2. díl: Podnikejte jako student. Jak na to?

I jako student se můžete stát podnikatelem, a navíc vám to přinese jisté výhody. Zjistěte, jaké administrativní úkony je potřeba zařídit a jaké povinnosti tím pro vás vzniknou.

Pokud máte vlastní podnikatelský záměr, můžete se stát OSVČ samozřejmě i jako student. Druhá varianta je přivydělat si vedlejší činností. Status studenta vás při samostatném podnikání může dokonce zvýhodňovat, nárok na něj však máte pouze tehdy, pokud váš věk nepřekračuje 26 let nebo 28 let při prezenčním doktorském studiu. Než ale vyrazíte na živnostenský úřad, zamyslete se nad tím, jestli se skutečně potřebujete stát živnostníkem. Pro jednu z možností se však musíte rozhodnout v případě, že vykonáváte soustavnou činnost za účelem výdělku.

Tip: Podnikejte jako zaměstnanec. Jak na to?

Dohody jako alternativa
Existují dvě alternativy, díky kterým se můžete vyhnout povinnosti podávat daňové přiznání a další administrativě. Jde o dohodu o provedení práce (DPP) a dohodu o pracovní činnosti (DPČ).

DPP musí být uzavřena písemně a platí u ní omezení maximálně 300 odpracovaných hodin za rok u každého zaměstnavatele, přičemž pokud byste si s jedním podepsali dohod více, limit hodin pro něj zůstává stejný. Nepřesáhne-li součet výdělků u jednoho zaměstnavatele 10 000 Kč, neodvádí se zdravotní ani sociální pojištění. Jestliže ale u některého zaměstnavatele tento limit překročíte, pak je jeho povinností odvést z vašeho výdělku zálohu na zdravotní pojištění a uhradit ji v plné výši, tedy 13,5 % z minimální mzdy. V roce 2018 jde o 2 024 Kč, DPP se tak v tomto případě nevyplatí.

Co se týče daní, máte dvě možnosti. Buď u zaměstnavatele můžete podepsat tzv. prohlášení k dani, díky čemuž on nebude muset odvádět 15% srážkovou daň z vašeho výdělku, jestliže nepřekročí 10 000 Kč. V případě, že prohlášení k dani nepodepíšete, odvádí 15 % z částky zaměstnavatel. Vy však stále budete moct uplatnit slevu na poplatníka a na studenta.

V případě DPČ je stropem průměrně 20 hodin práce týdně na jednoho zaměstnavatele, a to za dobu trvání dohody či 52 týdnů. Dalším důležitým limitem je 2 500 Kč. Pokud jej měsíční výdělek přesáhne, bude z něj odvedeno zdravotní i sociální pojištění. Ve druhém případě to platí i tehdy, kdy skutečný výdělek 2 500 Kč nedosáhne, je-li ten uvedený v dohodě vyšší. Dohodu je třeba uzavřít i vypovědět písemně.

Příjmy z DPČ se daní 15 % ze superhrubé mzdy. Pokud za rok nepracujete pro více zaměstnavatelů současně, můžete toho posledního požádat o zúčtování daně, čímž se oprostíte od povinnosti podávat daňové přiznání. I zde můžete podepsat růžové prohlášení, pomocí kterého zaměstnavatel uplatní slevy na dani.

Živnostenský list si zařídíte snadno
Pokud máte zaměstnavatelů více a často je střídáte, nebo vyděláváte nad limity DPP a DPČ, pak je živnost vhodnějším řešením. Živností existuje několik typů, v případě studentů jde nejčastěji o živnost volnou. Ta zahrnuje činnosti, které nevyžadují žádné zvláštní podmínky pro vykonávání, a živnostenskému úřadu se pouze ohlásíte. Dalšími typy živností jsou řemeslná a vázaná, obojí je podmíněno doložením odborné způsobilosti, například výučním listem či maturitou v oboru. V praxi je tedy rozdíl minimální, řemeslné činnosti jsou specifické pouze tím, že se týkají spíše manuálních prací. Koncesovaná živnost vyžaduje kromě ohlášení také žádost o koncesi, jelikož se týká činností přímo regulovaných státem. Podnikat můžete také bez živnostenského oprávnění, pokud se jedná například o uměleckou nebo autorskou činnost. Podnikat se dá i na základě jiného než živnostenského oprávnění, toto se týká daňových poradců, tlumočníků, auditorů apod.

