Vize firmy: Jak a proč ji definovat

Říká se, že silná vize je přímou cestou k silné budoucnosti firmy. Zjistěte, co může vize přinést vaší firmě, zaměstnancům i zákazníkům a také jakým způsobem vizi definovat a jak s ní správně pracovat, aby dovedla vaši firmu k úspěchu.

Co je to vize a mise firmy

V první řadě si pojďme ujasnit, jaký je význam slov vize a mise. Vizí se rozumí cíl, k jehož naplnění směřuje veškerá činnost firmy. Jinými slovy se jedná o konkrétní a jasné představy o budoucím stavu firmy. Vize tedy říká, čeho by vaše firma chtěla časem dosáhnout.

Vize se často zaměňuje s misí. Mise neboli poslání podniku je důvod existence organizace a její existenční záměr.

7 důvodů, proč je důležité definovat vizi firmy

Některé firmy k vizi bohužel přistupují tak, že sepíšou několik prvních vět, které je napadnou, aby si mohly tuto položku odškrtnout. Vize je však pro firmu v mnoha ohledech velmi důležitá, takže je namístě k ní přistupovat skutečně zodpovědně. Proč je vize pro vaši firmu přínosná?

Strategické plánování a dlouhodobé cíle

Pokud nebudete mít jasně stanovený cíl, kterého chcete dosáhnout, nemůžete ani stanovit, jakým způsobem ho chcete dosáhnout. Vize vám však pomůže se strategickým plánováním i stanovením dlouhodobých cílů a nasměruje firmu k dalšímu rozvoji, k uvedení nových služeb nebo produktů na trh či k novým partnerstvím.

Rozvoj firmy

Vize by se dala nazvat prevencí proti stagnaci. Pokud má totiž firma stanovenou jasnou a silnou vizi, je téměř nemožné, aby se dále nerozvíjela. I bez vize může samozřejmě firma vydělávat, ale nebude se dále rozvíjet a zákazníci jí budou mít problém věřit.

Jasná pravidla při rozhodování

Dalším velkým přínosem vize je, že stanovuje jasná pravidla při rozhodování. Pokud se budete vizí řídit, dáte vždy před ukvapenými a nesprávnými rozhodnutími přednost těm, která vás dovedou k vašemu vytyčenému cíli.

Motivace zaměstnanců i samotného managementu

Aby zaměstnanci chtěli pro vaši firmu pracovat, je důležité je motivovat nejen platem, ale také jasným směřováním firmy. Společnosti se silnou vizí bývají dobře organizované, efektivní a přehledné a mají jasně nastavené chování k zaměstnancům i obchodním partnerům. Motivující je zejména odvážná vize, která je však zároveň splnitelná. Vize motivuje i management firmy, protože v něm vzbuzuje pocit spoluodpovědnosti.

Stabilita v turbulentních obdobích

Vize vám také poskytne stabilitu a oporu v krizi. Vždy vás totiž navede na tu správnou cestu a ukáže vám, jakým směrem se máte vydat.

Marketing a komunikační strategie

Vize by měla být nedílnou součástí marketingu a komunikační strategie značky a všechny výstupy by měly z vize vycházet. Značka by vždy měla komunikovat konzistentně.

Odlišení od konkurence

V dnešním silně konkurenčním světě je velmi důležité odlišit se od ostatních firem, které nabízejí stejný nebo podobný produkt či službu. A právě silná vize je správnou cestou, jak toho docílit.

Jak vizi firmy definovat?

Silná vize firmy by měla splňovat několik kritérií, a sice mít společenský smysl a potřebnost a měla by také řešit konkrétní problém. Vize společnosti by vždy měla být pozitivně laděná, aby motivovala zaměstnance a potenciální zákazníky, přesná, aby dokázala jasně vyjádřit cílení firmy a také stručná, doporučený rozsah je okolo 200 znaků. Vize by samozřejmě měla být i srozumitelná, aby ji pochopili zaměstnanci i zákazníci.

TipČSOB Online konfigurátorem podnikatelských financí získáte nabídku přímo pro své podnikání, ať už se jedná o financování vašeho podnikání, zhodnocení vkladů či zkrátka vše kolem financí. Žádost vyřídíte rychle a online. Od začátku jednáte přímo se zkušeným bankéřem pro firmy a podnikatele.

Pomůže vám zodpovězení základních otázek

Abyste mohli vizi definovat, zodpovězte si nejdříve tyto základní otázky:

  • Proč jste firmu založili a s jakým záměrem? Jaký problém nebo nedostatek vaše firma řeší?
  • Chce vaše firma něco zlepšit ve společnosti?
  • Čím bude vaše firma prospěšná společnosti a co chcete přinést světu?
  • Kde svou firmu vidíte za několik let a jaká by ideálně měla být její budoucnost?

Jakmile na tyto otázky upřímně odpovíte, budete mít jasnější představu o tom, jak by měla vize vaší firmy vypadat.

Vsaďte na brainstorming a pomoc odborníků

Myslete na to, že vizi nemusíte vymýšlet sami, ne nadarmo se říká, že více hlav více ví. Efektivním způsobem, jak vizi definovat, je brainstorming. Když si přizvete na pomoc klíčové i řadové zaměstnance, možná společně přijdete na zásadní věci, které by vás jinak vůbec nenapadly. Brainstormingu by se měl ideálně účastnit také externí specialista, který má nadhled.

TIP: Inspirujte se firmami se silnou vizí

Při definování vize se samozřejmě můžete inspirovat i firmami, které ví, co dělají a dělají to dobře. Firmou se silnou vizí, která motivuje zákazníky i zaměstnance, je například IKEA, jejíž vizí je: „Vytvářet lepší každodenní život pro mnoho lidí.“ IKEA k této vizi dodává, že přesahuje vybavení domácností a firma chce mít pozitivní dopad na svět – od komunit, kde se získává surovina, až po způsob, jakým její výrobky pomáhají zákazníkům žít doma udržitelněji.

Jak s vizí pracovat?

Vize musí být definovaná a sdílená. Všichni zaměstnanci ve firmě by ji měli znát, rozumět jí a měla by je inspirovat. Stejně by měla působit i na samotné zákazníky. Hodnotám a také vizi by měla firma podřídit všechna rozhodnutí a nikdy by neměla z vytyčených cílů ustupovat.

Stručně
  • Vize firmy vám umožní lépe strategicky plánovat a rozvíjet firmu, motivovat zaměstnance i management, určí jasná pravidla při rozhodování, poskytne stabilitu v nejistých obdobích, odliší vás od konkurence a zlepší váš marketing.
  • Vizí se rozumí cíl, k jehož naplnění směřuje veškerá činnost firmy. Vize by měla být přesná, stručná a srozumitelná. S její formulací vám pomůže zodpovězení základních otázek o vaší firmě, brainstorming i pomoc externích specialistů.
  • Vizi by měli znát všichni zaměstnanci. Management by měl vizi neustále komunikovat a nikdy by neměl z vytyčených cílů ustupovat.

Zpět