Finanční plán dá vašemu podnikání správný směr

Úspěšný podnikatel se bez kvalitního finančního plánu neobejde. Správně sestavený finanční plán zajistí firmě trvalou platební schopnost a dodá jí potřebnou stabilitu. Jestli vy ten svůj ještě nemáte, dáme vám několik tipů, jak na to.

Plánujte, ať pořád víte, na čem jste
Každý podnikatel by měl mít představu, kolik vydělá průměrně za jeden den, týden nebo měsíc. K tomuto výpočtu slouží krátkodobý finanční plán. Ten se obvykle sestavuje na dobu jednoho roku. Z něj pak vychází dlouhodobý finanční plán, který se sestavuje na období několika let podle dlouhodobých strategií firmy.

Cílem krátkodobého finančního plánu je zmapovat vaše podnikání během průběhu celého roku, a to měsíc po měsíci včetně promítnutí sezónnosti. Záleží samozřejmě na činnosti vašeho podnikání, ale obvykle platí, že žádný podnikatel nemá stejné příjmy a výdaje každý měsíc.

Sestavení krátkodobého finančního plánu není složité. Provedeme vás tím krok za krokem, budete potřebovat jenom papír a tužku nebo tabulkový editor.

2 hlavní části finančního plánu

1. Plán příjmů a výdajů
Udělejte si první tabulku. Bude mít 13 sloupců. Druhý až poslední sloupec nadepište jednotlivými měsíci v roce. První sloupec vyplňte řádek po řádku všemi položkami příjmů a výdajů ve vašem podnikaní. Promyslete seznam od nejobecnějších položek po ty nejdetailnější. Tato metoda je dobrá k tomu, abyste nic nevynechali.

Příklad
Firma z oblasti médií pracující v kanceláři může mít v těchto položkách například: nájemné za kanceláře, poplatky za energie a úklid, platy zaměstnanců a daňové odvody, náklady na kancelářské potřeby, příjmy z přímého prodeje svých novin, příjmy z předplatného, příjmy z umístěné reklamy inzerentů atd.
Podnikatel s kavárnou si do prvního sloupce zapíše například: nájemné kavárny, poplatky za energie a úklid, splátky, platy zaměstnanců a odvody, výdaje za baristické školení zaměstnanců, výdaje za nákup kávy a dalších nápojů, výdaje za nákup zákusků, výdaje za propagaci a marketing své kavárny, příjmy z prodeje kávy, příjmy z prodeje dalších teplých nápojů, příjmy z prodeje studených nápojů, příjmy z prodeje zákusků atd.

Při sepisování buďte co nejkonkrétnější. Je lepší mít více podrobnějších položek než jen několik souhrnných. Lépe se vám pak totiž bude s tabulkou pracovat během samotného podnikání, až ji budete potřebovat průběžně upravovat.
Pak tabulku vyplňte, ke každé položce zapište svůj co nejrealističtější odhad.

Vstupní náklady
Pokud s podnikáním začínáte, pravděpodobně budete mít určité jednorázové vstupní náklady. V případě firmy pracující v kanceláři to může být například celé vybavení kanceláře od nábytku přes žaluzie po počítače a telefony, v případě podnikatele s kavárnou to bude obnášet kupříkladu nákup velkých kávovarů, chladicích boxů na zákusky, pořízení nádobí a nábytku. Tyto vstupní náklady do tabulky rozpočítejte také do 12 měsíců. Tedy součet nákladů vydělte 12. Myslete také na rezervu! To, co se v některém případě jeví zpočátku jako vstupní náklad, možná budete muset uhradit později znovu. Například při opotřebení přístrojů nebo poškození nábytku a podobně.

2. Plán odbytu výrobků či služeb
Také tato část plánu bude vypadat jako tabulka rozdělená podle 12 měsíců. Než ji vyplníte, budete si potřebovat ještě připravit k ruce několik údajů.

Na své zboží či služby si stanovte výši marže. Dále se zamyslete nad tím, jaká je vaše pozice na trhu. Naplňuje vaše podnikání plně svůj tržní potenciál? Převyšuje vaše nabídka poptávku nebo naopak? Jdou vaše služby nebo výrobky na odbyt nebo vás zastiňuje konkurence? A je možné to ovlivnit úpravou vaší nabídky nebo ceny?

Při nastavování cenové politiky a plánování odbytu vám může hodně pomoci SWOT analýza.

SWOT analýza neboli strategická analýza
Rozepište si, co jsou silné (Strengths) a slabé (Weaknesses) stránky vašeho podnikání. Pokuste se slabé stránky eliminovat nebo vyvážit. Pokud například provozovatel kavárny zjistí, že se zákazníci jeho podniku vyhýbají proto, že má nepohodlná křesla, je to slabá stránka, kterou lze rozhodně napravit. Silnou stránkou jeho kavárny naopak může být to, že jako jediný v okolí nabízí cappuccino s mandlovým mlékem. Pokud se rozhodne zařadit do své nabídky další veganský nápoj, rozšíří tím svůj tržní potenciál.

