26. díl: AKTUALIZOVÁNO 18.5. 2020: Třetí vlna státního podpůrného programu COVID

Vláda 18.5. schválila státní podpůrný úvěrový program COVID III. Ten bude poskytován k úvěrům sjednaným do 31. 12. 2020.

Pro koho je program určen a co z něj lze financovat?

O úvěr COVID III mohou žádat OSVČ a firmy do 500 zaměstnanců podnikající v ČR, a to včetně hl. m. Prahy. Firmy působící na území hl. m. Prahy byly z programů COVID I a COVID II vyloučeny.

Cílovou skupinou programu jsou podnikatelé potýkající se s náhlým nedostatkem likvidity v důsledku pandemie COVID-19, kteří nevyužívají jiný nástroj veřejné podpory související s pandemií v úvěrové oblasti

Podnikatelé mohou z úvěru financovat pouze provozní náklady, mezi které může patřit úhrada mezd, nájemného, energií, nákup materiálu či drobného majetku, úhrada dodavatelsko-odběratelských faktur atp.

Jaké jsou parametry a výhody úvěru COVID III?

Úvěr lze využít pouze na provozní financování firem zasažených pandemií koronaviru a vládními opatřeními, a to až do výše 50 milionů Kč. Stát prostřednictvím ČMZRB vystaví záruky až do výše 90 % úvěrového rámce. Doba platnosti záruky je maximálně 3 roky.

Na program COVID III bude alokováno 150 miliard korun. To znamená, že ČMZRB bude moci zaručit úvěry až v objemu 600 miliard korun a podpořit tak podle odhadů 120 tisíc OSVČ a firem.

Jak si úvěr sjednat?

Jestli splňujete základní podmínky pro poskytnutí úvěru, obraťte se na svého bankéře. Program úvěrů COVID nadále administruje Českomoravská záruční a rozvojová banka, která vystavuje záruky, ale žádosti s vámi vyřídí spolupracující komerční banka.

COVID Plus

COVID Plus je dalším státním úvěrovým programem, ovšem pouze pro firmy nad 250 zaměstnanců. Žadatelé v tomto programu mohou žádat o úvěr ve výši maximálně 25 procent celkových tržeb v roce 2019, a to až do částky 2 miliard Kč.


Zpět