Zaměstnávání cizinců: Co byste jako zaměstnavatel měl vědět?

Uvažujete nad tím, že budete ve své firmě zaměstnávat cizince? Přečtěte si, na co byste měli jako zaměstnavatelé myslet a jaké jsou vaše povinnosti. V našem článku se také dozvíte, jaký je rozdíl mezi zaměstnáváním cizinců ze zemí Evropské unie a mimo Evropskou unii, jaké jsou výhody a nevýhody zaměstnávání zahraničních pracovníků a jak pandemie koronaviru změnila trh práce.

Zahraniční zaměstnanci v ČR

Poslední data ukazují, že v Česku pracuje čím dál více cizinců. Po vstupu České republiky do Evropské unie v roce 2004 tvořili cizinci z celkového počtu zaměstnaných 4 procenta, v polovině loňského roku se už jednalo o 12,2 procent zahraničních pracovníků. Na konci června 2020 úřady práce evidovaly 602 500 zahraničních zaměstnanců, z nichž zhruba tři pětiny tvoří lidé ze států Evropské unie a zbytek ze zemí mimo EU.

Výhody zaměstnávání cizinců

České firmy bojují s nedostatkem kvalifikovaných zaměstnanců, a proto se čím dál tím častěji obracejí právě na zaměstnance ze zahraničí. Velký zájem pracovat v České republice mají zejména lidé z východní Evropy, kteří jsou podle českých zaměstnavatelů spolehliví, flexibilní a loajální. Často také mívají větší motivaci k práci než čeští pracovníci a mívají vysokou míru specializace. Další výhodou je v případě mezinárodních firem možnost zaměstnávat rodilé mluvčí.

Nevýhody zaměstnávání cizinců

Mezi nevýhody zaměstnávání cizinců patří zejména náročnější administrativa a další povinnosti zaměstnavatelů. O co konkrétně se jedná?

Zaměstnávání cizinců v ČR

Pokud chcete na území České republiky zaměstnávat cizince, musíte dodržet zákonem daný postup. I přesto, že je zaměstnávání cizinců zpravidla administrativně náročnější než zaměstnávání českých zaměstnanců, čeští zaměstnavatelé k němu přistupují čím dál tím častěji.

Zaměstnanci ze zemí Evropské unie

Zaměstnávání občanů Evropské unie se řídí v podstatě stejnými pravidly jako zaměstnávání občanů ČR. Zaměstnavatel je však povinen vést evidenci občanů a jejich rodinných příslušníků a také informovat o nástupu cizince do práce a skončení pracovního poměru krajskou pobočku Úřadu práce ČR. Zaměstnanci ze zemí Evropské unie mají zase povinnost ohlásit svou přítomnost na území ČR na příslušném oboru Ministerstva vnitra ČR, pokud se plánují zdržovat v ČR déle než 30 dnů.

Povinnosti zaměstnavatele

  • Informovat krajskou pobočku Úřadu práce ČR o nastoupení cizince do zaměstnání, a to nejpozději v den jeho nástupu do práce.
  • Informovat příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce ČR o změnách údajů vedených v evidenci zaměstnanců nejpozději do 10 kalendářních dnů.
  • Ostatní povinnosti jsou prakticky stejné jako v případě zaměstnávání občanů ČR, ať už se jedná o přihlášení na zdravotní pojišťovnu nebo ČSSZ.

Zaměstnání cizinců s volným přístupem na trh práce

Pro cizince s volným přístupem na trh práce platí stejná pravidla jako pro zaměstnávání cizinců ze zemí EU. Kdo mezi tyto zaměstnance patří? Cizinci s pobytovou kartou rodinného příslušníka EU, cizinci s českým vysokoškolským diplomem, cizinci s dlouhodobým pobytem za účelem soužití rodiny, cizinci, kteří se v ČR soustavně připravují na budoucí povolaní, a také cizinci s trvalým pobytem na území ČR.

Zaměstnanci ze zemí mimo Evropskou unii

Co se týče zaměstnávání cizinců mimo země EU, je to poněkud komplikovanější. Takzvaní občané třetích zemí zpravidla totiž nemají volný přístup na trh práce v ČR. Pokud tito cizinci nepatří k zaměstnancům s volným přístupem na trh práce, potřebují povolení k pobytu na našem území a povolení na našem území pracovat. V určitých případech jím může být platné povolení k zaměstnání vydané krajskou pobočkou Úřadu práce ČR spolu s platným povolením k pobytu vydaným Ministerstvem vnitra ČR, zaměstnanecká karta, modrá karta nebo karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance.

Zaměstnávání cizinců a pandemie koronaviru

Zahraniční pracovníci firmám v České republice chybí dlouhodobě. Šíření koronaviru, které uzavřelo hranice, tuto situaci samozřejmě ještě umocnilo. Pracovníci z ciziny mohli do Česka začít přijíždět bez nutnosti testu na koronavirus až 15. června 2020. Ministerstvo práce a sociálních věcí dokonce v době nouzového stavu vydalo desatero informací pro zaměstnavatele pracovníků ze třetích zemí, mezi nimiž byl i zákaz přijímat nové pracovníky ze zahraničí. V současnosti zahraniční zaměstnanci mohou pobývat a pracovat na území Česka, ale pracovníci z rizikových zemí musí dokládat negativní test na koronavirus.   

Vzhledem k tomu, že omezení spojená se zaměstnáváním zahraničních pracovníků způsobila firmám celou řadu komplikací, Ministerstvo průmyslu a obchodu představilo program ekonomické migrace. Cílem tohoto programu je poskytnout podporu přímým zaměstnavatelům, kteří potřebují do České republiky přivést vysoce kvalifikované zahraniční pracovníky.


Zpět