Máte předpoklady k podnikání? Otestujte se

Česká republika patří k zemím s největším počtem podnikatelů. V loňském roce navíc začalo podnikat nejvíce lidí od roku 2012. Mezi nejčastější důvody, proč Češi touží podnikat, patří nezávislost, vidina vyššího výdělku i možnost dělat to, co je baví. Uvažujete o tom, že začnete podnikat i vy? Zjistěte, jaké vlastnosti by měl mít dobrý podnikatel, a vyzkoušejte si test, který vám napoví, zda máte k podnikání předpoklady.

Máte potřebné podnikatelské dovednosti?

Výhody podnikání zní bezesporu lákavě. Je ale třeba si uvědomit, že ne všichni podnikatelé uspějí. Jaká je tedy esence úspěchu?

Jedná se o kombinaci odhodlání, znalosti oboru i takzvaných podnikatelských dovedností. Co si pod tímto pojmem představit? Široký soubor dovedností, které můžeme rozdělit do dvou kategorií, a sice na soft skills a hard skills.

Hard skills neboli těžké dovednosti se často získávají vzděláváním nebo specifickým školením. Řadíme sem například znalosti cizího jazyka nebo technického programu. V tomto článku se však blíže zaměříme na potřebné soft skills, tedy měkké dovednosti. Soft skills je možné přiblížit jako osobní návyky a vlastnosti, které utvářejí, jakým způsobem pracujeme. Soft skills se zaměřují zejména na vůdčí schopnosti, komunikační dovednosti a dovednosti při řešení problémů.

Jaké soft skills by měli podnikatelé mít?

Věděli jste, že podle studie nadace Carnegie Mellon Foundation závisí neuvěřitelných 75 % dlouhodobého pracovního úspěchu právě na měkkých dovednostech? Mezi soft skills řadíme například komunikační dovednosti, schopnost spolupráce, sebereflexi, ochotu riskovat, kreativitu, otevřenost, samostatnost, flexibilitu nebo aktivní přístup a zvládání zátěže.

Jaké soft skills jsou tedy podle odborníků předpokladem pro to, aby se vám v podnikání dařilo?

Komunikační dovednosti

Při podnikání je třeba umět dobře komunikovat, a to jak se svými zákazníky, tak i obchodními partnery nebo případnými zaměstnanci. Komunikace nemusí pochopitelně probíhat jenom tváří v tvář, ale také například prostřednictvím telefonu nebo elektronické komunikace.

Komunikační dovednosti v sobě zahrnují hned několik důležitých oblastí, ať už se jedná o jednu ze základních forem komunikace – rozhovor nebo debatování, vedení, naslouchání, prezentování či psaní.

Umění vyjednávat

Umění vyjednávat je podle řady odborníků jednou z nejdůležitějších dovedností, které by měl mít každý podnikatel. Podle ředitele společnosti Marketing Blue Wind Lewise Goldsteina je vyjednávání schopnost naučit se efektivně komunikovat tak, aby obě strany dosáhly toho, čeho chtějí.

Abyste dokázali dobře vyjednávat, je třeba porozumět vlastní řeči těla a také řeči těla člověka, se kterým jednáte. Když se naučíte číst řeč těla ostatních, dokážete porozumět jejich vědomým i nevědomým signálům. Pokud naopak dokážete ovládat vlastní řeč těla, můžete působit na ostatní sebevědomě a vlivně.

Sebedisciplína

Podnikání není jen o tom mít dobrý nápad a být zapálený pro věc, je třeba mít i sebedisciplínu, tedy schopnost ovládat hlavní složky své osobnosti a směřovat k dosažení cílů.

Podle podnikatele Raye Zinna, který je nejdéle působícím CEO v Silicon Valley, sebedisciplína znamená dělat to, co děláte neradi a dělat to dobře. Disciplinovaným přístupem můžete dosáhnout čehokoliv.

Zvládání stresu

Začátky podnikání jsou mnohdy velmi náročné a není výjimkou, že se při cestě k úspěchu setkáte s různými nástrahami a selháním. Průzkumy ukázaly, že podnikatelé mají vyšší předpoklady k vyhoření než zbytek populace. Každý podnikatel, který tedy chce dlouhodobě uspět, by měl být dobrý ve zvládání stresu.

