Hledáte nové nápady pro své podnikání? Objevte myšlenkové mapy a brainstorming

Máte pocit, že vaše podnikání stagnuje? Chcete mu dát nový směr? Přijít s inovativními nápady nebo efektivně vyřešit stávající problémy můžete i v době pandemie. Objevte výhody brainstormingu a myšlenkových map – nástrojů, které využívají tisíce podnikatelů napříč světem.

Posuňte své podnikání tím správným směrem

V dnešní době více než kdy dříve platí, že se podnikatelé musí neustále rozvíjet, aby v konkurenci obstáli. Je klíčové se nejen neustále vzdělávat a držet krok s dobou, ale také přicházet s novými nápady. A právě s tím vám může pomoci dnes tolik skloňovaný brainstorming a myšlenkové mapy.

Utřiďte si myšlenky díky myšlenkovým mapám 

Myšlenková mapa, anglicky mind map, je nástrojem, který umožňuje zachycovat a znázorňovat schémata zvoleného tématu nebo problému. Myšlenkové mapy poprvé představil v 70. letech britský psycholog Tony Buzan, který desítky let zkoumal mozkové funkce, paměť a proces učení. Myšlenkovou mapu vnímal v podstatě jako most spojující kreativnější pravou stranu mozku s levou stranou, kde sídlí analytické a logické dovednosti. Princip myšlenkových map je založený na nákresu vyjadřujícím vazby mezi několika myšlenkami.

Kde se myšlenková mapa využívá?

Tony Buzan doporučoval, aby myšlenkové mapy zařadili do svých hodin učitelé, dnes se často používají i v podnikání, kdy jsou velmi efektivním nástrojem při řízení projektů, přípravě na veřejný proslov nebo také při zaznamenání a uchování informací. Díky myšlenkové mapě můžete poměrně snadno objevit nový nápad, a posunout tak své podnikání.

Jak na tvorbu myšlenkové mapy?

Tvorba myšlenkových map je velmi jednoduchá. Začněte vždy ústřední myšlenkou či problémem, například: Proč zákazníci ztratili zájem o náš produkt? Následně začněte hlavní téma rozvíjet. Každá myšlenka by měla mít svou vlastní větev a pro každou můžete také zvolit vlastní barvu, abyste se v mapě lépe orientovali. V každém kroku můžete rozvíjet již sepsané myšlenky a vytvářet další větve. Klíčové myšlenky můžete na závěr doplnit o obrázky, grafy, symboly nebo třeba nákresy.

Bezplatné aplikace pro tvorbu myšlenkových map

Své myšlenky můžete samozřejmě zaznamenávat na papír. Využít však můžete také některou z mobilních aplikací, které jsou ke stažení zdarma. Díky těmto aplikacím budete mít myšlenky přehledně utříděné a budete se k nim moci kdykoliv vracet.

Mindly

Aplikace Mindly, která je ke stažení v Google Play, nabízí možnost uspořádat si své myšlenky, nápady, plány, přednášky a poznámky a vytvořit si svůj vlastní vesmír. Oblibu aplikace dokazuje skutečnost, že byla stažena více než milionkrát a je uživateli hodnocena 4,5 hvězdičkami z 5.

miMind

Další aplikací, kterou najdete v Google Play, je aplikace miMind. Také tento nástroj vám umožňuje organizovat myšlenky a sdílet je s přáteli a kolegy. Aplikace obsahuje desítky barevných schémat i vzorů. Jakmile budete mít myšlenkovou mapu hotovou, můžete ji sdílet nebo exportovat do formátu PDF, textového souboru nebo obrázku. Základní verze je ke stažení zdarma.

MindNode

Pro zařízení s operačním systémem iOS je určena aplikace MindNode, která umožňuje při zachycování myšlenek a nápadů pracovat s textem, fotografiemi, kresbami a dalším obsahem. Vytvořené mapy je možné snadno upravovat, vylepšovat a sdílet s ostatními. Základní verze je ke stažení zdarma.

