Proč je SWOT analýza přínosná i pro vaše podnikání?

SWOT analýza je základem úspěšného podnikání. Věta, na které se shoduje celá řada manažerů. Co to SWOT analýza je, k čemu složí a proč byste o ní měli vědět více?

Co je to SWOT analýza?

Zkratka SWOT je odvozena od čtyř anglických slov, tedy od slova Strengths (silné stránky) Weaknesses (slabé stránky), Opportunities (příležitosti) a Threats (hrozby). Pod touto zkratkou si můžete představit jednu z nejuniverzálnějších analytických technik, které se používají ke zmapování a zhodnocení faktorů ovlivňujících vaše podnikání. Autorem SWOT analýzy je Albert Humphrey, který tuto techniku světu představil v 60. letech 20. století.

Využití SWOT analýzy v praxi

Vzhledem k tomu, že je SWOT analýza jednou z nejpoužívanějších analytických technik, je její využití v praxi velmi široké. Primárně byla určena pro hodnocení celé organizace, ale je možné ji použít téměř na cokoliv, tedy nejen pro organizaci, ale také její jednotlivé oblasti, konkrétní služby nebo produkty.

Proč se vám SWOT analýza vyplatí?

SWOT analýza poskytuje cenné rady nejen do začátku podnikání. Pomocí této techniky dojde ke zhodnocení vnitřních i vnějších vlivů a technika jasně poukáže na silné i slabé stránky. Díky odhalení silných stránek můžete jednoduše vybudovat krátkodobou i dlouhodobou strategii a slabé stránky vám pomohou některé věci zlepšit. Příležitosti vám zase ukáží, jakým směrem můžete svůj business posunout a hrozby vás včas varují před možnými riziky a komplikacemi.

Jak vytvořit SWOT analýzu?

K vytvoření SWOT analýzy si vystačíte s papírem, tužkou a časem. List papíru si nejdříve rozdělte na čtyři kvadranty.

Levá polovina

Do levé poloviny se zaznamenávají silné stránky, tedy faktory, které mají na vaše podnikání pozitivní dopad. V kvadrantu pod nimi se nacházejí příležitosti.

Pravá polovina

Pravá polovina papíru je určena pro slabé stránky. Kvadrant pod nimi je určený pro sepsání hrozeb.

Horní část

Horní část papíru je určena pro faktory interní povahy, které je možné ovlivnit.

Dolní část

Dolní část zaznamenává externí vlivy makroprostředí a mikroprostředí, které se jen těžko ovlivňují.

TIP: Stáhněte si vzor SWOT analýzy zcela zdarma a vracejte se k němu v pravidelných intervalech.

Jaké otázky si při vytváření analýzy pokládat?

Nevíte, jak dojít k tomu, jaké jsou silné nebo slabé stránky vaší firmy, produktu nebo služby a jaké jsou vaše hrozby a příležitosti? Následující otázky vám mohou pomoci vytvořit opravdu kvalitní a přínosnou SWOT analýzu. Vždy na své slabé a silné stránky i hrozby a příležitosti nahlížejte nejen z pohledu své firmy, ale také z pohledu svých zákazníků a konkurence.

Silné stránky

 • Jaké výhody přináší váš podnik/projekt/služba?
 • Jakou nabízíte konkurenční výhodu?
 • Jaké jedinečné nízkonákladové zdroje můžete na rozdíl od jiných využívat?
 • Co vaši zákazníci vnímají jako vaše silné stránky?
 • Proč se k vám zákazníci pravidelně vrací?
 • V čem spočívá vaše jedinečnost?

Slabé stránky

 • Čemu byste se měli vyvarovat?
 • Co můžete ještě vylepšit?
 • Co vnímají vaši zákazníci jako vaše slabé stránky?
 • Proč přicházíte o zákazníky?

Příležitosti

 • Jaké příležitosti ve vašem oboru spatřujete?
 • Existuje pro vás příznivý vývoj trhu nebo technologií?
 • Dochází k pro vás příznivé změně společnosti, trhu nebo životního stylu?
 • Existuje nějaká mezera, kterou byste mohli využít?
 • Máte možnost expandovat do jiných zemí?
 • Čekají vás nějaké významné akce nebo události?
 • Je možné outsourcovat některé činnosti vaší firmy?

Hrozby

 • Jakým překážkám vaše firma čelí?
 • Dochází k pro vás nepříznivé změně legislativy nebo trhu?
 • Čím vás předhání vaše konkurence?
 • Nachází se vaše firma v hospodářské recesi?
 • Nemůžete najít kvalitní zaměstnance?
 • Máte starosti se zadlužováním?
 • Roste cena pro vás důležitých surovin nebo služeb?
 • Mohou některé vaše slabé stránky významně ohrozit váš projekt?
 • Snižuje se poptávka po vaší službě nebo produktu?

Tipy: Jak na správnou SWOT analýzu

Nepojímejte SWOT analýzu jako dlouhý seznam věcí, které vás právě napadnou, ale zaměřte se pouze na klíčové faktory. Do analýzy zahrňte pouze fakta a objektivní informace, vyvarujte se domněnkám a spekulacím. Do SWOT analýzy zahrňte ideálně i několik svých kolegů a na papír uveďte jen informace, na kterých se shodne více lidí. Na závěr nezapomeňte SWOT analýzu vyhodnotit a zaměřit se na to, jak můžete dané informace využít ve svůj prospěch.

Jak často SWOT analýzu dělat?

Mnoho firem SWOT analýzu dělá jen proto, aby si odškrtlo jeden ze splněných úkolů. Správně by se však tato analýza měla dělat proto, aby se podílela na strategické změně firmy. Vzhledem k tomu, že její realizace nezabere příliš mnoho času, je vhodné dělat SWOT analýzu firmy i jednotlivých produktů nebo služeb stejně často jako finanční uzávěrku, tedy zhruba jednou za čtvrt roku. Myslete však vždy na to, že SWOT analýza má vždy smysl jen tehdy, když na ni navazují další kroky.

Pokud i vy chcete posunout své podnikání na novou úroveň nebo odhalit klady a zápory nově nabízené služby nebo produktu, nezapomeňte na SWOT analýzu, která vám během velmi krátké doby poskytne cenné informace o vašem podnikání.


Zpět