5. díl: Jak být dobrým lídrem: Jak pracovat se stresem

Z letošního průzkumu společnosti Grafton Recruitment vyplynulo, že stres v práci zažívá 86 % lidí, z toho 18 % z nich bojuje s vyčerpávajícím stresem, který má negativní vliv na jejich zdraví. Na žebříčku 10 nejvíce stresujících povolání se umístili i manažeři. Jedná se totiž o povolání, které souvisí s vysokou mírou stresových faktorů. Jak se se stresem spojeným s náročnou vedoucí pozicí vypořádat?

Co je stres a jak vzniká?

Pojem stres vychází z anglického slova stress, které označuje zátěž. Stresem se rozumí stav organismu vznikající ve chvíli, kdy je člověk vystavený nepříjemným faktorům nazývaným jako stresory. Občasný stres může působit stimulačně, pokud je však jeho míra příliš vysoká a člověk je stresu vystavený dlouhodobě, může vést ke vzniku řady nemocí, jako je například cukrovka, obezita nebo deprese.

Co nejčastěji spouští stres v práci?

Mezi nejčastější spouštěče stresu v práci patří špatné mezilidské vztahy, nadměrné pracovní zatížení, nedostatečné ohodnocení a také nejistota zaměstnání, nedostatečně vymezené úkoly a povinnosti a špatná komunikace ve firmě.

Stres a vedoucí pozice

Mnozí vysoce postavení manažeři se shodují na tom, že stres přichází zcela nečekaně a bez příznaků. V počátcích své práce totiž cítí silné nadšení z vysokého postavení a úspěšné kariéry, po několika měsících však začnou pociťovat, že jejich práce není spojena jen s pozitivy, ale také negativy, která je stresují. Často se jedná o strach ze selhání nebo první konflikty s podřízenými.

Jak stres rozpoznat?

Mezi první příznaky, které vám napoví, že jste vystaveni dlouhodobému stresu, který může způsobovat psychické i fyzické problémy, patří zatuhlost krku a ramen, únava, nespavost nebo úzkosti. Při dlouhodobém vystavení stresu můžete zpozorovat také zrychlenou srdeční frekvenci nebo zvýšený krevní tlak.

Jaká míra stresu je (ne)zdravá?

I přesto, že většina lidí vnímá stres v negativním smyslu, může být i přínosný. Rozlišujeme totiž dva druhy účinku stresu na lidský organismus. Jedním z nich je takzvaný distres, jež je zátěží pro organismus a negativně ovlivňuje naše zdraví. Na druhou stranu však existuje i takzvaný eustres, který naše tělo povzbuzuje k výkonu a je spojený s aktuální situací, která trvá pouze po určitou dobu a není pro organismus škodlivá.

Eustres vám tak může pomoci zvládnout například důležitou obchodní schůzku nebo nepříjemný rozhovor s podřízeným. Z toho také vyplývá, že určitou míru stresu potřebuje každý z nás, vzhledem k tomu, že zvyšuje náš výkon. Stresorům však nesmíme být vystaveni dlouhodobě.

Metody psychické hygieny pro manažery

Dlouhodobě nezvládnutý stres může vést k syndromu vyhoření, který postihuje zejména vysoce motivované pracovníky, jež berou svou funkci velmi vážně. Mezi takovéto pracovníky často patří právě manažeři. Existuje však několik způsobů, jak se stresu a s ním spojenému syndromu vyhoření vyhnout. Pojďme si představit několik antistresových metod.

Work-life balance

Pojem work-life balance představuje rovnováhu mezi pracovním a osobním životem. Podle nedávných studií může dobré vyvážení pracovního života pomoci snížit stres na pracovišti. Kromě toho je velmi důležité dokázat do dne začlenit také odpočinek a dostatečně spát. Nedostatečný spánek je totiž velmi silným stresorem. 

Eliminace stresorů

Podle Americké psychologické společnosti je třeba vysledovat a jasně definovat své stresory a snažit se je eliminovat prostřednictvím zdravé reakce, tou může být například čtení knížky nebo jóga. Je dobré také pracovat na tom, abyste příčinu stresu odhalili do hloubky, nejen na její základní rovině.

Je tedy třeba nejen rozpoznat, že prožíváte stres z práce, ale také odhalit, z čeho tento stres pramení. Když například zjistíte, že vás stresuje práce s určitými kolegy, můžete požádat o přeřazení na jiné oddělení a tímto způsobem problém vyřešit.

Digitální detox

Je pro vás zapnutý telefon synonymem permanentní pohotovosti a stresu? Pokud si při každém zazvonění nebo pípnutí nově přijatého e-mailu říkáte, co se zase děje a honí se vám hlavou děsivé scénáře, může vám velmi pomoci takzvaný digitální detox. Jednoduše řečeno se jedná o dobu, během které se člověk vyhýbá používání elektronických zařízení. Digitální detox vede nejen k eliminaci stresu, ale také k načerpání energie a lepšímu spánku.

Sport

Pro osoby se sedavým zaměstnáním je nejlepším způsobem odpočinku ten aktivní, tedy pohyb, který přispívá k udržení psychické i fyzické kondice. Vědecké studie dokázaly, že pouhá půl hodina fyzické aktivity denně má vliv na zlepšení nálady. Podle odborníků je ideální sportovní aktivity střídat, aby nedošlo ke stereotypu.

Relaxace

Relaxace je obzvláště u vysoce stresujících povolání velice důležitá a může mít celou řadu podob. Jednat se může například o některé z relaxačních cvičení, čtení oblíbené knížky nebo třeba wellness.

Tip Potřebujete finanční prostředky pro rozvoj svého podnikání nebo zajištění provozních nákladů? S úvěry ČSOB nejste na podnikání sami. Půjčte si až 10 mil. Kč se zvýhodněnou sazbou od 6,9 % p. a.

Meditace

Závěry studií zní jasně: meditace je velmi účinným nástrojem zvládání stresu. Meditace dokáže stres zmírnit již po osmi týdnech pravidelné praxe, a navíc umí mozek přeprogramovat tak, že meditující lidé dokážou lépe zvládat stresové situace.

Dechová cvičení

Odbourat stres vám mohou pomoci i dechová cvičení. Když budete cítit, že je toho na vás moc, vyhraďte si chvilku jen na sebe. Pomalu se nadechněte a počítejte do pěti. Následně udělejte krátkou pauzu a vydechněte s počítáním do šesti. Sérii nádechů několikrát opakujte. Tímto způsobem dojde ke zklidnění vašeho nervového systému.

Co stres ještě zhoršuje?

Mezi faktory, které stres naopak ještě zhoršují, patří dle Britské národní zdravotní služby cigarety, alkohol, drogy a hazardní hry a také snaha řešit i neřešitelné věci nebo dělat více věcí najednou.


Zpět