Jak si vyplatit peníze z vlastní firmy legální cestou

I přesto, že se může zdát, že vyplatit si peníze z vlastní firmy musí být snadné, tak jednoduché to není. Z hlediska daňové legislativy se dokonce jedná o jeden z největších problémů, s nímž se podnikatelé potýkají. Jaké tedy máte možnosti, když chcete ze své firmy získat peníze legální cestou?

Česká daňová legislativa je poměrně složitá, takže neexistuje jen jeden způsob, jak peníze z firmy vyplatit, ale nabízí se hned několik možností. Pojďme se na ně podívat.

Podíl na zisku

Podle zkušených daňových poradců je nejjednodušší cestou, jak se odměňovat v rámci firmy jako její majitel, podíl na zisku neboli dividenda. Ve většině případů se však nejedná o jediný zdroj peněz, vzhledem k tomu, že se dividenda vyplácí pouze jednou za rok. Existuje však také možnost vyplacení záloh na podílu ze zisku. Dříve vyplacení zálohy na zisku nebylo vůbec možné, nyní to sice možné je, ale je nutné splnit některé zákonem dané povinnosti.

Je dobré vědět, že výplata podílu na zisku formou dividend je dvakrát daněná. Podíl na zisku je příjem, který podléhá 15% dani v případě, kdy je příjemcem fyzická osoba. Celý zisk firmy však už byl jednou zdaněný 19% sazbou daně z příjmu právnických osob. Neplatí se však odvody na zdravotní a sociální pojištění.

Zaměstnejte sami sebe

V případě společností s ručením omezeným může společník nebo jednatel pro firmu pracovat a pobírat plat jako zaměstnanec. Při vyplácení dané výplaty je nutné platit daň z příjmu a sociální a zdravotní pojištění. Za společníka nebo jednatele tedy firma musí odvést sociální a zdravotní pojištění a také 15% daň. Je samozřejmě také nutné dodržovat zákoník práce a jiné předpisy.

Dohoda o provedení práce

Druhou možností, jak se zaměstnat ve vlastní firmě, je dohoda o provedení práce, díky níž se můžete vyhnout povinnosti platit zdravotní a sociální pojištění. Odvést budete muset pouze 15% daň. Nevýhodou dohody o provedení práce však je, že maximální rozsah práce nesmí přesáhnout 300 hodin ročně.

Půjčení peněz vlastní firmě

Možná jste také přemýšleli o tom, jestli je možné vlastní firmě půjčit na začátku určitý obnos peněz a následně si je vyplácet zpátky i s úrokem. Odpověď je taková, že se jedná o další možnost vyvedení peněz z firmy legální cestou. Úroková sazba však musí být taková, aby byla srovnatelná s podobným typem transakce. Je také možné peníze firmě půjčit bezúročně.

Další možnosti

Mezi další možnosti, jak si vyplácet peníze z firmy, patří například náklady za pohonné hmoty, přičemž je možné vybrat až 5000 Kč měsíčně za jeden provozovaný a na firmu přihlášený automobil. Na firmu můžete mít také neomezený paušál, zakoupit si kancelářské vybavení, notebook, tiskárnu a řadu dalších věcí. Pozor si však musíte dát na nákupy, které s vaším podnikáním nijak nesouvisí. V takových případech vám hrozí pokuty.  

Pozor na švarcsystém

Některé firmy obcházejí daňovou legislativu takzvaným švarcsystémem. V praxi to například znamená, že má majitel firmy IČ a fakturuje sám na sebe. Jednatel firmy sice v některých případech může fakturovat své služby, ale muselo by se jednat o služby, které nesouvisejí s předmětem podnikání firmy a výkonem funkce jednatele. V opačném případě se jedná o nelegální způsob vyvedení peněz z firmy a je nutné počítat s postihem.

TIP: Myslete na vyplácení peněz ještě před založením firmy

Uvažovat nad tím, jak získáte peníze z firmy legální cestou, je dobré ještě před tím, než firmu založíte. Odborníci radí spojit se s daňovým poradcem a probrat podobu podnikání i dané možnosti. Můžete si tak v budoucnosti ušetřit mnoho starostí.


Zpět