Zauvažujte také nad příležitostmi (Opportunities) a hrozbami (Threats) svého podnikání, které přicházejí zvenčí. Hrozby se přirozeně týkají většinou konkurence, někdy ale zahrnují i jiné vnější podmínky. Například „protikuřácký zákon“ ovlivnil řadu restaurací a barů, které se s ním musely vypořádat. Vymyslete pro své podnikání co nejvíce příležitostí. Mohou se týkat toho, jak budete své podnikání propagovat nebo třeba jak rozšíříte svou cílovou skupinu.

Důležitým údajem v tabulce budou také náklady, které vynaložíte na výrobu zboží nebo poskytování služeb.

Některé náklady mohou být fixní a bez ohledu na množství zboží či služeb zůstávají takřka neměnné. Například při provozu masážního salonu je řada nákladů neměnná, ať salon poskytne denně pět, anebo patnáct masáží, jako jsou například poplatky za energie, fixní plat masérů, provoz recepce salonu atd. Jiné náklady jsou proměnné. Čím více triček prodává podnikatel v oděvním průmyslu, tím více švadlen musí zaplatit. Někdy ale do proměnných nákladů zasahují faktory jako třeba množstevní sleva. Prodá-li pekař výrazně více housek, bude mít o dost vyšší odběr mouky. Odebírá-li ji například ze mlýna, který poskytuje 20% slevu při odběru nad 20 kg mouky, bude mít o dost nižší náklady na výrobu housek při prodeji 50 housek denně namísto 10 housek denně.

Rozvrhněte si tabulku opět na 13 sloupců, posledních 12 nadepište názvy měsíců.
První sloupeček rozdělte do čtyř hlavních boxů.

• První box bude mít nadpis „Vyrobeno“. Vepište do něj seznam všech výrobků, které prodáváte, a k jednotlivým měsícům uveďte plánovaný počet vyrobených kusů. Pokud podnikáte v oblasti služeb, tuto část vynechte.

• Další box nadepište „Odbyt“ a uveďte sem do řádků seznam všech vámi poskytovaných výrobků či služeb. K měsícům vyplňte svůj odhad odbytu jednotlivých položek.

Myslete sezónně
Berte v potaz sezónní poptávku. Záleží samozřejmě na předmětu vašeho podnikání. Prodejce oděvů bude mít například u položky „plavky“ vysoký odbyt v letních měsících, na podzim a v zimě by se však měl odhadovaný objem prodeje snížit.

• Třetí box budou „Náklady“. Pod něj napište seznam svých služeb či výrobků doplněný o náklady na jednu jednotku. Pokud například prodáváte hamburgery, spočtěte, kolik vás stojí výroba jednoho hamburgeru, tedy maso, zelenina, houska a energie, všechno dohromady. V seznamu můžete pak třeba uvést: hamburger 90 Kč, cheeseburger 105 Kč, vegeburger 80 Kč.

Do „lednového“ sloupečku pak vynásobte náklady na hamburger počtem odhadovaných vyrobených kusů z kolonky „Vyrobeno“, v únoru vynásobte náklady na výrobu hamburgeru počtem vyrobených kusů na měsíc únor a tak dále i u dalších položek (cheeseburger, vegeburger).

• Čtvrtý box nadepište „Prodejní cena“. Opět vepište seznam vašich výrobků či služeb, tentokrát k nim uveďte prodejní cenu (tedy náklady plus marže). V případě hamburgeru tedy může být prodejní cena například 110 Kč, cheeseburgeru 120 Kč a vegeburgeru 100 Kč. U jednotlivých měsíců spočtěte očekávaný příjem
z prodeje u každé položky tak, že ji vynásobíte odhadovaným počtem z kolonky „Odbyt“.

Pro každý měsíc pak dole v tabulce snadno spočítáte, zda jste díky odbytu v zisku nebo ve ztrátě. Finanční plán má sloužit v první řadě pro vaši orientaci, takže se jej nebojte při předběžném plánování průběžně upravovat. Ani v průběhu samotné podnikatelské činnosti není finanční plán neměnným dokumentem, můžete jej tedy operativně měnit podle reálných potřeb svého podnikání.

TIP: Chcete více chytrých rad pro své podnikání a užitečné nástroje? Sledujte náš web průběžně, ať jste pořád o krok napřed před konkurencí. Najdete zde i nástroj pro jednoduchou cenotvorbu


Zpět