Životní cyklus firmy: co by o něm měl vědět každý podnikatel

Víte, v jaké fázi životního cyklu se vaše firma právě teď nachází? Pokud ne, pak neopakujte chybu ostatních podnikatelů a zjistěte to. Proč? Díky znalosti jednotlivých fází budete vědět, co vaše firma aktuálně potřebuje a budete také moci zvolit tu správnou strategii, která vašemu podnikání umožní růst.

Co je životní cyklus podniku?

Každá firma v průběhu své existence prochází takzvaným životním cyklem, který je možné rozdělit do čtyř fází, a sice na fázi růstu, stabilizace (dozrávání a zralosti), krize a zániku. Někteří odborníci uvádějí i fázi založení podniku (fáze vzniku).

Ne všechny firmy však musí projít veškerými uvedenými fázemi, některé se dostanou pouze do fáze vzniku a poté zaniknou. Ostatně, polovina nově založených firem zanikne do roku od svého založení a 95 % firem zanikne do 5 let. Některé firmy zase zopakují několik cyklů, ale ani po několika letech se nedostanou do fáze poklesu a zániku.

Vznik firmy

Pro fázi vzniku firmy je charakteristický:

  • poměrně nízký obrat dosahovaný u malého počtu zákazníků, kteří u firmy nakupují jen příležitostně,
  • nízký zisk, přičemž některé firmy mohou vykazovat i účetní ztrátu vzhledem ke splácení počátečních úvěrů,
  • minimální reakce konkurence.

To, jak bude tato fáze dlouhá, je velmi individuální, někdy může trvat několik měsíců, jindy i několik let.

Růst firmy

Pokud firma překoná první fázi životního cyklu, dostává se do fáze růstu, která se vyznačuje strmě stoupajícím prodejem a ziskem a rostoucím počtem zákazníků i opakovaných nákupů. Konkurence v této fázi firmu pozorně sleduje. Jak poznat, že se firma nachází ve fázi růstu? Podle toho, že její tržby v porovnání s předchozí fází vzrostly alespoň o 15 %.

Zralost/Stabilizace/Dozrávání

Další fází je fáze zralosti, někdy také označovaná jako fáze stabilizace nebo dozrávání. V této fázi firma stále roste z finančního a prodejního hlediska. Charakterizují ji mírně stoupající výkony, vysoký počet zákazníků, kteří využívají opakované nákupy a zřetelný konkurenční boj.

Pokles

Za fázi poklesu nebo také fázi krize je možné považovat období, kdy dochází k poklesu počtu zákazníků, poklesu prodeje, nepravidelnému až klesajícímu zisku a přetrvávajícímu konkurenčnímu boji.

Zánik

Pokud se firma nedostane z fáze poklesu, přichází zánik. Ke zrušení firmy může dojít buď na základě vůle majitele, nebo na základě donucení. Zrušení společnosti podléhá právním předpisům a v České republice se může jednat o zrušení s likvidací nebo zrušení bez likvidace.

Tip Potřebujete finanční prostředky pro rozvoj svého podnikání nebo zajištění provozních nákladů? S úvěry ČSOB nejste na podnikání sami. Půjčte si až 10 mil. Kč se zvýhodněnou sazbou od 6,9 % p. a.

Na co se v jednotlivých fázích zaměřit?

Všechny fáze životního cyklu firmy jsou spojeny s konkrétními problémy, kterým musí manažeři čelit, a každá fáze proto vyžaduje odlišnou strategii. Na co se tedy v jednotlivých fázích zaměřit z pohledu financí, managementu nebo marketingu?

Fáze vzniku

Ve fázi vzniku většina společností přistupuje k nenápadné, neagresivní strategii, jejímž hlavním cílem je přežít a dostat se do další fáze, kterou je fáze růstu. V této fázi jsou obvykle marketingové nástroje využívané opatrně, vzhledem k tomu, že na ně firmám nezůstávají peníze. Odborníci však doporučují využít agresivní, růstovou strategii a vybojovat si tržní podíl.

Fáze růstu

Fáze růstu je spojena s vysokými marketingovými náklady zaměřenými na podporu prodeje a často agresivní cenovou politikou. V této fázi by měla firma dělat aktivní kroky k udržení přiměřeného růstu a ustanovit organizační strukturu. Pro tuto fázi je zcela zásadní přehledné a stabilní cash-flow a investice do rozvoje podnikání. Doporučená strategie je intenzivní růstová.

Fáze zralosti

Cílem firem by mělo být co nejdříve dosáhnout fáze zralosti a v této fázi se držet, vzhledem k tomu, že takováto firma vytváří nejvyšší hodnotu. Fáze zralosti je ideální dobou pro diverzifikaci aktiv, protože ta je přímou cestou k eliminování rizik. Díky tomu se firma stává odolnější a konkurenceschopnější.

Firma by také měla přistoupit k automatizaci a zefektivnění svých procesů, věnovat přiměřené finanční prostředky marketingu a objevovat nové příležitosti.

Fáze poklesu

Jak se dostat z fáze poklesu (krize)? Pokud tato fáze trvá příliš dlouho, je nezbytné přijmout soubor opatření, jejichž cílem je ozdravení a obnova finanční výkonosti a prosperity firmy. Je třeba najít mezeru na trhu, využít své znalosti a know-how a opět si vybudovat své místo na trhu. Tato fáze se velmi podobá fázi vzniku. V případě, že se to firmě nepodaří, přichází fáze zániku

Stručně
  • Každá firma v průběhu své existence prochází takzvaným životním cyklem, který je možné rozdělit do čtyř fází, a sice na fázi růstu, stabilizace (dozrávání a zralosti), krize a zániku. Někteří odborníci uvádějí i fázi založení podniku (fáze vzniku).
  • Pro fázi vzniku firmy je charakteristický poměrně nízký obrat a nízký zisk. Odborníci doporučují využít agresivní, růstovou strategii a vybojovat si tržní podíl.
  • Pokud firma překoná první fázi životního cyklu, dostává se do fáze růstu, která se vyznačuje strmě stoupajícím prodejem a ziskem a rostoucím počtem zákazníků. V této fázi by měla firma dělat aktivní kroky k udržení přiměřeného růstu a ustanovit organizační strukturu.
  • Další fází je fáze zralosti, někdy také označovaná jako fáze stabilizace nebo dozrávání. V této fázi firma stále roste z finančního a prodejního hlediska. Charakterizují ji mírně stoupající výkony, vysoký počet zákazníků, kteří využívají opakované nákupy a zřetelný konkurenční boj.
  • Za fázi poklesu nebo také fázi krize je možné považovat období, kdy dochází k poklesu počtu zákazníků, poklesu prodeje, nepravidelnému až klesajícímu zisku a přetrvávajícímu konkurenčnímu boji. Pokud se firma nedostane z fáze poklesu, přichází zánik.

Zpět