8. díl: Objevte Paretovo pravidlo a naučte se investovat energii tam, kde to má smysl

Možná jste sami zažili situaci, kdy jste podnikání věnovali maximum času, ale toto vynaložené úsilí nepřineslo očekávané výsledky. Pokud chcete svou energii vynaložit opravdu tam, kde se to projeví, měli byste se řídit Paretovým pravidlem. Co to Paretovo pravidlo je a na jakém principu funguje?

Co je to Paretovo pravidlo?

Paretovo pravidlo, nazývané také někdy jako Paretův zákon, zákon 80/20 nebo princip 80/20, nese své pojmenování po italském sociologovi, ekonomovi, matematikovi a politologovi Vilfredu Paretovi. Ten na konci 19. století díky svému výzkumu zjistil, že je 80 % bohatství Itálie v rukou pouhých 20 % lidí. Posléze se ukázalo, že stejný princip platil i pro vlastnictví italské půdy a také rozložení bohatství v sousedních zemích. Postupem času Paretovo pravidlo zobecnilo a je na něm možné stavět prakticky cokoliv. Například že 20 % činností produkuje 80 % výsledků nebo že 20 % příčin má za následek 80 % důsledků.

Paretovo pravidlo v praxi  

Jak už jsme naznačili výše, Paretovo pravidlo je možné aplikovat prakticky na cokoliv v našem životě, ať už v tom pracovním nebo osobním. Své využití tak našlo například v managementu, HR, marketingu, finančním řízení, ale také v seberozvoji. Princip 80/20 totiž platí pro všechny oblasti života, příkladem může být učení (za 20 % času se naučíme 80 % informací), slova (80 % času využíváme 20 % naší slovní zásoby), peníze (80 % peněz utrácíme za 20 % stále stejných věcí) nebo informace (80 % informací nevyužijeme, 20 % najde své využití).

Jak využít pravidlo 80/20 při podnikání?

Paretův princip využívají při podnikání i ty nejúspěšnější firmy. Tyto firmy si totiž dobře uvědomují, že se princip 80/20 vztahuje i na jejich zákazníky. Tedy že platí, že 20 % zákazníků tvoří 80 % zisku firmy. Pro firmu je tedy nejefektivnější zaměřit se právě na těchto 20 % zákazníků a takzvaně si je hýčkat a budovat s nimi důvěru, například prostřednictvím věrnostních kupónů, kvalitního zákaznického servisu apod.

Tento princip podobně platí i pro vztahy se zákazníky, pokud například 20 % zákazníků tvoří 80 % špatných recenzí, je třeba se zaměřit na daných 20 % zákazníků, což povede k 80% zlepšení hodnocení na internetu.

Podle Paretova pravidla také:

  • 20 % výrobků generuje 80 % zisku,
  • 20 % reklamních aktivit přinese 80 % zisků,
  • 80 % prodeje generuje 20 % obchodních zástupců,
  • 80 % skladové plochy firmy zabere 20 % skladových položek.

Myslete na to, že 20 % úsilí = 80 % výsledků

I Paretovo pravidlo je důkazem toho, že se množství úsilí automaticky nerovná množství úspěchu. Opět totiž platí, že 20 % úsilí přináší 80 % výsledků a samozřejmě naopak, tedy že 80 % úsilí přináší pouhých 20 % výsledků. Pokud tedy chcete, aby se vaše úsilí do výsledků promítlo co nejefektivněji, je třeba svou energii nasměrovat tím správným směrem a neplýtvat úsilím na oblasti, které vám nic významného nepřinesou.

Princip 80/20 můžete samozřejmě využít i na naplánování pracovních úkolů, uvědomte si, kdy jste během dne nejvýkonnější a tento čas věnujte nejnáročnějším úkolům. Během 20 % pracovní doby, kdy podáváte nejlepší výkony, totiž dokážete odvést 80 % celé denní práce. Při plánování dne vždy počítejte s časovou rezervou, neplánujte si tedy den na 100 %, ale pouze na 80 % a zbylých 20 % věnujte volnu, ať už v práci nebo v osobním životě. Nikdy totiž nevíte, co vám plány naruší a rezerva se hodit bude vždy.

Tip Jste OSVČ, podnikatel, firma, příspěvková organizace či úřad s obratem v bezhotovostních transakcích do 50 tis Kč? Požádejte o platební terminál nebo platební bránu na půl roku zdarma a přijímejte platby kartou. Stačí, když jste posledních 12 měsíců neakceptovali platby kartou a splňujete všeobecné podmínky pro využívání služby akceptace plateb kartou.

Jak se naučit díky pravidlu 80/20 pracovat se stresem?

Paretovo pravidlo je nejen prospěšné při podnikání, ale také v osobním životě, kdy vám může pomoci eliminovat stres a dosáhnout vyvážení pracovního a osobního života. Platí totiž, že 20 % stresových aktivit produkuje 80 % stresu, když se zaměříte na tyto aktivity a odstraníte je ze svého života, účinně tak eliminujete i stres.

Totéž je možné uplatnit i na osobní vztahy, pouhých 20 % vztahů totiž poskytuje 80 % hodnoty. Zaměřte se proto zejména na ty osoby ve svém životě, které vám poskytují nejvyšší hodnoty. Dobré osobní vztahy ostatně prokazatelně zlepšují i spokojenost v práci.  


Zpět