Jak být dobrým lídrem

08.08.2023 | 3 min

14. díl: Jak budovat zdravou firemní kulturu?

Správně nastavená firemní kultura je spojená s celou řadou benefitů pro společnost i zaměstnance, ať už se jedná o motivaci zaměstnanců nebo dobrý dojem, který firma dělá na své zákazníky. Co to firemní kultura vlastně je, jaké jsou přínosy jasně definované firemní kultury a jak firemní kulturu správně budovat?

08.06.2023 | 4 min

13. díl: Účinné způsoby, jak zvýšit produktivitu práce svých zaměstnanců

Produktivita. Slovo, které není jen prázdnou frází, ale cestou, jak dosáhnout obchodního úspěchu. Díky produktivitě práce zaměstnanců totiž mohou společnosti dosáhnout růstu, vyšší ziskovosti i lepšího výkonu. Co přesně se pod pojmem produktivita práce skrývá? Jak se měří a jakými způsoby produktivitu práce zvýšit?

30.03.2023 | 4 min

12. díl: 9 znaků špatného lídra: Na co si dát pozor?

Emoční inteligence, autorita, komunikační dovednosti, umění rozhodovat se a schopnost inspirovat druhé. To jsou některé vlastnosti, které by měl mít podle odborníků dobrý lídr. Existuje však také seznam vlastností a chyb, kterých by se lídři měli vyvarovat, aby nespadali do kolonky „špatných vedoucích“. Jakých?

17.11.2022 | 4 min

11. díl: Jak být dobrým lídrem: Jak nastavit ve firmě rozhodovací proces

Přijmout v podnikání rozhodnutí je momentem, který firmu směruje k novým možnostem i výzvám. Proto je dobré následovat několik osvědčených kroků, které vás tímto procesem provedou. A ačkoli je rozhodování nejčastěji v rukou majitelů firem, je dobré rozhodovací kompetence rozdělit i mezi zaměstnance, kteří se tak mohou pracovně rozvíjet. Tím snadno zvýšíte i jejich loajalitu firmě.

04.10.2022 | 4 min

10. díl: Jak být dobrým lídrem: Jak na efektivní porady

Porady by měly být co nejefektivnější, aby pomáhaly vašemu podnikání. Přesto se v organizování pracovních schůzek děje řada nešvarů, které tato setkání činí skoro nesnesitelnými. Stačí však pár tipů, kterými se řídit během příprav i průběhu porady, a můžete na pracovních schůzkách získat cenný prostor, jak posunout vaše podnikání kupředu.

16.08.2022 | 4 min

9. díl: Jak být dobrým lídrem: Naučte se chovat asertivně

Asertivní chování je důležitou komunikační vlastností, kterou by měl zvládat každý vedoucí pracovník. Avšak ve skutečnosti není tato schopnost vlastní každému. Asertivita pomůže předcházet hádkám a nedorozuměním na pracovišti, dokáže pročistit vzduch, ale také stmelit kolektiv. Jak se naučit chovat asertivně?

02.06.2022 | 3 min

8. díl: Objevte Paretovo pravidlo a naučte se investovat energii tam, kde to má smysl

Možná jste sami zažili situaci, kdy jste podnikání věnovali maximum času, ale toto vynaložené úsilí nepřineslo očekávané výsledky. Pokud chcete svou energii vynaložit opravdu tam, kde se to projeví, měli byste se řídit Paretovým pravidlem. Co to Paretovo pravidlo je a na jakém principu funguje?

05.04.2022 | 5 min

7. díl: Jak být dobrým lídrem: Základy rétoriky a argumentace

Jen dobrý nápad a potřebné znalosti mnohdy nestačí k tomu, aby byl člověk při podnikání úspěšný. Některé situace také vyžadují, aby byl podnikatel schopný prezentovat svůj nápad a přesvědčit okolí o tom, že má jeho podnikatelský záměr potenciál, například když žádá banku o úvěr. Právě správná prezentace tak může být zejména v počátcích podnikání klíčem k úspěchu.

08.02.2022 | 5 min

6. díl: Jak být dobrým lídrem: Duševní hygiena

Otevřeně komunikovat s lidmi, efektivně naslouchat, přizpůsobovat se změnám. To jsou některé vlastnosti, které by měl mít dobrý lídr. Lídr by se měl také neustále vzdělávat ve svém oboru a nezapomínat na duševní hygienu. Jeho psychické rozpoložení má totiž významný vliv na podřízené, tím pádem i na chod celé firmy a také na vztahy v osobním životě.

02.12.2021 | 4 min

5. díl: Jak být dobrým lídrem: Jak pracovat se stresem

Z letošního průzkumu společnosti Grafton Recruitment vyplynulo, že stres v práci zažívá 86 % lidí, z toho 18 % z nich bojuje s vyčerpávajícím stresem, který má negativní vliv na jejich zdraví. Na žebříčku 10 nejvíce stresujících povolání se umístili i manažeři. Jedná se totiž o povolání, které souvisí s vysokou mírou stresových faktorů. Jak se se stresem spojeným s náročnou vedoucí pozicí vypořádat?

25.11.2021 | 4 min

4. díl: Jak být dobrým lídrem: Jak řešit konflikty v kolektivu

Konflikty jsou běžnou součástí každodenního života a nevyhýbají se ani pracovnímu prostředí. Umění řešit konflikty je proto velmi důležitou dovedností každého dobrého manažera. Jaké jsou nejčastější příčiny konfliktů na pracovišti a jak se chovat ve chvíli, kdy konflikt nastane?

11.11.2021 | 4 min

3. díl: Jak být dobrým lídrem: Jak delegovat práci zaměstnancům

Odpovědí na to, jak nenechat veškeré úkoly na svých bedrech a vést tým k dobrým výsledkům, je delegování práce, které je jednou z klíčových dovedností úspěšných lídrů. Proč a jak práci delegovat? Jak kontrolovat zadané úkoly a jakým chybám se vyhnout?

21.10.2021 | 5 min

2. díl: Jak být dobrým lídrem: Typologie manažerů

Je lepším manažerem extrovert, nebo introvert? Má lepší předpoklady k tomu vést lidi flegmatik, cholerik, sangvinik či melancholik? A co vám o vaší osobnosti prozradí MBTI typologie? Zjistěte, jaký typ osobnosti jste vy, a jaké jsou vaše manažerské přednosti.

14.10.2021 | 4 min

1. díl: Jak být dobrým lídrem: Jak komunikovat se zaměstnanci a motivovat je

To, že je někdo šéf, automaticky neznamená, že je také lídr. Říká se, že někteří lidé se jako lídři rodí, ti ostatní se však musí naučit vést lidi a důležité manažerské vlastnosti pilovat. Co tedy udělat pro to, aby se z vás stal dobrý lídr?