Zaměstnávání cizinců: Co byste jako zaměstnavatel měl vědět?

Uvažujete nad tím, že budete ve své firmě zaměstnávat cizince? Přečtěte si, na co byste měli jako zaměstnavatelé myslet a jaké jsou vaše povinnosti. V našem článku se také dozvíte, jaký je rozdíl mezi zaměstnáváním cizinců ze zemí Evropské unie a mimo Evropskou unii, jaké jsou výhody a nevýhody zaměstnávání zahraničních pracovníků a jak pandemie koronaviru změnila trh práce.

Zahraniční zaměstnanci v ČR

Poslední data ukazují, že v Česku pracuje čím dál více cizinců. Po vstupu České republiky do Evropské unie v roce 2004 tvořili cizinci z celkového počtu zaměstnaných 4 procenta, v polovině loňského roku se už jednalo o 12,2 procent zahraničních pracovníků. Na konci června 2020 úřady práce evidovaly 602 500 zahraničních zaměstnanců, z nichž zhruba tři pětiny tvoří lidé ze států Evropské unie a zbytek ze zemí mimo EU.

Výhody zaměstnávání cizinců

České firmy bojují s nedostatkem kvalifikovaných zaměstnanců, a proto se stále častěji obracejí právě na zaměstnance ze zahraničí. Velký zájem pracovat v České republice mají zejména lidé z východní Evropy, kteří jsou podle českých zaměstnavatelů spolehliví, flexibilní a loajální. Často také mívají větší motivaci k práci než čeští pracovníci a mívají vysokou míru specializace. Další výhodou je v případě mezinárodních firem možnost zaměstnávat rodilé mluvčí. Zaměstnat takové osoby tak může být skutečně velkým krokem vpřed.

Nevýhody zaměstnávání cizinců

Mezi nevýhody zaměstnávání cizinců patří zejména náročnější administrativa a další zákonem stanovené povinnosti zaměstnavatelů, které proces zaměstnání mohou zpomalit. O co konkrétně se jedná?

Zaměstnávání cizinců v ČR

Pokud chcete na území České republiky zaměstnávat cizince, musíte dodržet zákonem daný postup. I přesto, že je zaměstnávání cizinců zpravidla administrativně náročnější než zaměstnávání českých zaměstnanců, čeští zaměstnavatelé k němu přistupují čím dál tím častěji, a to převážně proto, že výhody zaměstnání takových zaměstnanců převažují nad nevýhodami.

Zaměstnanci ze zemí Evropské unie

Zaměstnávání občanů Evropské unie se řídí v podstatě stejnými pravidly jako zaměstnávání občanů ČR. Stejné podmínky jako pro občany Evropské unie platí i pro občany Švýcarska, Norska, Islandu a Lichtenštejnska a rovněž pro rodinné příslušníky občanů Evropské unie nebo těchto zemí (ti však potřebují speciální dokument od Ministerstva vnitra ČR).

Zaměstnavatel je povinen vést evidenci občanů a jejich rodinných příslušníků a také informovat o nástupu cizince do práce a skončení pracovního poměru příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce ČR. Zaměstnanci ze zemí Evropské unie mají zase povinnost ohlásit svou přítomnost na území ČR na cizineckou policii, pokud se plánují zdržovat v ČR déle než 30 dnů. V případě, že by zaměstnavatel své povinnost nesplnil, hrozí mu za toto jednání pokuta, a to až v milionových sumách.

Povinnosti zaměstnavatele

  • Informovat krajskou pobočku Úřadu práce ČR o nastoupení cizince do zaměstnání, a to nejpozději v den jeho nástupu do práce.
  • Informovat příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce ČR o změnách údajů vedených v evidenci zaměstnanců nejpozději do 10 kalendářních dnů (např. o skončení pracovního poměru).
  • Ostatní povinnosti jsou prakticky stejné jako v případě zaměstnávání občanů ČR, ať už se jedná o přihlášení na zdravotní pojišťovnu nebo ČSSZ.

Zaměstnání cizinců s volným přístupem na trh práce

Pro cizince s volným přístupem na trh práce platí stejná pravidla jako pro zaměstnávání cizinců ze zemí EU. Kdo mezi tyto zaměstnance patří? Cizinci s pobytovou kartou rodinného příslušníka EU, cizinci s českým vysokoškolským diplomem, cizinci s dlouhodobým pobytem za účelem soužití rodiny, cizinci, kteří se v ČR soustavně připravují na budoucí povolání, a také cizinci s trvalým pobytem na území ČR.

Zaměstnanci ze zemí mimo Evropskou unii

Co se týče zaměstnávání cizinců mimo země EU, je situace poněkud komplikovanější. Takzvaní občané třetích zemí totiž zpravidla nemají volný přístup na trh práce v ČR (ti, kteří nejsou uvedení v § 98 ani v § 98a zákona o zaměstnanosti). Pokud tito cizinci nepatří k zaměstnancům s volným přístupem na trh práce, potřebují povolení k pobytu na našem území a povolení na našem území pracovat. 

Tito cizinci potřebují platné povolení k zaměstnání vydané krajskou pobočkou Úřadu práce ČR spolu s platným povolením k pobytu vydaným Ministerstvem vnitra ČR. Cizince lze přijmout do zaměstnání také v případě, že je držitelem zaměstnanecké karty, karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo modré karty. Povolení k zaměstnání platí pouze pro konkrétní pracovní místo u konkrétního zaměstnavatele a jako takové je nepřenositelné.

V takových případech však má zaměstnavatel další povinnosti. Musí oznámit záměr zaměstnávat cizince příslušné krajské pobočce úřadu práce a úřad práce informovat o tomto volném pracovním místě. V případě zaměstnanecké a modré karty musí zaměstnavatel udělit souhlas se zařazením nahlášených volných míst do centrální evidence. Zaměstnavatel musí rovněž vést evidenci cizinců, které zaměstnává, a to samozřejmě po dobu, po kterou pracovní poměr cizince trvá a poté i 3 roky od ukončení pracovního poměru.

Tip Potřebujete finanční prostředky pro rozvoj svého podnikání nebo zajištění provozních nákladů? S úvěry ČSOB nejste na podnikání sami. Půjčte si až 10 mil. Kč se zvýhodněnou sazbou od 6,9 % p. a.

Zaměstnávání cizinců a pandemie koronaviru

Zahraniční pracovníci firmám v České republice chybí dlouhodobě. Šíření koronaviru, které uzavřelo hranice, tuto situaci samozřejmě ještě umocnilo. Pracovníci z ciziny mohli do Česka začít přijíždět bez nutnosti testu na koronavirus až 15. června 2020. Ministerstvo práce a sociálních věcí dokonce v době nouzového stavu vydalo desatero informací pro zaměstnavatele pracovníků ze třetích zemí, mezi nimiž byl i zákaz přijímat nové pracovníky ze zahraničí. V současné době již opět lze zaměstnávat cizince, avšak je vždy potřeba ověřit aktuální znění mimořádných a ochranných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR.  

Vzhledem k tomu, že omezení spojená se zaměstnáváním zahraničních pracovníků způsobila firmám celou řadu komplikací, Ministerstvo průmyslu a obchodu představilo program ekonomické migrace. Cílem tohoto programu je poskytnout podporu přímým zaměstnavatelům, kteří potřebují do České republiky přivést vysoce kvalifikované zahraniční pracovníky.


Zpět