Jak mít stres pod kontrolou? Naučte se delegovat některé úkoly a poznejte, kdy je třeba dát si pauzu.

Adaptabilita

Trh se neustále mění a do hry vstupují nové a nové technologie. Stejně tak jako se mění trh a požadavky zákazníků, je důležité, aby byl i podnikatel schopný změnit svůj přístup a přizpůsobit se konkrétní situaci. Skvělí podnikatelé musejí být ochotní jít s dobou a neusnout takzvaně na vavřínech.

Schopnost týmové práce

Podnikání není jen o znalosti oboru, ve kterém se pohybujete, ale také řady dalších oblastí. Pokud chcete, aby si vás zákazníci všimli, musíte mít například v malíčku marketing a dokázat třeba spravovat své sociální sítě. Je třeba si přiznat, že nemůžete být expertem na vše. Proto musíte umět navázat spolupráci s odborníky, kteří se na danou oblast specializují.

Tip
Business kreditka od ČSOB chrání vaše podnikání. Získejte i vy pojištění prodloužení záruky zdarma, bezúročné období až 45 dní či slevu 0,4 Kč/litr paliva v síti EuroOil. Sjednání kreditní karty je zcela zdarma.

Schopnost učit se

Schopnost učit se je považovaná za jednu z nejdůležitějších dovedností v každodenním životě a dvojnásobně to platí pro podnikání. Podnikání je spojené s novými a novými výzvami, kterým musíte čelit, a vzhledem k silné konkurenci není možné zůstávat pozadu. Pokud však máte schopnost a chuť učit se, jste na dobré cestě k úspěchu.

Prodejní schopnosti

Skvělý podnikatel by měl umět prodat takřka cokoliv komukoliv a kdykoliv. V podnikání totiž neprodáváte jen konečný produkt nebo službu. Musíte také například „prodat“ svůj nápad investorům nebo bance při žádosti o půjčku.

Time management

Ze statistik vyšlo, že čeští podnikatelé zpravidla pracují 10 a více hodin denně. Silné pracovní vytížení však může jednou skončit tím, že se sesypete. Je proto důležité naučit se správně hospodařit se svým časem, abyste redukovali stres způsobený pracovní zátěží.

Při řízení času uplatňujte Paretovo pravidlo, podle kterého 80 % přínosů zajistí činnosti, které trvají 20 % času. Jinými slovy, 80 % času strávíme věcmi, které přinášejí jen 20 % úspěchu.

TIP: Test, který vám napoví, zda máte předpoklady k podnikání

Jsou pro vás zmíněné soft skills příliš abstraktní a chtěli byste jednoduše zjistit, jestli máte potřebné měkké dovednosti? Pak si vyzkoušejte tento jednoduchý test.

Způsoby, jak zlepšit své podnikatelské dovednosti

To, že vám test nevyšel tak, jak jste doufali, ještě neznamená, že nemůžete v podnikání uspět. Stejně tak, jako je možné získávat nové hard skills, je možné trénovat i soft skills. Jak?

Mezi nejoblíbenější způsoby patří interakce s ostatními lidmi a účast na workshopech a školeních. Pomoci vám může i cestování na neznámá místa a rozhovory s lidmi z různých společenských vrstev, díky kterým se naučíte lépe porozumět ostatním.

Stručně
  • Za úspěchem podnikatelů stojí odhodlání, znalost oboru i takzvané podnikatelské dovednosti, které můžeme rozdělit na soft skills a hard skills. Soft skills jsou osobní návyky a vlastnosti, které utvářejí, jakým způsobem pracujeme.
  • Jaké soft skills jsou předpokladem pro to, aby se vám v podnikání dařilo? Komunikační dovednosti, umění vyjednávat, sebedisciplína, zvládání stresu, adaptabilita, schopnost týmové práce, schopnost učit se, prodejní schopnosti, time management a další.
  • Stejně tak, jako je možné získávat nové hard skills, je možné trénovat i soft skills. Mezi nejoblíbenější způsoby patří například interakce s ostatními lidmi a účast na workshopech a školeních.

Zpět