Jak vytvořit kvalitní finanční plán

Klíčem k úspěšnému podnikání je nejen dobrý podnikatelský nápad, ale také efektivní hospodaření s penězi. S tím vám pomůže kvalitně připravený finanční plán. Co to přesně finanční plán je a co všechno by měl obsahovat?

Co je to finanční plán a k čemu slouží?

Finanční plán, který bývá součástí podnikatelského plánu, je nástrojem, který je určený k odhadnutí budoucích příjmů a výdajů firmy. Díky finančnímu plánu získáte dokonalý přehled o financích spojených s vaším podnikáním a zjistíte, jak vysoké máte náklady a s jakým potenciálním ziskem můžete počítat.

Pokud potřebujete své podnikání financovat bankovním úvěrem nebo sháníte investory, s velkou pravděpodobností po vás budou banka i investor pečlivě zpracovaný finanční plán vyžadovat. Finanční plán byste měli zpracovat nejen na počátku podnikání, ale také v jeho průběhu.

Proč je finanční plán důležitý?

Vypracování finančního plánu podnikatelům přináší celou řadu výhod. V první řadě díky němu mohou včas zjistit, zda je jejich nápad opravdu životaschopný. Finanční plán také usnadňuje rozhodování, do čeho investovat, zvyšuje finanční stabilitu firmy a umožňuje správně reagovat při krizových situacích.

Jak by měl finanční plán vypadat? To záleží jen na vás, není výjimkou, že má podobu pouze přehledné a jednoduché tabulky v Excelu. Na jeho vytvoření tedy nebudete potřebovat žádné speciální programy.

Dlouhodobý a krátkodobý finanční plán

Narazit můžete na dva základní druhy finančních plánů, a sice na dlouhodobý a krátkodobý finanční plán. Jak se liší?

Dlouhodobý finanční plán

Dlouhodobý finanční plán slouží k plánování dlouhodobého růstu firmy a s ním spojených příjmů a výdajů. Poskytuje tedy výhled do budoucna na několik let dopředu a měl by se vypracovat už před založením firmy.

V průběhu podnikání byste ho však rozhodně neměli nechat ležet ladem, ale pravidelně ho aktualizovat, doplňovat a vyhodnocovat. Reálně dosažená čísla byste měli porovnat s odhady alespoň jednou za měsíc.  

Krátkodobý finanční plán

Jak už název krátkodobý finanční plán napovídá, je určený pro plánování výdajů a příjmů v kratším časovém úseku, přičemž se obvykle jedná o méně než jeden rok. Odborníci radí krátkodobý finanční plán ideálně sestavovat na kalendářní rok vždy po jednotlivých měsících, vzhledem k tomu, že je mnoho oblastí podnikání spojeno se sezónními výkyvy.

Pesimistická, realistická a optimistická varianta finančního plánu

Při tvorbě finančního plánu byste měli pracovat se třemi vývojovými scénáři, a sice s pesimistickou, realistickou a optimistickou variantou.

 • Pokud podnikáte už déle, realistický scénář by měl vycházet z reálných čísel z předcházejících let. V začátcích můžete vycházet například z průzkumu trhu.
 • Optimistický scénář počítá s tím, že se vám bude dařit lépe a dosáhnete vyšších zisků, než jste plánovali.
 • Pesimistický scénář naopak bere v potaz možnost, že se vám dařit nebude, například z důvodu ekonomické krize apod.

Jaké příjmy a výdaje zahrnout do plánování?

Součástí kvalitního finančního plánu by měly být očekávané příjmy a výdaje, zisk a případně také cash flow.

Tip
Business kreditka od ČSOB chrání vaše podnikání. Získejte i vy pojištění prodloužení záruky zdarma, bezúročné období až 45 dní či slevu 0,4 Kč/litr paliva v síti EuroOil. Sjednání kreditní karty je zcela zdarma.

Příjmy

Co se týče příjmů, měli byste do finančního plánu zahrnout odhadované příjmy za zboží a služby, které nabízíte, včetně dalších možných příjmů, mezi které patří například počáteční vlastní vklad, prostředky od investorů, prostředky získané na dluh a také dotace nebo úroky z vkladů.

V počátcích podnikání bude velmi těžké odhadnout, jakých příjmů reálně dosáhnete, odhad vám může usnadnit například již zmíněný průzkum trhu. Ve chvíli, kdy se podnikání rozjede, finanční plán aktualizujte, abyste získali reálnější představu.

Výdaje 

U výdajů rozlišujeme fixní a variabilní výdaje. Fixní náklady jsou ty, které vznikají bez ohledu na to, kolik zboží jste prodali nebo jakou částku jste vydělali za poskytování služeb. Mezi fixní výdaje tak patří například nájem za prostory nebo mzdy a odvody.

A variabilní náklady? Ty se zvyšují na základě prodaného zboží nebo poskytnutých služeb, jedná se například o obalové materiály, částku za dopravu apod.

Zisk

Abyste dosáhli zisku, musí příjmy převyšovat výdaje. Pokud by tomu bylo naopak, bylo by vaše podnikání ve ztrátě. I přesto, že z tabulky vyčtete, že jste v zisku, myslete na to, že jde o zisk před zdaněním. Zdanění pro fyzické osoby je v současné době 15 % a pro právnické osoby 19 %.

Stručně
 • Finanční plán, který bývá součástí podnikatelského plánu, je nástrojem, který je určený k odhadnutí budoucích příjmů a výdajů firmy.
 • Finanční plán usnadňuje rozhodování, do čeho investovat, zvyšuje finanční stabilitu firmy a umožňuje správně reagovat při krizových situacích.
 • Dlouhodobý finanční plán slouží k plánování dlouhodobého růstu firmy a s ním spojených příjmů a výdajů.
 • Krátkodobý finanční plán je určený pro plánování výdajů a příjmů v kratším časovém úseku, přičemž se obvykle jedná o méně než jeden rok.
 • Při tvorbě finančního plánu byste měli pracovat se třemi vývojovými scénáři, a sice s pesimistickou, realistickou a optimistickou variantou.
 • Do finančního plánu zahrňte odhadované příjmy za zboží a služby, které nabízíte, včetně dalších možných příjmů.
 • U výdajů rozlišujeme fixní a variabilní výdaje. Fixní náklady jsou ty, které vznikají bez ohledu na to, kolik zboží jste prodali nebo jakou částku jste vydělali za poskytování služeb. Variabilní náklady se zvyšují na základě prodaného zboží nebo poskytnutých služeb.
 • Abyste dosáhli zisku, musí příjmy převyšovat výdaje. Pokud by tomu bylo naopak, bylo by vaše podnikání ve ztrátě.

Zpět