32. díl: Na kompenzační bonus mají nově nárok i lidé pracující na DPČ a DPP

Vláda na krizi způsobenou pandemii koronaviru reagovala kompenzačním bonusem pro OSVČ a společníky malých společností s ručením omezeným. I když se chvíli zdálo, že bez nároku na podporu zůstanou osoby pracující na dohodu o pracovní činnosti (DPČ) a na dohodu o provedení práce (DPP), i na ně se nyní dostalo. Sněmovna 10. 7. 2020 odsouhlasila bonus pro dohodáře v maximální výši 31 150 Kč.

350 Kč denně pro dohodáře

Na kompenzační bonus ve výši 350 Kč na den, který se zpětně vztahuje na období od 12. března do 8. června 2020, mají nárok lidé pracující na dohodu o provedení práce a lidé pracující na dohodu o pracovní činnosti, kterým bylo v důsledku koronaviru znemožněno pracovat a kteří jsou účastníky nemocenského pojištění. Za stejné období mají nárok na bonus ve výši 500 Kč denně také OSVČ a společníci malých s.r.o. souběžně pracující na pojištěnou dohodu.

Práce na dohodu

Na dohodu o pracovní činnosti se nesmí odpracovat více než 20 hodin týdně. Pokud odměna překročí 3000 Kč za měsíc, odvádí se pojistné. Dohoda o provedení práce může zahrnovat nejvýše 300 hodin za rok, v případě že výdělek přesahuje 10 000 Kč, vzniká povinnost platit z něj sociální a zdravotní odvody. 

Víte že?

Česká správa sociálního zabezpečení na konci března 2020 evidovala 222 600 osob pracujících na DPČ a DPP. Přibližně polovina z nich byla odkázaná pouze na příjem z práce na dohodu a druhá polovina měla ještě k práci na dohodu zaměstnání. 

Podmínky nároku na kompenzační bonus

Takzvaní dohodáři mají na bonus nárok v případě, že pracovali alespoň 4 z 6 měsíců před krizí, tedy od 1. října 2019 do 31. března 2020, a to na pojištěnou dohodu. Další podmínkou je, že došlo k omezení nebo úplnému znemožnění jejich činnosti z důvodu koronavirové krize. Příkladem je ukončení spolupráce ze strany zaměstnavatele. Na bonus nemají nárok podobně jako v případě kompenzačního bonusu pro podnikatele osoby, které vedle DPP a DPČ vykonávají i jiné zaměstnání. 

Žádost o kompenzační bonus

Lidé pracující na DPP a DPČ budou moci podat žádost na finanční úřad do konce 3. kalendářního měsíce od nabytí účinnosti novely. Žádosti mají být k dispozici v okamžiku nabytí účinnosti zákona a dotaci bude vyplácet finanční úřad. Žádosti bude možné poslat přes e-mail, datovou schránku nebo odevzdat osobně na finančním úřadě. 

Potvrzení od zaměstnavatele

Co nárok na kompenzační bonus znamená pro zaměstnavatele dohodářů? Dohodáři musí společně s žádostí doložit také kopii příslušné dohody a mzdových listů nebo jiné relevantní potvrzení, které vystaví zaměstnavatel.

Z čeho bude bonus vyplacený?

Kompenzační bonus pro dohodáře bude stejně jako kompenzační bonus pro OSVČ a společníky s.r.o. vyplácen ze sdílené daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Jaký bude mít kompenzační bonus vliv na státní rozpočet? Negativní rozpočtové dopady této novely zákona jsou odhadované na nejvýše 2,1 miliardy Kč na veřejné rozpočty, z toho 1,4 miliardy Kč na státní rozpočet, 0,5 miliard Kč na rozpočty obcí a 0,2 miliardy Kč na rozpočty krajů. 

Kompenzační bonus pro DPP a DPČ musí ještě schválit senátoři a podepsat prezident. 


Zpět