42. díl: Pandemie COVID-19 v ČR: Aktuální opatření a kompenzace pro podnikatele (podzim a zima 2021)

Z důvodu zhoršující se epidemické situace v ČR vláda opět přistoupila k některým omezením. Zjistěte, jaká opatření jsou aktuálně platná a o jaké kompenzace můžete jako podnikatelé žádat. Článek pravidelně aktualizujeme.

AKTUALIZACE 8. 12. 2021

S nárůstem cen energií pomůže malým a středním podnikatelům nová bankovní záruka NRB, která umožní firmám jednodušeji získat provozní úvěry od komerčních bank na pokrytí skokového nárůstu zálohových plateb za energie. Pro poskytnutí záruky musí podnik doložit, že k navýšení záloh na energie došlo po 13. říjnu 2021, a to o více než 100 procent. Příjem žádostí o záruku začne 17. prosince a maximální výše může být až dva miliony korun.

AKTUALIZACE 2. 12. 2021

Ošetřovné a izolačka

Při zavření škol nebo tříd kvůli epidemii koronaviru by měli pečující dostávat ošetřovné opět po celou dobu karantény, a to ve výši 80 procent redukovaného základu výdělku. Příspěvek k nemocenské až 370 korun denně by měli dostávat lidé, kteří se ocitli v nařízené karanténě nebo izolaci kvůli nemoci covid-19. 

Oba návrhy musí ještě projednat Senát a podepsat prezident. Platit by měly zpětně od listopadu 2021 do února 2022.

AKTUALIZACE 30. 11. 2021

Vláda dne 29. 11. 2021 rozhodla o prodloužení programů Antivirus A a Antivirus B do 28. 2. 2022. Z programu Antivirus A lze čerpat kompenzace nákladů zaměstnavatelů, jejichž zaměstnancům byla nařízena karanténa, nebo museli částečně či úplně omezit svůj provoz z důvodu vládních opatření. Maximální částka podpory je 80 % z vyplacené mzdy včetně odvodů, zároveň ale maximální měsíční částka příspěvku na jednoho zaměstnance činí 39 000 Kč.

Program Antivirus B je určen zaměstnavatelům, kteří museli omezit či přerušit provoz z důvodu souvisejících hospodářských potíží, jakým je například nedostatek vstupních surovin, nízká poptávka či nedostatek zaměstnanců. V případě překážky v práci na straně zaměstnavatele, která vznikla v důsledku pandemie nebo vládních opatření, může zaměstnavatel žádat o příspěvek ve výši maximálně 60 % mzdy zaměstnance včetně odvodů, maximálně ve výši 29 000 Kč.

Žádosti můžete podat online zde nebo prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem.

AKTUALIZACE 22. 11. 2021

Novinky v testování  

Od pondělí 22. 11. 2021 se nelze až na výjimky prokazovat antigenním ani PCR testem jako průkazem bezinfekčnosti. Služby, restaurace, kulturní akce, rekreační objekty, sportoviště apod. tak budou přístupné pouze lidem s ukončeným očkováním nebo maximálně 180 dní po prodělání nemoci.

Vláda naopak zavedla s platností od 29. listopadu povinnost pravidelně 1x týdně testovat všechny neočkované zaměstnance firem. Povinnost platí i pro neočkované OSVČ, které přichází do kontaktu s jinými osobami.

Obnovení kompenzačního bonusu od 22. 11. 2021

Vláda od 22. 11. 2021 obnovuje kompenzační bonus ve výši 1000 Kč denně pro OSVČ a společníky malých s.r.o. a ve výši 500 Kč denně pro lidi pracující na DPČ a DPP, kterým z důvodu protipandemických opatření klesly tržby alespoň o 30 % v porovnání s letošním létem, což je nutné doložit čestným prohlášením. O kompenzační bonus lze žádat na místně příslušném finančním úřadu osobně, poštou, datovou schránkou, e-mailem nebo prostřednictvím online formuláře, a to prozatím za dvě období – od 22. 11. 2021 do 31. 12. 2021, poté od 1. 1. 2022 do 31. 1. 2022. Podnikatelé v karanténě či izolaci budou mít nárok na kompenzaci ve výši 500 Kč denně.

Krizové ošetřovné a příspěvek zaměstnanci při karanténě

Rodiče, kteří zůstanou doma s dětmi z důvodu uzavření školy nebo třídy nebo v případě individuální karantény dítěte, budou mít opět nárok na krizové ošetřovné ve výši 80 % denního vyměřovacího základu. Celkově lze čerpat minimálně 400 Kč denně za období od 1. 11. 2021 do 28. 2. 2022.

Zaměstnanci v nařízené karanténě mohou čerpat příspěvek 370 Kč denně, a to pouze prvních 14 dní trvání karantény. Příspěvek vyplácí zaměstnavatel.

