Zjistěte, kdy platit autorské poplatky sdružení OSA

Autorské poplatky musí platit pořadatelé veřejných akcí a majitelé provozoven, kde je rádio, televize nebo jiné zařízení, které umožňuje šíření autorských děl. Mnoho podnikatelů si neuvědomuje, že vedle koncesionářského poplatku musí v případě veřejné reprodukce díla platit ještě autorské poplatky sdružení OSA. Zjistěte, jak to funguje a zda se licenční smlouvy týkají i vašeho podnikání.

Na co se vztahují autorské poplatky

Autorské poplatky se vztahují na audiovizuální tvorbu, rozhlasové či televizní vysílání a na jejich pouštění ze záznamu. Podle legislativy jsou autorským právem chráněná také literární a jiná umělecká i vědecká díla, která jsou výsledkem jedinečné tvůrčí činnosti a jsou vyjádřena v jakékoli objektivně vnímatelné podobě, což zahrnuje i elektronickou podobu. Pouze fyzické osoby mají schopnost vytvářet autorská díla jakožto jedinečný výsledek tvůrčí činnosti. Přičemž platí, že každé dílo je originál. Neexistují dvě úplně stejná díla, a pokud ano, jedno z nich je plagiát.

Autorský a koncesionářský poplatek není totéž

Autorské odměny jsou určeny autorům, výkonným umělcům a výrobcům zvukových či zvukově obrazových záznamů a vysílatelům. Koncesionářské poplatky jsou vedle příjmů z reklam základním zdrojem financí veřejnoprávního Českého rozhlasu a České televize.Každým z poplatků tedy přispíváte na něco jiného.

Kdy vám, jako podnikateli, vzniká povinnost platit autorské poplatky

Povinnost platit autorský poplatek vzniká vždy, když je v provozovně nebo na pořádané akci rádio, televize či jakékoli jiné audiovizuální zařízení, které je schopné reprodukovat zvuk a obraz. Poplatek musíte odvést i v případě, že rádio či televizi používáte jen sporadicky. Stačí, že existuje reálná možnost šíření obsahu (přítomnost funkční televize, rádia).

Kdo musí platit autorské poplatky

Restaurační zařízení, bary, obchody, kadeřnictví, kosmetické salóny a jiné provozovny ve sféře služeb, v nichž dochází k reprodukci audiovizuálních děl, musí pravidelně odvádět poplatky za šíření autorských děl. Platbě licenčních poplatků se nevyhnou ani pořadatelé kulturních či sportovních akcí a majitelé ubytovacích zařízení, která mají na pokojích umístěná rádia či televize. Výjimku představují zdravotnická zařízení. Pokud zubnímu lékaři během ošetřování pacientů hraje v ordinaci rádio, nevzniká mu tím povinnost platit autorský poplatek.

Oznamovací povinnost pořadatelů

Pokud pořádáte veřejnou kulturní akci, musíte ji vždy předem Ochrannému svazu autorů (OSA) ohlásit a v případě potřeby uzavřít a zaplatit za hromadnou licenční smlouvu na reprodukci hudebních či jiných děl. Akci musíte oznámit i v případě, že na ní zazní jen folklórní písně, jejichž autoři nejsou známi, a není důvod OSA platit.

Komu se platí autorské odměny

Kolektivní správci OSA, Dilia, INTERGRAM, OAZA, OOA-S od 1. ledna 2018 vyšli vstříc poplatníkům-podnikatelům a zjednodušili výběr autorských odměn. Nákup licenčních smluv na reprodukování uměleckých děl nyní spadá pod jednoho správce, kterým je OSA neboli ochranný svaz autorský. OSA pak rozdělí autorský poplatek mezi ostatní správce, a vy tak nemusíte řešit kde, komu a jaké licenční poplatky platit, když máte v provozovně televizi nebo rádio.

Kolektivní správci

Kolektivní správci jsou držiteli oprávnění Ministerstva kultury ČR k výkonu kolektivní správy autorských práv pro autory a jejich dědice.

  • Dilia neboli divadelní, literární, audiovizuální agentura se stará o uzavírání hromadných smluv s televizí a rozhlasem a také s provozovateli kopírovacích služeb.
  • INTERGRAM je nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů.
  • OAZAneboli Ochranná asociace zvukařů je profesní organizace, která sdružuje zvukaře na bázi dobrovolného členství.
  • OOA-S neboli Ochranná organizace autorská je sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl.

Jak a kde zaplatit

OSA provozuje internetový obchod, kde si na několik kliků můžete koupit licenční smlouvu pro svou provozovnu. Pokud pořádáte veřejnou sportovní nebo kulturní akci, musíte vyplnit on-line formulář, v němž oznámíte kde, kdy a co pořádáte. Spolu s tím máte povinnost uvést i seznam všech skladeb, které na akci zazní. A to i těch, u nichž je autor neznámý, nebo ho OSA nezastupuje.

Výše poplatku

Výše poplatku se liší podle lokality a s ní spojeným množstvím obyvatel a také podle využití díla. Obecně platí, že čím více lidí by teoreticky mohlo dílo vidět či slyšet, tím je poplatek vyšší. Kosmetický salon s rádiem v obci se 3 000 obyvateli zaplatí mnohem méně než velká restaurace v centru Prahy. Poplatky mohou být jak jednorázové pro potřeby sportovních a kulturních akcí, tak paušální pro provozovny. Výše jednorázových poplatků se liší podle ceny vstupného a kapacity akce. V e-shopu OSA najdete aktuální sazebníky licencí.


Zpět