K založení živnosti musíte vyplnit jednotný registrační formulář a ten následně odevzdat buď na centrálním registračním místě, nebo přímo na živnostenském úřadě. Potřebovat budete také 1 000 Kč a občanský průkaz. Pokud jste v době zakládání živnosti studentem, na zdravotní pojišťovnu i okresní správu sociálního zabezpečení to živnostenský úřad nahlásí za vás, v opačném případě je potřeba status doložit potvrzeními o studiu. Nevíte-li si rady například s výběrem činností, vyplatí se právě návštěva živnostenského úřadu, kde vám úředníci poradí.

Dejte si pozor na časovou náročnost i ukončení studia
Pokud se rozhodnete podnikat při studiu, dobře zvažte, jaké jsou vaše časové možnosti. Jinak se může snadno stát, že jednu z činností odsunete pro nedostatek kapacity na vedlejší kolej. Škola vám v podnikatelské činnosti pochopitelně bránit nebude, některé univerzity takové studenty i podporují, nepočítejte však s tím, že vám bude odpuštěn termín zkoušky, protože jste byli příliš pracovně vytíženi.

O status studenta přicházíte tehdy, když přerušíte či ukončíte studium. V takovém případě jste povinni do osmi dní informovat zdravotní pojišťovnu a OSSZ a začít platit zálohy, a to včetně měsíce, kdy studium ukončujete. Student může kromě základní slevy na poplatníka ve výši 24 840 Kč uplatnit také slevu na studenta ve výši 4 020 Kč. Pro daňovou slevu 4 020 Kč ročně platí, že se odvádí za každý měsíc, na jehož začátku jste studenty nebyli. Ukončíte-li tak studium během roku, uplatňujete pouze její poměrnou část podle počtu měsíců, kdy ještě status studenta platil. Status studenta můžete znovu získat, za den jeho počátku se považuje zápis ke studiu. Stále zde ovšem platí věková hranice 26 let.

Jestliže se s ukončením studia rozhodnete i přerušit či zrušit živnost, přihlaste se také na úřadu práce. V opačném případě byste totiž museli odvádět minimální zálohu na zdravotní pojištění ve výši 2 024 Kč, dokud si nenajdete zaměstnání.

Zdravotní a sociální pojištění
V prvním roce podnikání při studiu neplatíte žádné zálohy, v následujících letech se určují od dosaženého příjmu za předchozí rok. Na konci roku jste vždy povinni podat zdravotní pojišťovně a OSSZ přehled o příjmech a výdajích, z nichž vám následně zálohy vyměří. Nezapomeňte dodávat každoročně také potvrzení o studiu. Nepřesáhne-li váš daňový základ, tedy příjmy oproštěné od výdajů, tzv. rozhodnou částku (pro rok 2018 jde o 71 950 Kč), zálohy zůstanou nulové. U zdravotního pojištění se na vás také nevztahuje minimální výše zálohy, kterou vám po dobu studia doplácí stát. Zdravotní pojištění činí při přesáhnutí rozhodné částky 13,5 % z poloviny daňového základu, sociální poté 29,2 % z poloviny daňového základu.

Daň z příjmu
I jako na studenta se na vás vztahuje daň z příjmu, opět ji budete muset platit tehdy, kdy váš výdělek za rok přesáhne rozhodnou částku, která pro rok 2018 činí 71 950 Kč. Za výdělek se v tomto případě nepovažují pouze samotné příjmy, nýbrž od nich můžete odečíst výdaje v podobě paušálu či skutečných výdajů. Od vypočtené daně si následně můžete odečíst základní slevu na poplatníka, která pro rok 2018 činí 24 840 Kč, a navíc ještě slevu na studenta ve výši 4 020 Kč. Daňové přiznání naopak musíte jako OSVČ podávat každoročně do konce března, i k němu je potřeba přiložit potvrzení o studiu.

TIP: Přečtěte si velkého průvodce daňovým přiznáním pro OSVČ za rok 2019

Pokud vaši rodiče využívají daňové zvýhodnění na dítě, nemusí se obávat, že by o něj se začátkem vašeho podnikání přišli. Se statusem studenta jste stále považováni za nezaopatřené děti a podnikání se u vás bere pouze jako vedlejší činnost.

Příští měsíc vám poradíme, za jakých podmínek můžete podnikat při mateřské dovolené.
Chcete více chytrých rad pro své podnikání a také užitečné nástroje? Sledujte náš web průběžně, ať jste pořád o krok napřed před konkurencí.


Zpět