Staňte se přirozeným lídrem: nonverbální komunikace a řeč těla

Manažeři a vedoucí pracovníci často hovoří před větším počtem lidí, a proto se jim vyplatí znát pravidla nonverbální komunikace a řeči těla. Postoj či gesta, která při komunikaci děláte, o vás prozradí, jakým člověkem vlastně jste a jak to s ostatními myslíte. Čeho se vyvarovat a jak na správnou sebeprezentaci?

Co je to nonverbální komunikace

Neverbální komunikace se často označuje také pojmem nonverbální. Jedná se o souhrn mimoslovních sdělení, která člověk vědomě či nevědomě předává jiné osobě nebo skupině lidí. Zjednodušeně řečeno jde o komunikaci beze slov.

Pomocí řeči těla sdělujete druhým, jak vnímáte sebe sama, jaké emoce se ve vás odehrávají, i to, v jakém rozpoložení zrovna jste. Neverbální komunikace jde ruku v ruce s tím, co sdělujete. Možná si to ani neuvědomujete, ale řeč těla dokáže ledacos napovědět o pravdivosti vašich slov. Pokud ji umíte správně využít, budete mít například větší šanci na uzavření obchodu, ale svá pozitiva přinese i při komunikaci se zaměstnanci či obchodními partnery.

Neverbální signály je potřeba vnímat komplexně. Co všechno sem spadá?

 • Pohledy,
 • pohyby,
 • mimika,
 • tón hlasu,
 • držení těla a další.

Abyste ve svém okolí vzbudili dojem přirozené autority, musíte najít rovnováhu mezi autoritou, mocí, srdečností a empatií. Pokud vysíláte příliš mnoho mocenských signálů, budete na okolí působit odtažitě. Ani přehnaná srdečnost se však nevyplácí, jelikož můžete působit tak, že si příliš vynucujete pozornost ostatních.

Chybná řeč těla aneb čemu se vyhnout

Jestliže chcete být ve své pozici úspěšní, neměli byste při svém projevu dělat tyto chyby:

Hrbení

Hrbení je projevem neúcty, vyjadřuje to, že se nudíte a nechcete zde být. Nahlas byste to sice neřekli, ale postojem svého těla to dáváte jasně najevo.

Jak by to udělal lídr? Byl by narovnaný, čímž dá najevo nejen zájem, ale také vzbudí respekt.

Přehnaná gestikulace

Přehnané máchání rukama může budit dojem, že překrucujete pravdu.

Jak by to udělal lídr? Při komunikaci by použil jen drobná kontrolovaná gesta, kterými říká, že nic neskrývá. To, že říkáte pravdu, podpoříte otevřenými dlaněmi.

Překřížené ruce a nohy

Překřížené končetiny jsou odrazem uzavřenosti a neochoty se otevřít novým nápadům. Přestože se při konverzaci usmíváte a přikyvujete, vaše tělo vypovídá něco jiného.

Jak by to udělal lídr? Přestože mu tato poloha může být pohodlná, nikdy před ostatními nevystupuje se založenýma rukama nebo nesedí s překříženýma nohama.

Vyhýbání se očnímu kontaktu

Jestliže se vyhýbáte očnímu kontaktu, působíte tak, že něco skrýváte. Navíc můžete působit nesebevědomě či tak, že se o téma nezajímáte.

Jak by to udělal lídr? Lídr ví, že udržování očního kontaktu je důležité především při vysvětlování komplikovaných nebo stěžejních bodů. Díky tomu působí inteligentně, silně a sebevědomě. Zároveň ví, že přehnaný oční kontakt působí agresivně a může být vnímaný jako pokus o dominanci. Tento způsob kontaktu musí být skutečně vytříbený.

Zamračený obličej

Pokud je během komunikace vaše tvář zamračená, budete na okolí působit tak, že máte špatnou náladu, přestože tomu tak není. Proto s vámi lidé postupem času raději přestanou komunikovat.

Jak by to udělal lídr? Nebude se „řehtat jako kobyla“, ale bude se při rozhovoru decentně usmívat. Dá tak najevo otevřenost, přátelskost a důvěru. Z jednání s takovým nadřízením si lidé odnesou příjemný pocit.

Jak se pozná vůdčí osobnost?

Nezáleží na tom, zda hovoříte s jedním člověkem nebo máte příspěvek na konferenci s dvěma sty účastníky. Pokud chcete ukázat, že máte přirozenou autoritu, nezapomeňte svůj projev doplnit i správnou řečí těla.

 • Držte hlavu vzhůru – dáte tak najevo, že jste sebejistí.
 • Usmívejte se – úsměv by měl být střídmý. Ten, kdo se příliš „zubí“, působí slabě. Nejdůvěryhodnější smích graduje postupně.
 • Dívejte se lidem do očí – oční kontakt byste měli optimalizovat, abyste nebudili dojem stalkera.
 • Používejte ruce – při projevu se nebojte v umírněné míře používat gesta. Při gestikulaci používejte celou ruku, nikoliv jen ukazováček. Ten může na ostatní působit agresivně.
 • Pohybujte se – tento projev přizpůsobte situaci. Pokud přednášíte, můžete po pódiu přecházet zprava doleva. Pohyb by však měl být umírněný, pamatujte, že nejste ve fitku.
 • Dělejte pauzy – během přednášky dělejte pauzy. Čím rychleji mluvíte, tím méně autoritativně působíte. Pauzy zdůrazňují vaše slova a dodají jim váhu.

Jestliže chcete působit přirozeně, trénujete nejen svůj hlasový projev, ale také gesta a řeč těla. Díky jejich spojení můžete dokázat skutečně velké věci.


Zpět