8. díl: Ošetřovné pro OSVČ pomůže zejména podnikajícím rodičům

Jedním z vládních opatření s cílem snížit negativní dopady pandemie na živnostníky, je i zavedení tzv. ošetřovného pro OSVČ. Jaké jsou podmínky pro získání této dávky a jak o ni zažádat?

Co to je „ošetřovné“?

Obecná definice ošetřovného v ČR říká, že ošetřovné je dávka náležící člověku, který nemůže docházet do plného pracovního úvazku, protože se stará o nemocného člena rodiny nebo o dítě mladší 10 let (v případě uzavření školky či školy).

Ošetřovné se tedy standardně týká pouze zaměstnanců, nikoliv osob samostatně výdělečně činných, pracovníků na DPP, DPČ či zaměstnanců pracujících na zkrácený úvazek či z domova. Ti na ošetřovné nemají nárok, a to ani v případě, že si dobrovolně platí nemocenské pojištění.

Z důvodu pandemie koronaviru ale vláda ČR přistoupila k vyplácení ošetřovného i pro OSVČ. Hlavním cílem tohoto dotačního programu je zmírnit dopady uzavření škol a školek na ekonomickou činnost rodičů podnikajících jako OSVČ.

Ošetřovné pro OSVČ v době pandemie

O ošetřovné pro OSVČ lze zažádat v prvním kole až do 30.4. 2020, a to zpětně za období 12.-31.3. 2020. V případě prodloužení nouzového stavu a delšího uzavření škol se předpokládá i prodloužení programu ošetřovného.

Kdo má na dávku nárok?

O dávku můžou žádat všechny OSVČ, jejichž činnost je hlavní a které musely omezit svou ekonomickou činnost z důvodu nezbytné péče o dítě či závislou osobu. Standardně se jedná o rodiče dětí mladších 13 let, nebo dětí mladší 26 let s různým stupněm závislosti na pomoci jiné osoby, které navštěvují školu či školku, ale toto zařízení bylo uzavřené z důvodu pandemie.

Kromě rodičů můžou o ošetřovné žádat i jiné OSVČ, které o dítě pečují, například prarodiče atp. Naopak, na dávku nemají nárok rodiče dětí, které školy ani školky nenavštěvují.

Ošetřovné se vztahuje i na OSVČ pečující o dospělou osobu závislou na pomoci jiné osoby, která pobývala v zařízení sociální péče, které bylo z důvodu pandemie uzavřeno.

OSVČ žádající o dávku musí prokázat uzavření zařízení (škola, školka, zařízení sociální péče), které osoba v jejich péči navštěvovala. Další podmínkou je bezdlužnost OSVČ vůči státním institucím, zdravotním pojišťovnám atd. OSVČ, která si uplatnila odklad splátek či daní z tzv. Liberačního balíčku, je považována za bezdlužnou.

OSVČ během čerpání ošetřovného může pokračovat v ekonomické činnosti, ovšem pouze v takové, kterou lze vykonávat z domova a v kombinaci s péčí o dítě či jinou závislou osobou.

Jak vypočítat výši dávky?

Výše dávky je 424 Kč/den, a to bez ohledu na počet dětí či osob v péči OSVČ a pouze na období uzavření škol a jiných zařízení, které osoby v péči OSVČ navštěvují. V případě pozastavení živnosti lze žádat pouze za dny, kdy byla živnost aktivní, a to včetně víkendů.

Na jednu osobu v péči může žádat ošetřovné pouze jedna ošetřující osoba. V případě střídavé péče o dítě lze žádat o dávku pouze za dny, kdy měla OSVČ dítě ve své péči. V případě společné domácnosti žádá pouze jeden z rodičů, a to na všechny děti.

Vliv ošetřovného na čerpání jiných dávek

  • Ošetřovné nelze čerpat v případě, že OSVČ anebo manžel/ka OSVČ čerpá rodičovský příspěvek či peněžitou pomoc v mateřství, a to i v případě, že tuto dávku čerpá na jiné dítě.
  • Ošetřovné rovněž nelze kombinovat s nemocenskou, protože nemocné osoby ze zákona nemohou pečovat o jinou osobu.
  • Čerpání ošetřovného naopak nemá vliv na žádost o kompenzační bonus pro OSVČ ve výši 25,000 Kč, ani na další daňové či odvodové úlevy.

Jak o dávku žádat

Žádosti o ošetřovné pro OSVČ administruje Ministerstvo průmyslu a obchodu. Žádost o dávku můžete vyplnit na tomto jednoduchém online formuláři. Po vyplnění jej můžete na MPO poslat třemi způsoby:

  • Prostřednictvím datové schránky,
  • v případě, že vlastníte elektronický podpis, můžete žádost poslat e-mailem,
  • poštou na podatelnu MPO.  

Pozor: Žádost je platná vždy pouze na jeden měsíc. V případě delšího čerpání příspěvku je potřeba podat žádost na každý měsíc zvlášť.


Zpět