Cestovní náhrady a stravné v roce 2024

Vysíláte své zaměstnance na služební cesty? Jako každý rok, i letos došlo k navýšení tuzemského a zahraničního stravného na pracovní cesty a také ke změně výše cestovních náhrad. Zjistěte, na jaké náhrady mají letos zaměstnanci nárok.

Kdy zaměstnanci náleží cestovní náhrady a stravné

Cestovní výdaje musí zaměstnavatel uhradit všem zaměstnancům, které vyšle na pracovní cestu. Podmínkou ovšem je, že zaměstnanec k úhradě těchto výdajů použil vlastní peněžní prostředky. Pokud mu zaměstnavatel k úhradě výdajů poskytne např. firemní platební kartu, nárok na náhradu nevzniká.

Kromě stravného jsou cestovní náhrady určeny na pokrytí zejména výdajů na použití vlastního vozidla zaměstnance, nákup pohonných hmot, ubytování, výdajů na využití dopravy hromadnými prostředky apod.

Náhrady se v případě ubytování či využití hromadné dopravy poskytují na základě předložených dokladů o úhradě. V případě stravného a použití vlastního vozidla zaměstnance ale náhrady každý rok upravují vyhlášky.

Tuzemské stravné v roce 2024

Výše stravného při tuzemské pracovní cestě je stanovena vyhláškou a každým rokem se upravuje. Pravidla se však liší pro takzvanou platovou sféru (veřejný sektor, vládní organizace a některé příspěvkové organizace) a mzdovou sféru (ostatní zaměstnavatelé včetně soukromých firem).

Sazby tuzemského stravného v roce 2024 v soukromé sféře

Na základě § 163 odst. 1 zákoníku práce náleží zaměstnanci v podnikatelské sféře stravné v minimální výši:

 • 140 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 • 212 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
 • 333 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Sazby tuzemského stravného v roce 2024 ve státní a příspěvkové sféře

Podle § 176 odst. 1 zákoníku práce náleží zaměstnanci ve státní nebo v příspěvkové sféře za každý den pracovní cesty stravné ve výši:

 • 140 Kč až 166 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 • 212 Kč až 256 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
 • 333 Kč až 398 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Snížení a zvýšení tuzemského stravného

V případě, že bylo zaměstnanci během pracovní cesty zaměstnavatelem poskytnuto jídlo, které mělo charakter snídaně, oběda či večeře a na které zaměstnanec finančně nepřispívá, dochází ke snížení stravného o:

 • 70 % stravného za každé jídlo, pokud pracovní cesta trvá 5 až 12 hodin,
 • 35 % stravného za každé jídlo, pokud pracovní cesta trvá 12 až 18 hodin,
 • 25 % stravného za každé jídlo, pokud pracovní cesta trvá déle než 18 hodin.

‍Z toho vyplývá, že zaměstnanec nemá nárok na stravné, pokud mu během pracovní cesty, která trvá:

 • 5 až 12 hodin, byla poskytnuta 2 bezplatná jídla,
 • 12 až 18 hodin, byla poskytnuta 3 bezplatná jídla.

Zaměstnavatelé v podnikatelské sféře můžou svým zaměstnancům stanovené sazby dobrovolně navýšit, částku nad zákonem stanovené minimum musí ale zaměstnanec dodanit.

Zahraniční stravné v roce 2024

Na základě zákoníku práce zaměstnanci přísluší při zahraniční pracovní cestě stravné v cizí měně. Minimální sazby stravného pro každou zemi stanovuje každý rok vyhláška.

Tyto sazby platí za každý den zahraniční pracovní cesty. Pokud je zahraniční pracovní cesta kratší než jeden den, poskytuje se zaměstnanci:

 • 1/3 základní sazby pro danou zemi v případě zahraniční pracovní cesty trvající 1-12 hodin,
 • 2/3 základní sazby pro danou zemi v případě zahraniční pracovní cesty trvající 12-18 hodin,
 • v případě pracovní cesty delší než 18 hodin se základní denní sazba nekrátí.

U zahraničních pracovních cest kratších než 1 hodina nárok na stravné nevzniká (v praxi jde nejčastěji o první nebo poslední den zahraniční pracovní cesty – např. odlet ve 23:30). Za poskytnutí bezplatného jídla (resp. jídla, které je zahrnuto v platbě za ubytování) se zahraniční stravné krátí obdobně jako tuzemské stravné.

