Na dovolenou mají nově nárok i dohodáři. Za jakých podmínek?

Novela zákoníku práce přinesla podstatné změny, které se týkají dohodářů pracujících na dohodu o pracovní činnosti (DPČ) a dohodu o provedení práce (DPP). Kromě kompenzací za práci ve svátek či na noční nebo nároku na odpočinek, jim musí zaměstnavatel proplácet i dovolenou. Vzhledem k tomu, že se blíží doba letních prázdnin, počítejte s tím, že si i brigádníci začnou vybírat nastřádanou dovolenou. Zjistěte, za jakých podmínek mají dohodáři nárok na placené volno a jak se délka volna vypočítá.

Co se změnilo v zákoníku práce na konci roku 2023?

První polovina novely zákoníku práce, která se týká osob zaměstnaných na DPP a DPČ, platí již od 1. 10. 2023. Tuto novelu najdete v zákoníku práce pod číslem 281/2023 Sb. Co všechno nyní musí zaměstnavatel vůči dohodáři splňovat?

 • Seznámení s pracovní dobou – dohodáře musíte s rozvrhem pracovní doby seznámit minimálně 3 dny před nástupem.
 • Odpočinek – dohodáři musíte poskytnout nepřetržitý odpočinek v týdnu, nepřetržitý denní odpočinek a přestávky na jídlo a oddech.
 • Volno – dohodáři musíte dát pracovní volno například kvůli ošetření u lékaře, účasti na svatbě nebo pohřbu. Volno se neproplácí.
 • Kompenzace – dohodáři musíte poskytnout příplatek nebo jinou kompenzaci za svátek, za práci o víkendech, za noční nebo za práci ve ztíženém pracovním prostředí.
 • Písemné informace – dohodáře musíte nejméně 7 dní po nástupu do práce písemně informovat o důležitých věcech, které se týkají dohody (bližší informace o práci nebo třeba o odpočincích).
 • Žádost o HPP – pokud dohodář požádá o práci na HPP, musíte mu do měsíce poslat odůvodněnou písemnou odpověď. Žádost není nároková.
 • Práce na home office – pokud dohodář pečuje o dítě do 9 let nebo o osobu, která je závislá na jeho pomoci, může požádat o práci na dálku. Žádost není nároková, ale při zamítnutí mu musíte napsat písemné odůvodnění.
 • Výpověď – dohodář po vás může chtít písemné odůvodnění výpovědi z dohody.

Nárok na placenou dovolenou pro dohodáře platí od 1. ledna 2024

Druhá polovina novely pro dohodáře vešla v platnost na začátku nového roku a týká se dovolených. Nově mají nárok na placenou dovolenou i lidé, kteří jsou zaměstnaní na DPČ nebo DPP.

Než tato novela vešla v platnost, záleželo výhradně na zaměstnavateli, zda si s dohodářem sjedná právo na dovolenou, nebo ne. V současné době vám zákon stanovuje povinnost dohodářům, za splnění určitých podmínek, dovolenou udělit.

Přestože se jedná o nové ustanovení, není potřeba kvůli němu uzavírat nové dohody. Aktuální změny se totiž týkají všech dohodářů včetně těch, kteří mají smlouvu uzavřenou ještě před nabytím platnosti novely.

Možnost dovolené nevzniká automaticky každému dohodáři

Změny, které avizuje novela zákona, se netýkají všech dohodářů. Stejně jako běžní zaměstnanci, i dohodáři musí splnit určité nároky a limity, které se pojí jednak s délkou trvání dohody a také s odpracovanými hodinami.

Před novelou nebyla v zákoně pro dohodáře stanovená žádná týdenní pracovní doba. Nyní je stanovená tzv. fiktivní týdenní pracovní doba (TPD), která čítá 20 hodin týdně.

Jaké podmínky musí dohodář splnit, aby získal placené volno?

Dohodáři vznikne nárok na placené volno jen v případě, že má u vás sjednanou smlouvu nejméně na 4 týdny, přesně 28 dní a zároveň odpracuje nejméně 4násobek své fiktivní týdenní pracovní doby.

Zaměstnanec na DPP nebo DPČ má tedy nárok na placenou dovolenou v případě, že u vás odpracuje nejméně 80 hodin za kalendářní rok. Zároveň ale musí splnit podmínku v délce trvání smlouvy nejméně 28 dní. Pokud některou z těchto podmínek nesplní, nemá na placenou dovolenou nárok.

Konkrétní počet hodin dovolené, na které má dohodář právo, se odvíjí od výměry dovolené, kterou nabízíte svým zaměstnancům, a od počtu hodin, které brigádník odpracuje.

Jestliže nabízíte dovolenou v délce trvání 4 týdnů, bude mít dohodář za každých 20 odpracovaných hodin (a při splnění výše uvedených podmínek) nárok zhruba na 1,5 hodiny dovolené. Pokud nabízíte více než 4 týdny dovolené, nárok dohodáře bude samozřejmě vyšší.

Tip Vyřešte požadavky ESG reportingu a zjistěte uhlíkovou stopu své firmy nebo produktu jednoduše v rámci jedné platformy. Klienti ČSOB mají navíc výpočet uhlíkové stopy Scope 1 a 2 u Green0metru zdarma.

