Správná cenotvorba jako základ úspěšného podnikání (nejen) v době koronaviru

Tápete v tom, jak nastavit cenu svého zboží nebo služby tak, aby pro vás byla výhodná a zároveň byla atraktivní pro vaše zákazníky? Následující článek vás provede problematikou cenotvorby a seznámí vás s tím, jaký předpokládaný vliv na ceny bude mít současná pandemie koronaviru.

Jak na cenotvorbu?

Cena za služby a produkty se běžně stanovuje na základě poptávky, nákladů a cen konkurence. Všechny tyto parametry by se měly odvíjet od základních pravidel. V případě nákladů je nutná kalkulace úplných nákladů, u poptávkové ceny je důležité vzít v potaz názory kupujících a v případě konkurenčně orientované ceny se řídit průměrem konkurenčních cen. Přinášíme vám hned několik tipů, které vám mohou s určením správné ceny pomoci.

·       Mějte dokonalý přehled o všech nákladech

Mnoho podnikatelů chybuje v tom, že do cenotvorby nezohlední všechny své náklady. Vyhraďte si čas na to, že spočítáte vše, co musíte za měsíc platit (sociální a zdravotní pojištění, pronájem kanceláře, materiál, pohonné hmoty, telefon…). Nezapomeňte započítat svůj plat a všechny položky, které hradíte jednou ročně či v delších časových intervalech.

·       Ujasněte si, kolik hodin chcete denně pracovat

V dalším kroku byste si měli ujasnit, kolik hodin denně chcete práci věnovat a zohlednit i to, že ne všechny hodiny budete mít jako podnikatel zaplacené.

·       Stanovte si svou minimální hodinovou sazbu

Pokud víte, jaké jsou vaše reálné měsíční náklady, a máte jasno v tom, kolik hodin denně chcete pracovat, vynásobte počet účtovaných hodin denně číslem 17. Proč právě 17? Jedná se o průměrný počet pracovních dnů v jednom měsíci, ve kterém jsou zohledněny svátky, dovolená nebo případná nemoc. Následně vydělte náklady číslem, jež vám vyjde, a dostanete se k minimální hodinové sazbě, kterou byste si měli účtovat.

·       Udělejte si průzkum cen konkurence

Velmi přínosný je také průzkum cen konkurence. Analýzu konkurence udělejte ještě předtím, než představíte službu nebo produkt svým zákazníkům. Cenu však nestanovujte jen podle konkurence. Spíše se zkuste zamyslet nad tím, jestli je váš produkt nebo služba v daném oboru prémiový, lowcost nebo se vydává takzvanou zlatou střední cestou. Za konkurenční produkty pak berte jen ty, které jsou s vašimi srovnatelné.

·       Vsaďte na svou intuici

Těžko dokážete obhájit svou cenu, pokud jí sami nevěříte. Zkuste se proto zamyslet nad tím, jaký pocit ve vás cena vyvolává a nastavte ji tak, aby vám jednak pokryla náklady a byla nad hranicí vámi stanovené minimální hodinové sazby, a jednak jste s ní takzvaně souzněli.

TIP: Stanovte správnou cenu svých produktů nebo služeb díky praktickému nástroji cenotvorba, který je určený především OSVČ a malým podnikatelům.

Jaký vliv bude mít pandemie koronaviru na ceny?

Už nyní je více než jasné, že pandemie koronaviru bude mít zásadní vliv na světovou ekonomiku. Jak se podle expertů změní ceny v České republice? Šíření nákazy se projevilo na zpomalení tempa inflace, došlo ke zlevnění paliva a pohonných hmot a naopak se očekává zvýšení cen ovoce a zeleniny. Co se týče cestování, odhaduje se, že ceny hotelů a letenek zůstanou po skončení pandemie víceméně stejné a u restaurací se čeká mírné zlevnění jídel.

Jak zvýšit cenu?

Údaje dokazují, že velká část freelencerů přistupuje ke zvyšování cen příliš pozdě, tedy až ve chvíli, kdy jsou zahlceni prací na 100 %. Je proto dobré na navyšování ceny myslet dopředu a naplánovat si postupné zvyšování cen, například jednou ročně. Odborníci se shodují na tom, že byste se měli vyvarovat skokovému zdražení. Cena je proměnlivá veličina a je nutné se na ni tak i dívat a porovnávat ji se situací na trhu i s vlastními možnostmi a novými zkušenostmi a vědomostmi.

Zatímco některá odvětví mohou ceny navýšit i během a po skončení koronavirové krize, jiná by měla pro udržení podnikání ceny zlevnit vzhledem k nepříznivé ekonomické situaci, jak tomu bylo například v době finanční krize v roce 2008.

Věděli jste, že? Výzkumy dokazují, že zvýšení ceny o pouhé 1 % má vliv na 11,1% růst v provozním profitu. S cenotvorbou mají podle odborníků problém především ženy, které někdy pracují téměř zadarmo.

Jak oznámit zvýšení ceny zákazníkům?

Mnoho firem se ve chvíli, kdy navýšení ceny sděluje svým zákazníkům, odvolává na vnější okolnosti, ať už se jedná o zvýšení cen nájmu nebo konkrétních surovin. Odlište se od konkurence tím, že zákazníka přesvědčíte o tom, že spolu s navýšením ceny zároveň roste i kvalita produktu nebo služby. Zákazníkům tak například můžete sdělit, že dokážete stejnou práci odvést za kratší čas.


Zpět