Průzkum ČSOB: Návrat na předpandemickou úroveň se přibrzdil

Po jarním oživení se nálada firem a podnikatelů o něco zhoršila a návrat do kondice před příchodem pandemie covid-19 se oddaluje. Firmy vnímají rizika spojená zejména s energiemi, vývojem ekonomiky a legislativními změnami, nicméně investiční aktivita zůstala vysoká. Vyplývá to z aktuální vlny průzkumu Index očekávání firem, který ČSOB provádí již 10 let.

Aktuálně firmy vnímají nutnost úsporných opatření, modernizací a technologických inovací. „Pro zachování konkurenceschopného Česka se potřebujeme transformovat na ekonomiku s vyšší přidanou hodnotou, postavenou na ​moderních technologiích, digitalizaci a inovacích a současně také méně energeticky náročnou. Inovace a digitalizace jsou obrovské investiční příležitosti, které bychom měli využívat. Role menších firem a podnikatelů je v tomto procesu klíčová, protože tvoří páteř naší ekonomiky,“ říká Aleš Blažek, generální ředitel ČSOB.

Subindex rozšiřování podnikání jediný kladný 

Aktuální hodnota Indexu očekávání firem ve srovnání s jarem klesla o 10,5 bodu na záporných -6,8 bodu, v meziročním srovnání je nicméně na vyšší hodnotě. Ze tří složek indexu se udržela v plusovém poli pouze ta, která sleduje rozšiřování podnikání. Co se týká poptávky, její růst ve čtvrtém čtvrtletí 2023 čeká 39 procent firem, stabilizaci 17 procent a pokles 44 procent. S nárůstem objemu celoročních investic počítá 36 procent dotazovaných, se stagnací 15 procent a omezením 49 procent. 

„Nálada ve firmách odráží lehce slábnoucí poptávku zákazníků a nejistotu kolem vývoje cen energií i ekonomiky jako celku. Na druhé straně právě akcelerace investic do modernějších, efektivnějších a udržitelnějších služeb a výroby jsou řešením, jak nakopnout své podnikání a celkově vrátit naši ekonomiku k růstu,“ říká Pavel Prokop, výkonný ředitel Firemního bankovnictví ČSOB. „Investice do moderních technologií také umožňují nahradit už v tuto chvíli mnohdy ne úplně lacinou pracovní sílu a uvolnit ji třeba pro některé jiné provozy,“ doplňuje Martin Kupka, hlavní ekonom ČSOB.

Prioritní u investic jsou úsporná řešení 

Více než třetina dotazovaných firem plánuje v nadcházejících šesti měsících investovat do energetických úspor a optimalizace procesů. Třetina podniků pak počítá s investicemi do vývoje nových výrobků nebo služeb. A takřka pětina firem se chce zaměřit na využívání umělé inteligence. Sedm z deseti respondentů se zabývá udržitelností a hledá řešení, jak zmírnit dopad na životní prostředí. Největší prostor firmy vidí ve snížení spotřeby energie, obnově vozového parku a redukci odpadu. 

Tip Účty pro právnické osoby a živnostníky od ČSOB jsou bez poplatků za vedení a bez jakýchkoliv podmínek, a to včetně bezkontaktních platebních karet zdarma. Založte si firemní a podnikatelský účet online během pár minut.

Index rizik 

Index sledující rizika narostl z jarní nejnižší hodnoty za dva a půl roku měření na aktuálních 39,6 bodu. Své obavy firmy a podnikatelé nadále vztahují k růstu cen energií a vývoji ekonomiky. Mezi hlavní faktory se nově zařadily legislativní změny, neboť podnikatelský stav sleduje vládní konsolidační balíček, jehož součástí jsou i vyšší firemní daně nebo úpravy poskytování benefitů. Nejsilněji pociťuje ohrožení odvětví gastronomie a ubytování. 

Index očekávání firem 

Unikátní projekt skupiny ČSOB, pomocí kterého lze od roku 2013 sledovat vývoj malých a středních firem a podnikatelů na základě sledování jejich poptávky, investic a rozsahu podnikání. Základem projektu je reprezentativní průzkum agentury Datank, kterého se účastní přes 400 respondentů z různých oborů. Index očekávání firem může nabývat hodnot v rozmezí +100 až -100 bodů. Plusové pole znamená převažující optimismus, záporná hodnota naopak pesimismus. Poslední dotazování českých firem a podnikatelů se konalo letos v říjnu.  


Zpět