Jak odhalit soft skills uchazeče u pohovoru?

Kvalitní zaměstnanci jsou základem každé úspěšné firmy. Jak ale odhalit toho nejlepšího kandidáta, který bude pro vaši firmu opravdovým přínosem? Zaměřte se při vedení pohovoru na takzvané soft skills.

Co jsou to soft skills?

Na úvod si pojďme objasnit, co to vlastně soft skills jsou. Soft skills, česky nazývané také jako měkké dovednosti, jsou dovednosti vycházející z osobnostních předpokladů člověka. Soft skills jsou úzce spojeny s oblastí sociální a emoční sféry lidí a jsou dané naším charakterem, povahou i okolím, které člověka do značné míry ovlivňuje.

Mezi soft skills patří například komunikační dovednosti, kreativita, řešení konfliktů, empatie, kritické myšlení, samostatnost, odolnost proti stresu nebo schopnost pracovat v týmu.

Proč jsou soft skills pro zaměstnavatele důležité?

Soft skills jsou s měnícím se pracovním trhem stále důležitější a jsou v dnešní společnosti nepostradatelné. I přesto, že se člověk s určitými měkkými dovednostmi rodí, neznamená to, že na nich nemůže zapracovat. Uchazeči o zaměstnání, kteří na svých soft skills pracují, mají lepší vztahy s lidmi, čímž přispívají k lepší pracovní atmosféře. Soft skills jsou navíc zcela zásadní i pro pracovní výkon.

Z průzkumů vyplývá, že 93 % zaměstnavatelů považuje měkké dovednosti za zásadní faktor při rozhodování o přijímání zaměstnanců. Podle společnosti Deloitte budou povolání náročná na soft skills do roku 2030 představovat dvě třetiny všech pracovních míst.

To, které měkké dovednosti jsou klíčové, se liší zaměstnání od zaměstnání. Mezi ty nejžádanější mezi firmami však obecně patří komunikace, týmová práce, vedení lidí, přizpůsobivost, kritické myšlení a pracovní morálka.

Jak u uchazeče soft skills odhalit?

Na rozdíl od takzvaných hard skills, tedy tvrdých dovedností, mezi něž patří například jazykové schopnosti, znalost různých programů nebo počítačové schopnosti, se soft skills hůře učí a náročněji se také hodnotí a měří. Není však nemožné je u uchazeče odhalit. Pojďme se podívat na to, jak vést pohovor, abyste zjistili, zda má uchazeč potřebné měkké dovednosti.

Chování kandidáta při příchodu na pohovor

Při pohovoru se mohou někteří kandidáti chovat jinak než v běžném životě a na některé otázky se dopředu připravit. Skvělým způsobem, jak odhalit, zda má uchazeč o práci potřebné soft skills, je vnímat jako součást pohovoru již samotný příchod do budovy. Můžete například požádat zaměstnance, kteří sedí na recepci, aby sledovali, jak se uchazeč při příchodu chová. Napovědět může chování k ostatním kandidátům a zaměstnancům i to, co kandidát před pohovorem dělá.

Zaměřte se na řeč těla i způsob komunikace

V samotném průběhu pohovoru se také zaměřte na to, jak uchazeč komunikuje, jak se obléká a jak se prezentuje. Z řady výzkumů vyšlo, že celkový dojem u člověka tvoří až z 55 % mimika, ze 38 % tón hlasu a jen ze 7 % to, co říká. Kandidát by se měl personalistovi dívat do očí, sedět vzpřímeně, reagovat na otázky a nepřerušovat ho a měl by ukázat zájem o danou pozici.

Zjistěte, zda zapadne do pracovního kolektivu

Při výběru nového zaměstnance je důležité nejen to, jak sedne personalistovi, ale také jak zapadne do pracovního týmu. Ideálně proto průběh pohovoru neomezujte jen na zasedací místnost, ve které pohovor probíhá, ale umožněte zájemci o práci seznámit se se svými potenciálními budoucími kolegy. Pokud bude uchazeč o práci zdvořilý, zvídavý a bude s ostatními členy týmu udržovat konverzaci, je to velmi dobrý signál.

