34. díl: AKTUALIZOVÁNO 11.9. 2020: Pandemie koronaviru mění svět byznysu. Jak pomůže (nejen) malým podnikatelům stát?

AKTUALIZOVÁNO 11.9. 2020: Nezbytná vládní opatření proti šíření nového koronaviru COVID-19 mají následky i na svět byznysu. Vláda České republiky proto připravila a schválila tzv. Liberační daňový balíček, který má podnikatelům v nelehkém období ulevit. Co je součástí tohoto balíčku a jaké sankce a povinnosti budou podnikatelům prominuty?

Tzv. kurzarbeit

Vláda ČR schválila tzv. kurzarbeit. To znamená, že bude zaměstnavatelům přispívat na mzdy zaměstnanců, aby je nepropustili. Zaměstnavatel tedy může dočasně snížit úvazek (a tento zkrácený úvazek částečně financovat státním příspěvkem), ale nesmí zaměstnance propustit.

Vyplácení příspěvku je podmíněno udržením pracovního místa a doložením opodstatněných důvodů pro čerpání příspěvku. Mezi ty může patřit nucené pozastavení či výrazné omezení výroby, karanténa zaměstnanců, nucené uzavření provozu, propad poptávky či nemožnost zajištění materiálu pro výrobu.

Stát bude vyplácet dva druhy příspěvků na mzdy:

 • 80 procent náhrady mzdy lidí v karanténě a mzdy pracovníků uzavřených provozů, a to do do výše 39,000 Kč;
 • 60 procent náhrady mzdy u omezení výroby kvůli výpadku pracovníků, surovin či poklesu poptávky, a to do výše 29,000 Kč.

Podpora se stanoví ze superhrubé mzdy.

AKTUALIZACE: Vláda program Antivirus, který podle odhadů drží při životě 130 tisíc pracovních míst, prodloužila do konce října 2020. Zároveň MPSV pro Aktuálně.cz uvedlo, že v současnosti připravuje zavedení dlouhodobého kurzarbeitu po vzoru Německa s předpokládanou účinností od 1. ledna 2021. 

NÁŠ TIP: Všechny informace o programu kurzarbeitu, který spustila 6. dubna 2020 vláda ČR pod názvem Antivirus, najdete v tomto článku.

Finanční podpora s.r.o. a OSVČ

Stát vyplatí OSVČ, které jsou ekonomicky zasažené šířením koronaviru, jednorázově příspěvek 25,000 Kč, a to za období od 12. března do 30. dubna 2020 a při splnění podmínek:

 • Vykonávaná činnost je činností hlavní, případně vedlejší, pakliže měla OSVČ nárok na výplatu invalidního nebo starobního důchodu, nebo měla nárok na rodičovský příspěvek či peněžitou pomoc v mateřství, případně pečovala o potřebnou osobu.
 • OSVČ nově nemusí dokládat pokles příjmů, pouze dodá čestné prohlášení, že musel/a podnikání z důvodu nouzového stavu omezit.

Pro uplatnění příspěvku musí OSVČ vyplnit jednoduchou žádost, kterou naleznete zde.

Ministerstvo financí představilo 17.4. plán pokračování programu Pětadvacítky. Zachovány zůstanou všechny podmínky, parametry i výše kompenzačního bonusu (500 Kč / denně), což v případě bonusového období od 1. května do 8. června činí maximálně 19,500 Kč. Datum 8. června odpovídá nejzazšímu datu otevření provozoven podle platného vládního harmonogramu uvolňování podnikatelských aktivit.

Malé společnosti s ručením omezeným postižené šířením koronaviru budou mít po vzoru Pětadvacítky nově také nárok na jednorázový příspěvek 500 korun denně za období od 12. března do 8. června, tedy o max. 44 500 Kč. Příspěvek je určen pro s.r.o. s nejvýše dvěma společníky, případně s více společníky, kteří jsou ovšem v přímém příbuzenském vztahu. Žadatel nesmí být současně zaměstnancem účastným na nemocenském pojištění a nesmí na sebe v daném období čerpat státní podporu zaměstnanosti, tzv. kurzarbeit. O příspěvek mohou při splnění daných podmínek žádat všichni společníci.  

Stát také přispěje podnikatelům zasaženým krizí 50 procent na nájem, pětinu zaplatí nájemce a 30 procent majitel. Tento příspěvek mohou čerpat všichni podnikatelé, kteří museli zavřít svůj provoz a nadále platit komerční nájem. Podmínkou získání příspěvku je dohoda nájemce s majitelem na snížení nájmu o 30 procent.

Přímá finanční podpora nejvíce zasažených sektorů

Domácí cestovní ruch vláda podpořila programem COVID ubytování a COVID lázně. Hotely, penziony a další ubytovací zařízení, která musela zůstat na jaře zavřená kvůli pandemii koronaviru, mohou čerpat kompenzační bonus od 100 do 330 korun za pokoj a noc.  Podnikatele v oblasti cestovního ruchu podporují i města a kraje. Více informací o možnostech čerpání podpory najdete v našem článku.

