Trendy interní komunikace (nejen) v době pandemie

Interní komunikace může mít obrovský dopad na chod celé firmy, a proto by ji neměly podceňovat malé, střední ani velké firmy. Jakým způsobem se zaměstnanci komunikovat a jak se změnila interní komunikace v době pandemie? To vám přiblížíme v následujících řádcích.

Interní komunikace jako pilíř firemní kultury  

Interní komunikace ve firmě pomáhá budovat firemní kulturu, vzhledem k tomu, že zvyšuje produktivitu zaměstnanců a má také velký vliv na jejich motivaci, což má samozřejmě nezanedbatelný dopad na výsledky firmy. Zaměstnanci, se kterými zaměstnavatelé pravidelně komunikují, mají také větší důvěru ve firmu. Podcenění interní komunikace může vést k nedorozuměním, konfliktům nebo dokonce odchodům kvalifikovaných zaměstnanců.

Spokojení zaměstnanci jsou vizitkou firmy

Spokojenost zaměstnanců je velmi důležitá pro marketing každé firmy. Spokojení zaměstnanci jsou nejen produktivnější, ale ovlivňují také pověst firmy. Podle zprávy Marketing Advisory Network mají například zprávy o značce sdílené samotnými zaměstnanci o 561 % větší dosah, než zprávy sdílené pouze na firemních sociálních profilech. Vaši značku mohou naopak poškodit nespokojení zaměstnanci, kteří se o firmě vyjadřují nevybíravě na veřejnosti. Zaměstnanci, kteří nejsou ve firmě spokojení, navíc mohou napjatou atmosféru šířit ve firmě a ovlivnit i další zaměstnance.

Co se zaměstnanci komunikovat?

Se svými zaměstnanci byste měli komunikovat nejen nutné informace, například v podobě finančních výsledků v daném měsíci, ale také zajímavosti, které je vtáhnou do dění firmy. Zaměstnancům můžete například představit zajímavý projekt, který se právě ve firmě připravuje, a vyzvat zájemce, aby se do projektu zapojili.

Jak se zaměstnanci komunikovat?

Možností, jak se svými zaměstnanci komunikovat, existuje celá řada. 

Intranet

Intranet si můžete představit jako soukromý firemní web, na kterém si zaměstnanci vyměňují novinky, informace a obsah. Podle odborníků intranet přispívá k efektivnější komunikaci ve firmě, lepší spolupráci a je spojený také se snadno dohledatelnými informacemi a snížením administrativních nákladů.

Sociální sítě

Posílit interní komunikaci ve firmě dokážou i sociální sítě. Skvělým tipem, jak své zaměstnance pomocí sociálních sítí firmy motivovat a zároveň nabídnout vhled do fungování firmy svým zákazníkům, je prezentace jednotlivých zaměstnanců nebo celého týmu právě na sociálních sítích. Můžete se například pochlubit úspěchy svých zaměstnanců, díky čemuž jim dáte vědět, že si jich opravdu vážíte. Další možností je založit stránku na sociálních sítích jen pro zaměstnance, kde můžou sdílet své postřehy a vzájemně komunikovat.

Firemní časopis

Dalším efektivním nástrojem firemní komunikace je firemní časopis, který může mít papírovou i online podobu. Myslete však na to, že základem firemního magazínu by měl být zajímavý obsah, který budou vaši zaměstnanci číst opravdu s chutí. Ideálně by proto měl interní časopis obsahovat informační rubriky (zajímavé rozhovory, aktuality z firemního prostředí), motivaci zaměstnanců (vyzdvihnutí zaměstnanců za dobře odvedenou práci) a zábavnou část (tipy na výlet, představení koníčků vedoucích pracovníků, komiks apod.).

Mailing

Další možností interní komunikace jsou e-maily. Odborníci radí odesílat 2-4 e-maily za měsíc a zaměstnance zbytečně e-maily nezaplavovat, mohlo by se stát, že by skončily v koši nebo mezi spamy.

Akce pro zaměstnance

Mnoho zaměstnanců jako příjemný benefit vnímá neformální posezení s kolegy, teambuilding nebo vánoční večírek. Akce jsou skvělou příležitostí, jak utužit tým a podpořit komunikaci mezi zaměstnanci. Pokud se zaměstnanci lépe poznají, budou si vzájemně více pomáhat.

Specifika interní komunikace v době pandemie

Pandemie koronaviru měla vliv také na interní komunikaci ve firmách, která se stejně jako spousta dalších věcí přesunula do online prostředí.

Digitalizace interní komunikace

Vzhledem k pandemii koronaviru a nemožnosti osobních schůzek se mnoho firem rozhodlo pro digitalizaci interní komunikace. Online komunikace je čím dál tím častější volbou také vzhledem k nárůstu práce na dálku. Co se týče forem online komunikace, můžete ji rozdělit na synchronní komunikaci a asynchronní komunikaci.

Synchronní komunikace

U synchronní komunikace je vyžadovaná nebo očekávaná okamžitá reakce druhé strany. Do této kategorie řadíme například chaty nebo videokonference například přes Microsoft Teams, Zoom nebo Google Meets.

Asynchronní komunikace

Asynchronní komunikace je taková komunikace, u níž si příjemce může sám zvolit čas, kdy bude reagovat. Výhodou této komunikace je, že zaměstnanci nejsou nijak rušeni od toho, co právě dělají a mohou se konverzaci věnovat až ve chvíli, kdy mají čas. Do této kategorie patří kromě e-mailu také oblíbené nástroje jako je Asana, Trello, Basecamp nebo Freelo.

Virtuální teambuildingy

Pandemie koronaviru vedla také k nárůstu virtuálních teambuildingů, které podporují kolektiv a produktivitu zaměstnanců. I když se to na první pohled nemusí zdát, možností virtuálních teambuildingů existuje hned celá řada. Může se jednat například o online herní setkání, online bojovku, filmový večer s celým týmem nebo třeba kvízy šité na míru zaměstnancům firmy.

Závěr

Interní komunikace a sdílení informací v organizaci jsou klíčem k harmonickému a efektivnímu pracovnímu prostředí. Dobře informovaní zaměstnanci mohou mnohem lépe plnit cíle organizace, jsou loajálnější, soudržnější a spokojenější – což se nakonec odráží i v tom, jak reprezentují vaši firmu navenek. Nezapomínejte proto na funkční komunikaci ani v době pandemie, využijte dostupné prostředky digitalizace a vtáhněte i zaměstnance na home office do chodu firmy.


Zpět