Komplexní podnikatelský plán

Pro co nejlepší start vašeho podnikání

Čím pečlivější v přípravě svého podnikání budete, tím vyšší šance na úspěch vás čekají. Velký podnikatelský plán je prověřená a efektivní sada nástrojů, jak zohlednit všechny proměnné, které vás při vaší podnikatelské odysee mohou potkat. Zároveň vám nabízí jasný a ucelený přehled, jak postupovat, abyste z nich vytěžili co nejvíce.

Součástí Velkého podnikatelského plánu jsou mimo jiné finanční odhady, marketingový plán, analýza konkurence nebo SWOT analýza vašeho podnikání, kdy vyhodnotíte příležitosti i hrozby trhu a své silné i slabé stránky.

I v tomto případě platí, že nemusíte použít všechny nástroje a všechny body v nich – ale jen ty, které odpovídají vašim individuálním potřebám.