Speciální dotační program COVID – Kultura připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ve spolupráci s Ministerstvem kultury (MK). Jeho hlavním cílem je pomoci podnikatelským subjektům z oblasti kultury, které byly omezeny v podnikatelské činnosti v souvislosti s negativními dopady nouzového stavu. Žádosti bude možné podávat od 18. srpna do 18. září 2020, a to on-line prostřednictvím informačního systému, který bude dostupný na webových stránkách www.mpo.cz.

Kompenzační bonus pro pracovníky na DPP a DPČ

Sněmovna 10. 7. 2020 odsouhlasila bonus pro dohodáře v maximální výši 31 150 Kč. Na kompenzační bonus ve výši 350 Kč na den, který se zpětně vztahuje na období od 12. března do 8. června 2020, mají nárok lidé pracující na dohodu o provedení práce a lidé pracující na dohodu o pracovní činnosti, kterým bylo v důsledku koronaviru znemožněno pracovat a kteří jsou účastníky nemocenského pojištění. Za stejné období mají nárok na bonus ve výši 500 Kč denně také OSVČ a společníci malých s.r.o. souběžně pracující na pojištěnou dohodu.

Bližší informace a postup, jak o bonus zažádat, se dozvíte v našem článku ZDE.

Ošetřovné pro OSVČ

OSVČ můžou žádat i tzv. ošetřovné, pakliže je jejich ekonomická činnost omezena nezbytnou péčí o děti či jiné závislé osoby, které v době pandemie nemohou navštěvovat školy, školky či jiná zařízení sociální péče. Jaké jsou podmínky pro získání této dávky a jak o ni zažádat se dozvíte v tomto článku.

AKTUALIZACE: Ošetřovné pro OSVČ kvůli uzavřeným školám či sociálním službám se zvýší ze 424 na 500 korun za den.

Půjčky pro OSVČ a malé firmy

Vláda ČR od 16.3. 2020 poskytovala bezúročné půjčky pro podnikatele dotčené opatřeními proti šíření pandemie. 2.4. 2020 byl zahájen příjem žádostí do navazujícího programu podnikatelských půjček COVID II. Od 20.4. byl otevřen program půjček speciálně pro pražské firmy s názvem Covid Praha, který byl ovšem do deseti minut vyčerpán.

Třetí vlnu státního podpůrného úvěrového programu COVID III schválila vláda 18.5. 2020. Žadateli mohou být OSVČ a firmy podnikající na území ČR, a to včetně hl. m. Prahy.

Daň z přidané hodnoty

Vláda ČR přistoupila k těmto úlevám týkajícím se DPH:

 • Plošné prominutí pokut za opožděné podání kontrolního hlášení ve výši 1 000 Kč vzniklých mezi 1. březnem 2020 a 31. červencem 2020 bez nutnosti prokazovat důvody související s koronavirem;
 • individuální prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení pro období od 1. března 2020 do 31. července 2020 při prokázání spojitosti s koronavirem;
 • individuální prominutí pokuty za opožděné podání přiznání k DPH při individuální žádosti o prominutí úroku z prodlení (nebo o posečkání či splátkování daně) a prokázání spojitosti s koronavirem;
 • do 31. července 2020 platí plošné prominutí daně z přidané hodnoty na bezúplatné dodání základních ochranných prostředků ke zmírnění dopadů šíření nákazy koronavirem (roušky, respirátory a další ochranné pomůcky, dezinfekční prostředky a suroviny pro jejich výrobu).

Elektronická evidence tržeb

Ministerstvo financí pozastavuje Elektronickou evidenci tržeb, a to až do konce roku 2020. Žádný poplatník nemusí evidovat své tržby a tato povinnost nebude nikterak kontrolována. 

Tím se ještě více rozšiřuje opatření, které původně počítalo pouze s neudělováním pokut za nedodržení povinnosti poplatníků spadajících do 3. a 4. vlny EET, a to do 31.7. 2020.

Daň z příjmů právnických a fyzických osob

 • Vláda ČR přistoupila k plošnému prominutí pokuty za opožděné podání přiznání k DPPO a DPFO a úroku z prodlení nejdéle do 18. srpna 2020 a bez nutnosti prokazovat důvody související s koronavirem.
 • Vláda také promine červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob.
 • Fyzické i právnické osoby mohou požádat o snížení záloh na dani z příjmu, pokud prokážou důvody související s koronavirem.
 • Podnikatelé a firmy si mohou snížit daňový základ u daní z příjmů o výdaje vynaložené na bezúplatné nepeněžité plnění určené pro boj s pandemií koronaviru, a to za období od 1. března 2020 do 31. května 2020.
 • Vyúčtování DPFO ze závislé činnosti a související úhradu daně je nutné provést do 20. 3. 2020.
 • Oznámení o osvobozených příjmech obdržených v roce 2019 je nutné podat do 1. 4. 2020.

POZOR: Došlo k omezení úředních hodin podatelen finančních úřadů, doporučujeme sledovat webové stránky Finanční správy. S finančním úřadem je vhodné komunikovat elektronicky, případně si schůzku domluvit předem.