Zaměstnanec „na zkoušku“

Asi nejlepším způsobem, jak kandidáta poznat a posoudit jeho měkké dovednosti, je přivést ho do přirozeného pracovního prostředí. Když mu umožníte vyzkoušet si, jak by jeho pracovní náplň vypadala, zjistíte, jak práci zvládá, jestli je vybavený potřebnými schopnostmi a uvidíte také, jak komunikuje s kolegy a jestli dokáže fungovat jako součást týmu. 

Jaké otázky pokládat u pohovoru?

Pro odhalení soft skills mohou být velmi prospěšné takzvané situační otázky, tedy otázky, které ukáží, jak by se kandidát zachoval v konkrétní situaci. Pokud se například uchází o manažerskou pozici, můžete se ho zeptat, jak by řešil konkrétní konflikt na pracovišti nebo jak by se zachoval, pokud by nestíhal dokončit zadaný úkol v termínu. Hojně se využívají také otázky, kterými se zjišťuje, jak se kandidát zachoval v minulém zaměstnání.

Tip Účty pro právnické osoby a živnostníky od ČSOB jsou bez poplatků za vedení a bez jakýchkoliv podmínek, a to včetně bezkontaktních platebních karet zdarma. Založte si firemní a podnikatelský účet online během pár minut.

Příklady vhodných otázek na pohovoru

Pojďme se nyní podívat na několik vhodně položených otázek, díky kterým můžete odhalit potřebné soft skills.

Komunikace

Jak byste popsal/a pracovní pozici, o kterou se ucházíte lidem, kteří se v daném oboru neorientují? 

Týmová práce

Co byste dělal/a v případě, že by vedoucí týmu podporoval soutěživost namísto spolupráce mezi členy týmu?

Vedení lidí

Jak byste se zachoval/a, kdyby za vámi přišel podřízený s tím, že zapomněl udělat důležitý úkol?

Přizpůsobivost

Jak byste se zachoval/a, kdybyste museli udělat více úkolů se stejným termínem dokončení?

Kritické myšlení

Pokud byste odhalil/a chybu ve zprávě, ale váš nadřízený by nebyl k dispozici, jak byste se zachoval/a?

Pracovní morálka

Co byste dělal/a v případě, že byste zjistil/a, že váš nadřízený porušuje kodex chování společnosti?

Možností, jak takzvané měkké dovednosti odhalit na pohovoru, je samozřejmě více. Ke každému kandidátovi se proto snažte přistupovat individuálně a předem si definujte, které soft skills jsou pro vás klíčové.

Stručně
  • Soft skills neboli měkké dovednosti jsou dovednosti vycházející z osobnostních předpokladů člověka. Soft skills jsou úzce spojeny s oblastí sociální a emoční sféry lidí a jsou dané naším charakterem, povahou i okolím, které člověka do značné míry ovlivňuje.
  • Mezi soft skills patří například komunikační dovednosti, kreativita, řešení konfliktů, empatie, kritické myšlení, samostatnost, odolnost proti stresu nebo schopnost pracovat v týmu.
  • Z průzkumů vyplývá, že 93 % zaměstnavatelů považuje měkké dovednosti za zásadní faktor při rozhodování o přijímání zaměstnanců. Podle společnosti Deloitte budou povolání náročná na soft skills do roku 2030 představovat dvě třetiny všech pracovních míst.
  • Jak tedy odhalit soft skills uchazeče? Sledujte jeho chování při příchodu do budovy, zaměřte se na řeč těla a způsob komunikace a zjistěte, zda zapadne do pracovního kolektivu.
  • Pro odhalení soft skills mohou být velmi prospěšné takzvané situační otázky, tedy otázky, které ukáží, jak by se kandidát zachoval v konkrétní situaci.

Zpět