod označením SMART ukrývá? Jak tuto metodu využít v praxi? A na co si dát při stanovování cílů pozor? Připravili jsme si pro vás všechny důležité informace o metodě SMART.

Metoda SMART v praxi  

V první řadě si pojďme přiblížit, co to vlastně ta SMART metoda je. Jedná se o manažerskou techniku, jejíž historie sahá až do roku 1981, kdy ji světu představil George T. Doran. V současné době se tato metoda používá pro stanovení cílů v projektovém řízení. Využívají ji úspěšní manažeři, podnikatelé a také marketingové a reklamní agentury.

Slovo SMART vychází z prvních písmen několika slov, která přibližují, jak by měly stanovené cíle vypadat. Pojďme si jednotlivá slova přiblížit.

S: Cíl by měl být specifický (Specific)

Je důležité, aby byl cíl definovaný přesně. Čím totiž bude přesněji definovaný, tím snadněji se bude plnit a vyhnete se případným nedorozuměním, například pokud mají cíl plnit vaši zaměstnanci.

Písmeno S může kromě specifického cíle poukazovat i na to, že by měl být cíl jednoduchý (Simple), aby ho každý pochopil.

M: Cíl by měl být měřitelný (Measurable)

Cíl musíte být schopni změřit. Díky měřitelnosti dokážete posoudit, zda jste na konci opravdu cíle dosáhli.

Kromě toho by cíl měl být také motivující (Motivated), smysluplný (Meaningful) a zvládnutelný (Manageable).

A: Cíl by měl být dosažitelný (Achievable)

Pod písmenem A se ukrývá anglické slovíčko achievable, tedy dosažitelný. Je důležité si nastavit takový cíl, který sice představuje výzvu, ale zároveň není nereálné ho splnit.

Podobně jako další písmena i písmeno A má více významů. Cíle by tak měly být také akceptovatelné (Accepted) odpovědnou osobou, která bude mít plnění cíle na starost. Cíl by měl být také ambiciózní (Ambitious) a vhodný (Appropriate), a to nejen pro osobu, která má plnění cíle na starost, ale také pro firemní strategii a kulturu firmy.

R: Cíl by měl být relevantní (Relevant)

Co si představit pod pojmem relevantní cíl? Takový cíl, který je v souladu s ostatními cíli a plány společnosti nebo podnikatele a který je pro vaše podnikání přínosný.

Každý z vašich cílů by měl být také reálný (Realistic), prospěšný (Rewarding) a v neposlední řadě zajištěný (Resourced). To znamená, že k zajištění cíle potřebujete mít dostatek prostředků, času, lidí i informací.

T: Cíl by měl být časově vymezený (Time-bound)

Aby se cíl stal závazným, měl by být časově vymezený. Pokud budete mít nastavený cíl s časovým limitem, budete lépe motivovaní úkoly vedoucí k cíli vykonat.

Ideálně by měl být cíl také hmatatelný (Tangible), měl by tedy být spojený s konkrétním výsledkem.

Rozšíření metody SMART – metoda SMARTER

Při stanovování cílů můžete také narazit na rozšířenější variantu metody SMART, nazvanou slovem SMARTER. Co označují doplněná písmena ER?

E: Cíl by měl být hodnocený (Evaluated)

Cíl by neměl končit tím, že ho vyplníte, ale měli byste ho zpětně zhodnotit. Plnění cíle můžete hodnotit nejen po jeho dokončení, ale také v jeho průběhu. Pokud například v polovině zjistíte, že výsledky nejsou takové, jaké jste očekávali, můžete změnit taktiku.

R: Cíl by měl být odměněný (Rewarded)

Pokud se vám povede vytyčeného cíle úspěšně dosáhnout, neměli byste zapomenout se odměnit.

TipČSOB Online konfigurátorem podnikatelských financí získáte nabídku přímo pro své podnikání, ať už se jedná o financování vašeho podnikání, zhodnocení vkladů či zkrátka vše kolem financí. Žádost vyřídíte rychle a online. Od začátku jednáte přímo se zkušeným bankéřem pro firmy a podnikatele.

Jak by měl vypadat správně stanovený cíl?

Řekněme, že máte e-shop, který prodává elektroniku, a chcete navýšit počet objednávek. V tomto případě si nestačí pouze stanovit, že chcete dosáhnout navýšení objednávek, protože se nejedná o konkrétní cíl, který je možné změřit a zhodnotit.

Správně stanovený cíl v tomto případě může znít například následovně: Od července roku 2022 do prosince roku 2022 navýšíme počet objednávek o 25 % (z původních 1000 na 1250) prostřednictvím reklamy na sociálních sítích. Proč je tento cíl SMART? Je stanoveno, kdy chcete cíle dosáhnout, je stanovený konkrétní počet, cíl je pro daný e-shop relevantní, jedná se o ambiciózní, ale zároveň dosažitelný cíl a cíl je možné měřit a vyhodnocovat.  

Proč se vyhnout cílům, které nejsou SMART?

Podnikatelům a majitelům firem se opravdu vyplatí stanovovat cíle na základě metody SMART. Tato metoda je totiž navržena tak, aby všichni přesně věděli, co mají dělat a mohli si také v závěru zkontrolovat, zda cíle dosáhli. Nespecifické cíle je téměř nemožné naplnit, když vlastně ani přesně nevíte, co si pod nimi představit.

Stručně
  • Metoda SMART je manažerská technika, která slouží pro stanovení cílů v projektovém řízení. Slovo SMART vychází z prvních písmen několika slov, která přibližují, jak by měly stanovené cíle vypadat.
  • S: Cíl by měl být specifický (Specific), tedy definovaný přesně a jednoduše.
  • M: Cíl by měl být měřitelný (Measurable), aby bylo možné posoudit, zda jste jej dosáhli.
  • A: Cíl by měl být dosažitelný (Achievable), tedy měl by představovat výzvu, ale musí být reálné jej splnit.
  • R: Cíl by měl být relevantní (Relevant), v souladu s ostatními cíli a plány společnosti.
  • T: Cíl by měl být časově vymezený (Time-bound).
  • Rozšíření metody SMART – metoda SMARTER udává, že cíl by měl být navíc hodnocený (Evaluated) a odměněný (Rewarded).
  • Díky stanovování cílů na základě metody SMART budou ve vaší firmě všichni přesně vědět, co mají dělat a můžou si v závěru zkontrolovat, zda cíle dosáhli.

Zpět