Lucidchart

Myšlenkové mapy můžete jednoduše tvořit také díky aplikaci Lucidchart, která nabízí možnost tvorby různých diagramů a také možnost využití šablon. Základní verze je zdarma a aplikace je určena pro majitele iPhonů nebo iPadů.

Najděte nové nápady díky brainstormingu

Brainstorming, v češtině nazývaný také jako bouře mozků nebo bouře nápadů, je technikou hledání nových nápadů. Jedná se o skupinovou techniku, při které se členové týmu vzájemně inspirují a přicházejí s nápady. Tato technika je založena na předpokladu, že lidé, kteří pracují ve skupině, vymyslí na základě myšlenek ostatních více nápadů, než na které by přišli sami. Poprvé byla tato technika představena v roce 1942 Alexanderem Osbornem a využívá se zejména v podnikání, managementu a při hledání optimálních postupů. Při brainstormingu se velmi často používají již zmíněné myšlenkové mapy.

TIP: Podnikatelský plán

Vše, co potřebujete vědět o podnikatelském plánu a tvorbě strategie, se dozvíte v našem seriálu.

Pravidla brainstormingu

Aby brainstorming přinesl kýžené výsledky, musí splňovat několik pravidel, díky kterým se budou účastníci cítit uvolněně a nebudou se bát přicházet s novými nápady. Jaká jsou pravidla brainstormingu?

  • Na začátek si stanovte cíl, mějte jasno v tom, čeho chcete dosáhnout.
  • Určete moderátora, který bude nápady zapisovat.
  • Každý z účastníků může říct cokoliv, co ho napadne.
  • Nápady se nesmí hodnotit nebo kritizovat.
  • Zapisují se všechny myšlenky (platí, že je kvantita více než kvalita).
  • Účast na brainstormingu je dobrovolná.

TIP: Přizvěte i lidi mimo pracovní tým

Když dlouho nad něčím přemýšlíte, může se dostavit takzvaná provozní slepota. Stojí proto za to, přizvat do týmu člověka, který o dané problematice nic neví a může přijít se zcela novými nápady a čerstvým pohledem na danou věc.

Jak na brainstorming?

Nejčastěji se brainstorming provádí tak, že se vymezí téma brainstormingu a představí se cíl setkání. Následně jsou členové týmu vyzváni k tomu, aby přicházeli s nápady, které jeden z členu týmu zapisuje. V konečné fázi probíhá kritické zhodnocení nápadů.

Existuje několik metod brainstormingu. Vyzkoušet můžete například následující dvě:

6-3-5

Tato metoda je ideální v případě, že máte v týmu členy, kteří se příliš neprojevují. Metoda spočívá v tom, že si šest lidí sedne ke stolu a každý z nich napíše na papír tři nápady, řešení nebo myšlenky. Poté papír předá kolegovi po pravici, který nápady rozvede o další tři. Každý papír podá pětkrát doprava a na závěr se lidé k nápadům vyjádří. Alternativou je metoda sketching, kdy se nápady nezapisují, ale kreslí.

Wordstorming

Metoda wordstorming (bouře slov) je ideální v případě, že potřebujete vymyslet název značky, produktu nebo třeba slogan. Začíná se slovem nebo větou, která je spojena s daným tématem. Lidé v týmu následně přicházejí s dalšími slovy, tématy, asociacemi nebo metaforami, které je napadnou v souvislosti se zapsanými frázemi.

Bezplatné aplikace pro brainstorming

Také pro brainstorming jsou dostupné mobilní aplikace. Přiblížíme vám dvě z nich.

Solo Brainstorming App

V Google Play je ke stažení aplikace Solo Brainstorming App. Jedná se o vůbec první mobilní nástroj pro takzvanou bouři nápadů svého druhu. Díky této aplikaci můžete jednoduše sepsat nápady a najít řešení konkrétního problému.

Kreative – Brainstorming

Další aplikací v Google Play, spojenou s brainstormingem, je aplikace Kreative – Brainstorming, která mimo jiné umožňuje označit klíčové myšlenky, dělat si k nim poznámky a sdílet je se svými přáteli nebo týmem.


Zpět