Jak si vyplatit peníze z vlastní firmy legální cestou

I přesto, že se může zdát, že vyplatit si peníze z vlastní firmy musí být snadné, tak jednoduché to není. Z hlediska daňové legislativy se dokonce jedná o jeden z největších problémů, s nímž se podnikatelé potýkají. Jaké tedy máte možnosti, když chcete ze své firmy získat peníze legální cestou?

Česká daňová legislativa je poměrně složitá, takže neexistuje jen jeden způsob, jak peníze z firmy vyplatit, ale nabízí se hned několik možností. Pojďme se na ně podívat.

Podíl na zisku

Podle zkušených daňových poradců je nejjednodušší cestou, jak se odměňovat v rámci firmy jako její majitel, podíl na zisku neboli dividenda. Ta se ovšem ve většině případů standardně vyplácí pouze jednou do roka, ačkoli je samozřejmě možné v případě mimořádných jednorázových výnosů vyplatit nad rámec klasické dividendy dividendu mimořádnou.

Existuje však také možnost vyplacení záloh na podílu ze zisku. Dříve vyplacení zálohy na zisku nebylo vůbec možné, nyní to sice možné je, ale je nutné splnit některé zákonem dané povinnosti (např. povinně provést bilanční test). Pokud se pak nejvyšší orgán společnosti rozhodne, že zisk za příslušné účetní období nebude rozdělen – zejména proto, že nejsou splněny zákonné podmínky pro jeho rozdělení, tyto zálohy budou muset být společnosti zase vráceny.

Je dobré vědět, že výplata podílu na zisku formou dividend je dvakrát daněná. Podíl na zisku je příjem, který podléhá 15% dani v případě, kdy je příjemcem fyzická osoba. Celý zisk firmy však už byl jednou zdaněný 19% sazbou daně z příjmu právnických osob. Neplatí se však odvody na zdravotní a sociální pojištění.

Odměna jednatele za výkon funkce

S jednatelem může být ve společnosti s ručením omezeným uzavřena smlouva o výkonu funkce, na jejímž základě mu lze vyplácet pravidelnou měsíční odměnu, zvláštní odměny nebo podíl na zisku, je-li to v konkrétním případě možné. Jste-li ve vaší firmě zároveň společníkem i jednatelem, mohlo by uzavření této smlouvy pro vás být celkem výhodné (za předpokladu, že se na jejím znění a následném vyplácení odměn či podílu na zisku s ostatními společníky shodnete). Avšak dobré je také uvědomit si, že výplata těchto částek nesmí způsobit újmu samotné společnosti.

Zaměstnejte sami sebe

V případě společností s ručením omezeným může společník nebo jednatel pro firmu pracovat na základě pracovní smlouvy a pobírat mzdu jako zaměstnanec, v případě jednatele je ale nutné ohlídat, aby jeho náplní práce nebylo totéž, co mu přísluší vykonávat v rámci své funkce statutárního orgánu. V opačném případě by sice taková pracovní smlouva nemusela být hned automaticky neplatná, nicméně byly by na ni kladeny stejně přísné nároky jako na smlouvu, která by s ním jakožto s jednatelem byla uzavřena v souvislosti s výkonem jeho funkce.

Navíc by taková smlouva ani nepodléhala zákoníku práce – jelikož pracovněprávní vztah je založen na nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, který svoji práci koná mj. podle pokynů zaměstnavatele, a dále vzhledem k tomu, že jednateli ze zákona přísluší obchodní vedení společnosti, není možné, aby jednatel nařizoval práci sám sobě.

O zaměstnání sebe sama tak uvažujte pouze v případě, že jako společník ve vaší společnosti zároveň nevykonáváte taky funkci jednatele. V této souvislosti je dále také vhodné upozornit, že při vyplácení dané výplaty je nutné platit daň z příjmu a sociální a zdravotní pojištění. Za společníka tedy firma musí odvést sociální a zdravotní pojištění a také 15% daň.

Dohoda o provedení práce

Druhou možností, jak se zaměstnat ve vlastní firmě, je dohoda o provedení práce, díky níž se můžete vyhnout povinnosti platit zdravotní a sociální pojištění. Odvést budete muset pouze 15% daň. Nevýhodou dohody o provedení práce však je, že maximální rozsah práce nesmí přesáhnout 300 hodin ročně.

Půjčení peněz vlastní firmě

Možná jste také přemýšleli o tom, jestli je možné vlastní firmě půjčit na začátku určitý obnos peněz a následně si je vyplácet zpátky i s úrokem. Odpověď je taková, že se jedná o další možnost vyvedení peněz z firmy legální cestou. Úroková sazba však musí být taková, aby byla srovnatelná s podobným typem transakce – příliš vysoké úroky totiž hned přilákají pozornost finančního úřadu, který vám může napařit velmi vysoké pokuty. Z vyplaceného úroku pak společník musí odvést daň z příjmu. Je také možné peníze firmě půjčit bezúročně.

Pronájem prostor k podnikání

Jako společníkovi vám nic nebrání v tom, abyste vaší společnosti pronajal prostory k podnikání a inkasoval za to od ní pravidelné měsíční platby. Pronájem je však opět nutné stanovit v obvyklé výši. Pronajmout firmě můžete také movitý majetek (např. automobil). Tento příjem pak bude daněn v rámci příjmu fyzické osoby.

Tip Účty pro právnické osoby a živnostníky od ČSOB jsou bez poplatků za vedení a bez jakýchkoliv podmínek, a to včetně bezkontaktních platebních karet zdarma. Založte si firemní a podnikatelský účet online během pár minut.

Další možnosti

Mezi další možnosti, jak si vyplácet peníze z firmy, patří například náklady za pohonné hmoty, přičemž je možné vybrat až 5000 Kč měsíčně za jeden provozovaný a na firmu přihlášený automobil. Na firmu můžete mít také neomezený paušál, zakoupit si kancelářské vybavení, notebook, tiskárnu a řadu dalších věcí. Pozor si však musíte dát na nákupy, které s vaším podnikáním nijak nesouvisí. V takových případech vám hrozí pokuty. 

Pozor na švarcsystém

Některé firmy obcházejí daňovou legislativu takzvaným švarcsystémem. V praxi to například znamená, že má majitel firmy IČ a fakturuje sám na sebe. Jednatel firmy sice v některých případech může fakturovat své služby, ale muselo by se jednat o služby, které nesouvisejí s předmětem podnikání firmy a výkonem funkce jednatele. V opačném případě se jedná o nelegální způsob vyvedení peněz z firmy a je nutné počítat s postihem.

TIP: Myslete na vyplácení peněz ještě před založením firmy

Uvažovat nad tím, jak získáte peníze z firmy legální cestou, je dobré ještě předtím, než firmu založíte. Odborníci radí spojit se s daňovým poradcem nebo s právníkem specializovaným na obchodní právo a probrat podobu podnikání i dané možnosti. Můžete si tak v budoucnosti ušetřit mnoho starostí.


Zpět