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

Zaměstnavatelům stát umožní odklad platby odvodů na tři měsíce, a to v období od května do července. Stát jim ale odvody neodpustí, jde jen o odklad a při nedodržení posunutého termínu úhrady musí zaměstnavatel platit řádné úroky z prodlení, což při tříměsíčním odkladu znamená 4,5 procenta navíc.

Živnostníkům pak stát na půl roku (od března do srpna 2020) odpustí placení minimálních záloh na sociální a zdravotní pojištění. Minimální měsíční záloha na sociální pojištění činí letos 2544 korun a na zdravotní pojištění 2352 korun. Kdo platí víc, částku si o tyto sumy sníží.

V návaznosti na možnost podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2019 bez sankcí až do 1. 7. 2020 se OSVČ umožňuje podat přehled o příjmech a výdajích za rok 2019 příslušné OSSZ také v delším termínu bez sankcí, a to nejpozději do 3. 8. 2020. Do 3. 8. 2020 je pak nutné uhradit i případný nedoplatek na pojistném.

Ohledně termínu pro podání přehledu o příjmech a výdajích zdravotní pojišťovně se informujte u své zdravotní pojišťovny.

Daň z nabytí nemovitých věcí, silniční daň a srážková daň

Vláda ČR schválila zákon o zrušení daně z nabytí nemovitých věcí ve výši 4 % z celkové kupní ceny. Vládní návrh zákona ruší daň z nabytí nemovitých věcí se zpětným účinkem. Daň již nezaplatí nikdo, kdo nemovitost nabyl nejpozději v prosinci 2019. 

MF ČR ohlásilo také plošné prominutí pokuty za pozdě podané daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí či za pozdě uhrazenou daň z nabytí nemovitých věcí nebo zálohu na tuto daň, a to do 31. prosince 2020.

Ministerstvo financí také počítá s osvobozením od srážkové daně u všech příjmů ze státních dluhopisů, a to vydaných ČR i ostatními státy Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru. Navíc už srážkové dani nebudou podléhat ani příjmy domácích držitelů státních dluhopisů.

Pro silniční daň platí plošné posunutí úhrady záloh splatných v dubnu a v červenci, a to nejpozději do 15. října 2020 a prominutí úroků z prodlení.

Loss carryback (zpětné působení daňové ztráty)

Díky zavedení institutu zpětného působení daňové ztráty budou moci podnikatelé uplatnit případnou ztrátu vykázanou v roce 2020 zpětně ve svých základech daně v roce 2019 a 2018, díky čemuž získají od Finanční správy vratku.

Promíjení pokut z prodlení

Na základě individuální žádosti správce daně promine pokuty za pozdě podaná přiznání, hlášení nebo vyúčtování u všech typů daní pod správou Ministerstva financí ČR, pokud daňový poplatník prokáže důvody související s koronavirem. U těchto žádostí by rovněž mělo dojít k prominutí správních poplatků. Tato úleva se vztahuje na všechny daně a poplatky splatné do konce roku 2020.

Splátky úvěrů a úrokové sazby

Bankovní rada České národní banky (ČNB) snížila základní úrokovou sazbu na 0,25 procenta. Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Podnikům nižší úroky přinášejí levnější úvěry na investice a provoz, domácnostem zase levnější půjčky na bydlení.

Banky rovněž zavádějí opatření s cílem ulevit podnikatelům v nelehkém období. Až na půl roku se zastaví povinnost splácení úvěrů a hypoték, sjednaných před 26. březnem 2020, a to včetně podnikatelských úvěrů. Tento odklad je pro dlužníky dobrovolný. Dlužníci musí před odložením splátek oznámit věřiteli, že byli postižení epidemií COVID-19. Pro podrobnosti se obraťte na svoji banku.

Vláda ČR zároveň schválila zákon, který určuje maximální výši sankcí a úroků z opožděných splátek úvěrů pro OSVČ. Zákon by měl platit i po skončení krize.  

Zaměstnávání cizinců

Pracovníci z ciziny mohli do Česka začít přijíždět bez nutnosti testu na koronavirus až 15. června 2020. Ministerstvo práce a sociálních věcí dokonce v době nouzového stavu vydalo desatero informací pro zaměstnavatele pracovníků ze třetích zemí, mezi nimiž byl i zákaz přijímat nové pracovníky ze zahraničí. V současnosti zahraniční zaměstnanci mohou pobývat a pracovat na území Česka, ale pracovníci z rizikových zemí musí dokládat negativní test na koronavirus.   

Vzhledem k tomu, že omezení spojená se zaměstnáváním zahraničních pracovníků způsobila firmám celou řadu komplikací, Ministerstvo průmyslu a obchodu představilo program ekonomické migrace. Cílem tohoto programu je poskytnout podporu přímým zaměstnavatelům, kteří potřebují do České republiky přivést vysoce kvalifikované zahraniční pracovníky. Více informací o zaměstnávání cizinců se dozvíte v našem článku.

Situace se samozřejmě dále vyvíjí a je možné očekávat další opatření, o kterých vás budeme průběžně informovat. Pro kompletní informace sledujte stránky MF ČR.


Zpět