COVID – 2021 a COVID – Nepokryté náklady

Podpora v rámci COVID – 2021, na kterou vznikne nárok v případě, že firmám v tzv. rozhodném období poklesl obrat nejméně o 30 %, bude 300 Kč krát počet zaměstnanců krát počet dní, za které podnikatel o podporu požádá. Předpokladem kompenzace z programu COVID – Nepokryté náklady bude také pokles tržeb alespoň o 30 % oproti stejnému období roku 2019 a to, že podnikatel v dané době bude ve ztrátě. Podpora bude činit 40 % nepokrytých nákladů s limitem 20 milionů korun na žadatele.

Podnikatel může čerpat podporu pouze v jednom z těchto dvou programů, může si přitom sám vybrat, který je pro něj výhodnější. Kompenzace budou vypláceny za rozhodné období od 1. listopadu do 31. prosince 2021.

Opatření a kompenzace – 27. 10. 2021

Antivirus A

Vláda prodloužila program Antivirus A až do konce roku 2021. Režim A se týká zaměstnanců, kterým byla nařízena karanténa. Maximální částka podpory činí 80 procent z vyplacené mzdy včetně odvodů, přičemž nejvyšší měsíční částka příspěvku na jednoho zaměstnance činí 39 000 Kč.

Záruční programy COVID III

Záruční a investiční program Národní rozvojové banky je určen na podporu firem, jejichž podnikání bylo omezeno kvůli koronaviru. O poskytnutí záruky na provoz můžete žádat do 31. 12. 2021 nebo do vyčerpání alokace, na investice až do 30. 6. 2027. O úvěr zažádejte u svého bankéře.

COVID Záruka CK pro firmy i OSVČ

Záruční schémata pomohou zejména malým a středním cestovním kancelářím splnit zákonnou povinnost pojištění ochrany proti úpadku. Rozhodné období je jeden kalendářní rok, tedy za „pojistné období“, které bylo zahájeno mezi 1. říjnem 2020 a 31. prosincem 2021.

Maximální podpora je do výše 75 % z požadované spoluúčasti CK do limitu 30 % z pojistného plnění (maximální pojistné částky), max. však 4 mil. Kč. Příjem žádostí bude ukončen 31. 12. 2021. Žádosti lze posílat prostřednictvím E-podatelny NRB

COVID Záruka Sport pro firmy i OSVČ

Určeno pro malé a střední podnikatele podnikající v ČR (s výjimkou Prahy) ve sportovním odvětví. Záruka je poskytována na provozní úvěry do výše max. 15 mil. Kč až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru. Podnikatelé mohou získat příspěvek na úhradu úroků až 1 mil. Kč. Příjem žádostí bude ukončen po vyčerpání alokace. Žádosti lze posílat prostřednictvím E-podatelny NRB.

Daňové a administrativní úlevy

  • Odklad všech čtyř fází elektronické evidence tržeb na 1. ledna 2023.
  • Vláda prominula až do 31. prosince 2021 DPH u filtračních polomasek, respirátorů a filtrů. Zároveň je do 31. prosince 2022 prominuto DPH u diagnostických zdravotnických prostředků pro testování na onemocnění COVID-19 a očkovacích látek. 
Tip Vyřešte požadavky ESG reportingu a zjistěte uhlíkovou stopu své firmy nebo produktu jednoduše v rámci jedné platformy. Klienti ČSOB mají navíc výpočet uhlíkové stopy Scope 1 a 2 u Green0metru zdarma.

Hygienická opatření na pracovištích a v provozovnách  

  • Od pondělí 25. října musí lidé nosit ve všech vnitřních prostorách i na pracovištích respirátory a/nebo na pracovištích dodržovat rozestupy alespoň 1,5 m.
  • Doba karantény je zkrácena na 7 dní těm zaměstnancům, kteří přišli do kontaktu s nakaženým. Ukončit ji ale musí negativním PCR testem. 
  • Provozovatelé restaurací či barů musí od pondělí 1. listopadu kontrolovat potvrzení zákazníků o bezinfekčnosti (potvrzení o testu, očkování či prodělání koronaviru, případně samotest přímo v restauraci). Pokud certifikát nebude platný, restaurace nesmí službu poskytnout. Stejná pravidla již platí pro provozovatele kulturních a sportovních akcí a provozovatele některých služeb (např. kadeřnictví).
  • Zdravotní pojišťovny přestanou 1. listopadu hradit preventivní testy na koronavirus. Testy budou mít navíc i kratší platnost. PCR testy tři dny místo dosavadního týdne a antigenní test 24 hodin místo dosavadních tří dnů.
  • Aktuální opatření pro všechny provozovny a poskytovatele služeb naleznete zde.

Zpět