5. díl: Kurzarbeit pomůže firmám, zaměstnancům i státu

Od 6. dubna 2020 přijímá Úřad práce ČR žádosti o příspěvky na mzdy zaměstnanců firem, které postihla krize v souvislosti s pandemií koronaviru. Odhadem stát vyplatí dotčeným firmám až 11 miliard korun. Přečtěte si, co to je tzv. kurzarbeit, jaké jsou podmínky pro získání příspěvku a jak o něj zažádat.

AKTUALIZACE: Vláda program Antivirus, který podle odhadů drží při životě 130 tisíc pracovních míst, prodloužila do konce října 2020. Zároveň MPSV pro Aktuálně.cz uvedlo, že v současnosti připravuje zavedení dlouhodobého kurzarbeitu po vzoru Německa s předpokládanou účinností od 1. ledna 2021. 

Co to je kurzarbeit?

Tzv. kurzarbeit je jedním z vládních opatření pro zmírnění dopadu ekonomické krize na podnikatele, konkrétně se jedná o opatření pro zachování zaměstnanosti. V podstatě umožňuje zaměstnavatelům dočasně zkrátit svým zaměstnancům úvazky, přičemž ušlou mzdu do určité výše zaměstnancům uhradí stát. Cílem je zachování pracovních míst, a tedy zaměstnavatel se čerpáním příspěvku zavazuje, že zaměstnance nepropustí.

Jak již název napovídá, jde o opatření poprvé zavedené v Německu, a to v roce 1910 při omezování těžby draselných solí.

Z tzv. kurzarbeitu čerpají výhody všechny zúčastněné strany:

  • Zaměstnanec i přes krizi a nedostatek práce dostává mzdu v téměř nezměněné výši,
  • zaměstnavatel není nucen kvůli dočasnému výpadku dodávek, poptávky či kvůli karanténním opatřením trvale omezit či dokonce uzavřít své podnikání kvůli neschopnosti udržet si kvalifikované zaměstnance,
  • stát výrazně ušetří na dávkách v nezaměstnanosti, které by po hromadném propouštění musel vyplácet.

Jaké jsou podmínky pro získání příspěvku?

Vláda ČR přistoupila k zavedení tzv. kurzarbeitu kvůli ekonomické krizi způsobené pandemií koronaviru a opatřeními proti šíření této nemoci. Pod názvem Antivirus spouští program příspěvků na mzdy zaměstnanců.

Hlavními podmínkami pro vyplácení příspěvku je udržení pracovního místa a doložení opodstatněných důvodů pro čerpání příspěvku. Mezi ty může patřit nucené pozastavení či výrazné omezení výroby, karanténa zaměstnanců, nucené uzavření provozu, propad poptávky či nemožnost zajištění materiálu pro výrobu. U všech důvodů musí žadatel doložit souvislost s nákazou COVID-19. Žádat mohou malé, střední i velké firmy bez rozdílu.

Další podmínkou je, že zaměstnavatel musí bez výjimky dodržovat zákoník práce a zaměstnanec musí být řádně zaměstnán a účastnit se důchodového a nemocenského pojištění.

Stát bude vyplácet dva druhy příspěvků na mzdy za období od 12. března do konce dubna:

  • 80 procent náhrady mzdy lidí v karanténě a mzdy pracovníků uzavřených provozů, a to do výše 39,000 Kč;
  • 60 procent náhrady mzdy u omezení výroby či z důvodu souvisejících hospodářských potíží, jakými jsou například výpadek pracovníků, surovin či poklesu poptávky, a to do výše 29,000 Kč.

Výše podpory se vypočítá ze superhrubé mzdy.

Jak o příspěvek zažádat?

Příspěvek poskytuje Úřad práce ČR, který přijímá žádosti od 6. dubna 2020. Výplata příspěvků by v případě řádně vyplněné žádosti měla proběhnout během několika pracovních dní. V případě zjištěných nedostatků bude žadatel vyzván k opravě žádosti.

O příspěvek lze požádat pouze elektronicky z důvodu omezení osobního kontaktu žadatelů a úředníků. Pro podání žádosti proto musíte mít datovou schránku anebo uznávaný elektronický podpis. Vstup do online formuláře najdete ZDE.

O příspěvek lze zažádat až po skončení měsíce, na který bude zaměstnavatel žádat. Zaměstnavatel musí u každého zaměstnance zvlášť uvést důvody, proč není schopen vyplácet mu mzdu v plné výši. Po získání a vyčerpání příspěvku je nutné jej řádně vyúčtovat, a to nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po uplynutí vykazovaného měsíčního období.


Zpět