Zahraniční stravné se zaměstnancům vyplácí v českých korunách dle kurzu ČNB platného v den odjezdu na služební cestu.

Tip Vyřešte požadavky ESG reportingu a zjistěte uhlíkovou stopu své firmy nebo produktu jednoduše v rámci jedné platformy. Klienti ČSOB mají navíc výpočet uhlíkové stopy Scope 1 a 2 u Green0metru zdarma.

Výše cestovních náhrad v roce 2024

Kromě zvýšení sazeb stravného došlo v roce 2024 také ke změně výše cestovních náhrad. Zaměstnanec, který pro služební cestu použil vlastní automobil, má nárok na náhradu za každý kilometr jízdy a také na náhradu za spotřebované pohonné hmoty.

TIP: Kniha jízd je účetním dokladem sloužícím k evidenci údajů o provozu služebního nebo soukromého automobilu užívaného k podnikání. Stáhněte si zdarma náš vzor knihy jízd pro rok 2024, který vám díky chytrým funkcím evidenci usnadní.

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy v roce 2024

Podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí základní sazba za používání silničních motorových vozidel za jeden kilometr jízdy u jednostopých vozidel a tříkolek minimálně 1,50 Kč a u osobních silničních motorových vozidel minimálně 5,60 Kč. Základní sazba za 1 km jízdy se navyšuje minimálně o 15 % při použití přívěsu k silničnímu motorovému vozidlu.

U nákladních automobilů, autobusů nebo traktorů náleží zaměstnanci základní sazba v minimální výši dvojnásobku sazby 5,60 Kč, tedy nejméně 11,20 Kč.

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty

Podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí výše průměrné ceny pohonné hmoty:

 • 38,20 Kč za 1 litr benzinu automobilového 95 oktanů,
 • 42,60 Kč za 1 litr benzinu automobilového 98 oktanů,
 • 38,70 Kč za 1 litr motorové nafty,
 • 7,70 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny.

Jak se počítá spotřeba pohonných hmot?

Zaměstnavatel určuje náhradu za spotřebovanou pohonnou hmotu násobkem ceny pohonné hmoty a množstvím spotřebované pohonné hmoty.

Cenu pohonné hmoty musí zaměstnanec prokázat dokladem o nákupu souvisejícím s pracovní cestou. Pokud zaměstnanec cenu pohonné hmoty zaměstnavateli neprokáže, používá zaměstnavatel k určení výše náhrady průměrné ceny příslušných pohonných hmot uvedené výše. Spotřebu pohonné hmoty zaměstnavatel vypočítá z údajů uvedených v technickém průkazu použitého vozu.

Stručně
 • Cestovní výdaje musí zaměstnavatel uhradit všem zaměstnancům, které vyšle na pracovní cestu a kteří k úhradě těchto výdajů použili vlastní peněžní prostředky.
 • Výše stravného při tuzemské pracovní cestě je stanovena vyhláškou a každým rokem se upravuje. Minimální sazby stravného při zahraniční cestě pro každou zemi stanovuje rovněž každý rok vyhláška.
 • Sazby zahraničního i tuzemského stravného se upravují na základě délky trvání pracovní cesty a krátí se za každé bezplatně poskytnuté jídlo.
 • Zaměstnavatelé v podnikatelské sféře můžou svým zaměstnancům stanovené sazby dobrovolně navýšit, částku nad zákonem stanovené minimum musí ale zaměstnanec dodanit.
 • Zaměstnanec, který pro služební cestu použil vlastní automobil, má nárok na náhradu za každý kilometr jízdy a také na náhradu za spotřebované pohonné hmoty.
 • Základní sazba za používání silničních motorových vozidel za jeden kilometr jízdy činí v roce 2024 u jednostopých vozidel a tříkolek minimálně 1,50 Kč a u osobních silničních motorových vozidel minimálně 5,60 Kč.
 • Náhrada za spotřebovanou pohonnou hmotu se určuje násobkem ceny pohonné hmoty a množstvím spotřebované pohonné hmoty. Pokud zaměstnanec skutečně zaplacenou cenu pohonné hmoty zaměstnavateli neprokáže, používá zaměstnavatel k určení výše náhrady průměrné ceny příslušných pohonných hmot stanovené vyhláškou.

Zpět