Vzory: Podnikatelský plán, SWOT analýza, cenotvorba a analýza konkurence

Čím pečlivější v přípravě svého podnikání budete, tím vyšší šance na úspěch vás čekají. Věnujte proto analýzám a plánování dostatek času a pozornosti.

Velký podnikatelský plán je prověřená a efektivní sada nástrojů, jak zohlednit všechny proměnné, které vás během podnikání mohou potkat. Zároveň vám nabízí jasný a ucelený přehled, jak postupovat, abyste z nich vytěžili co nejvíce. Součástí Komplexního podnikatelského plánu jsou mimo jiné finanční odhady, marketingový plán, analýza konkurence nebo SWOT analýza vašeho podnikání, kdy vyhodnotíte příležitosti i hrozby trhu a své silné i slabé stránky.

Dokument Podnikatelský plán v kostce slouží jako průvodce vašimi podnikatelskými záměry a pomůže vám stanovit si cestu k dosažení vašich cílů. Jeho smyslem je definovat nejdůležitější body vašeho podnikání a ujasnit si, co přesně, komu a jak chcete nabízet. 

SWOT analýza je základní strategická analýza, která vám pomůže lépe pochopit interní i externí prostředí vašeho byznysu. Určením silných a slabých stránek vašeho podnikání si zajistíte další růst směrem, který má budoucnost. Analýza hrozeb a příležitostí vám naopak pomůže lépe pochopit, v jakém prostředí podnikáte a na jaké faktory můžete mít vliv.

Stanovit správně cenu svých produktů nebo služeb je klíčová věc pro každé podnikání. Určujete tím výnosnost a zdravé ekonomické fungování vašeho podnikatelského záměru. Tuto fázi příprav podnikatelé velmi často podceňují. Je důležité si uvědomit a zrevidovat všechny nákladové položky, které se v rámci vašeho podnikání vyskytují. A to jak přímých nákladů na výrobu, tak i na straně osobních nákladů. Podnikatelé často zapomínají kalkulovat se svou mzdou nebo cenu stanovit tak, aby pokryla i jejich životní potřeby a vytvořili si i určitou rezervu pro případ náhlých propadů prodejů.

Věnujte čas i studiu konkurence, jejich produktu, cen i komunikace. Projděte si oblast trhu, ve které chcete působit a vypište si firmy a značky, které v ní fungují, a se kterými – přímo či nepřímo – budete bojovat o stejného zákazníka. Zaznamenejte si do šablony, v čem jste stejní a v čem se naopak lišíte. Pomůže vám to odhalit jejich slabiny, inspirovat se jejich silnými stránkami a najít mezeru na trhu, díky které uspějete. Pokud zmapujete svou konkurenci, vyvarujete se jejich chyb a lépe a efektivněji budete umět definovat svou vlastní konkurenční výhodu.

Podnikatelský plán Lean Canvas - předvyplněný editovatelný vzor
Vzor kalkulace nákladů pro stanovení ceny za služby
Vzor kalkulace nákladů pro stanovení ceny výrobku

Zpět