Výpočet dovolené a praktický příklad pro zaměstnance na DPP

Se zaměstnancem jste uzavřeli dohodu o provedení práce na celý kalendářní rok 2024. Zaměstnanec u vás odpracuje během tohoto roku 300 hodin. Vy jako zaměstnavatel nabízíte svým zaměstnancům 4týdenní dovolenou.

Vzhledem k tomu, že dohodář splnil podmínky (pracovní poměr trval déle jak 4 týdny a odpracoval více než 80 hodin za rok), má nárok na dovolenou. Na jak dlouhou?

Délka dovolené se určuje podle zákoníku práce, kdy má zaměstnanec za každou celou odpracovanou týdenní pracovní dobu nárok na dovolenou v délce 1/52 této týdenní pracovní doby. Tuto délku vynásobíte výměrou dovolené, kterou nabízíte svým zaměstnancům (v tomto konkrétním případě jde o 4 týdny).

Týdenní pracovní doba je u dohodářů fiktivní a stanovená vždy na 20 hodin. Jak zjistíte, kolik celých týdnů u vás dohodář odpracoval?

 • Odpracované hodiny vydělíte fiktivní týdenní pracovní dobou (TPD).
 • 300 hodin : 20 hodin fiktivní TPD.
 • Dohodář u vás odpracoval 15 celých týdnů.

Jak vypočítáte délku dovolené, na kterou má podle odpracovaných týdnů dohodář nárok?

Počet odpracovaných celých týdnůPočet týdnů v roceDélka (výměra) dovolené v týdnech, kterou nabízíte svým zaměstnancůmFiktivní TPD v hodinách
1552420

Vzorec pro vypočítání délky dovolené:

15 : 52 × 4 × 20 = 23,08 hodin. Zaokrouhluje se nahoru na 24 hodin.

Čerpání dovolené se nepočítá do odpracované doby.

Výpočet dovolené a praktický příklad pro zaměstnance na DPČ

Se zaměstnancem jste uzavřeli dohodu o pracovní činnosti na celý rok 2024. Za tuto dobu u vás zaměstnanec odpracoval 410 hodin. Vy jako zaměstnavatel poskytujete svým zaměstnancům dovolenou v délce 5 týdnů.

Protože zaměstnanec splnil podmínky (pracovní poměr trval déle jak 28 dní a odpracoval více než 80 hodin za rok), má nárok na dovolenou. Na jak dlouhou?

Stejně jako u DPP se i u DPČ délka dovolené odvíjí od ustanovení v zákoníku práce. Za celou odpracovanou týdenní pracovní dobu má zaměstnanec nárok na 1/52 této týdenní pracovní doby, kterou vynásobíte výměrou dovolené (tentokrát 5 týdnů).

Také u zaměstnanců na DPČ je pro výpočet dovolené stanovená fiktivní týdenní pracovní doba (TPD) na 20 hodin.

Nejdřív musíte zjistit, kolik týdnů u vás dohodář skutečně odpracoval.

 • Celkový počet odpracovaných hodin vydělíte fiktivní TPD.
 • 410 odpracovaných hodin : 20 hodin fiktivní TPD.
 • Dohodář z tohoto příkladu odpracoval 20,5 týdne. Zaokrouhluje se dolů na 20 týdnů.

Jak vypočítáte délku dovolené, na kterou má zaměstnanec na DPČ nárok podle odpracovaných týdnů?

Počet odpracovaných celých týdnůPočet týdnů v roceDélka (výměra) dovolené v týdnech, kterou nabízíte svým zaměstnancůmFiktivní TPD v hodinách
2052520

Vzorec pro vypočítání délky dovolené:

20 : 52 × 5 × 20 = 38,46 hodin. Zaokrouhluje se na 39 hodin.

Čerpání dovolené se bude započítávat do odpracované doby.

Pamatujte, že nárok na dovolenou dohodářům vzniká jen v případě, kdy odpracují určitý počet hodin, a délka pracovního poměru trvá nejméně 28 dní.

Stručně
 • Od 1. ledna 2024 mají nárok na placenou dovolenou i lidé, kteří jsou zaměstnaní na DPČ nebo DPP. Změny se týkají všech dohodářů včetně těch, kteří mají smlouvu uzavřenou ještě před nabytím platnosti novely.
 • Dohodáři vznikne nárok na placené volno jen v případě, že má u vás sjednanou smlouvu nejméně na 4 týdny, přesně 28 dní a zároveň odpracuje nejméně 4násobek fiktivní týdenní pracovní doby, která čítá 20 hodin týdně, tj. nejméně 80 hodin za kalendářní rok.
 • Konkrétní počet hodin dovolené, na které má dohodář právo, se odvíjí od výměry dovolené, kterou nabízíte svým zaměstnancům, a od počtu hodin, které brigádník odpracuje.
 • Zaměstnanec má za každou celou odpracovanou týdenní pracovní dobu nárok na dovolenou v délce 1/52 této týdenní pracovní doby. Tuto délku vynásobíte výměrou dovolené, kterou nabízíte svým zaměstnancům.

Zpět