14. díl: Jak budovat zdravou firemní kulturu?

Správně nastavená firemní kultura je spojená s celou řadou benefitů pro společnost i zaměstnance, ať už se jedná o motivaci zaměstnanců nebo dobrý dojem, který firma dělá na své zákazníky. Co to firemní kultura vlastně je, jaké jsou přínosy jasně definované firemní kultury a jak firemní kulturu správně budovat?

Co to je firemní kultura?

Jak popsat firemní kulturu? Jako soubor toho, čemu lidé ve firmě věří, jak pracují, jak mezi sebou komunikují a v neposlední řadě, jak se chovají uvnitř firmy i navenek. Jinými slovy bychom mohli firemní kulturu definovat jako něco, co spojuje zaměstnance a vedení firmy.

Firemní kulturu utváří hned několik klíčových prvků, mezi které patří vize firmy, mise a hodnoty společnosti, příběh společnosti, firemní jazyk a rituály.

Proč je firemní kultura důležitá i pro vaši společnost?

Jak už jsme nastínili v úvodu, přínosy zdravé firemní kultury jsou obrovské. Prvním důvodem, proč je zdravá firemní kultura tak důležitá, je skutečnost, že vede ke zvýšení angažovanosti a motivovanosti zaměstnanců a také ke zvýšení jejich produktivity, což jde ruku v ruce s vyššími zisky firmy.

Kromě toho pomáhá firemní kultura budovat silnou identitu značky a utváří ve firmě zdravé týmové prostředí. Firemní kultura má také vliv na budování důvěry se zákazníky a obchodními partnery.

Rizika nevybudované nebo nesprávně stanovené firemní kultury 

V případě, že firemní kultura ve společnosti není vybudovaná nebo je vybudovaná nesprávně, pravděpodobně to bude mít za následek nespokojenost zaměstnanců, snížení jejich motivace a výkonnosti a případně také jejich odchod z firmy, který může společnost stát nemalé peníze.

Jak firemní kulturu budovat?

Nyní už se dostáváme k tomu, jak zdravou firemní kulturu budovat. V první řadě je třeba stanovit vizi společnosti a základní principy, na kterých bude společnost stát. S vizí společnosti by se měli seznámit nejen všichni stávající zaměstnanci, ale také ti, kteří do firmy nově nastupují. Uchazeče o práci byste tak měli vybírat i na základě toho, zda s vizí společností souzní, a do firmy tak dobře zapadnou.

Abyste měli jistotu, že vše funguje tak, jak má, pravidelně žádejte své zaměstnance o zpětnou vazbu, jež dokáže odhalit případné chyby.

Jak firemní kulturu zlepšit?

Pokud už máte ve firmě firemní kulturu vybudovanou a chcete na ní dále pracovat, řiďte se těmito pravidly: Dobře komunikujte se svými zaměstnanci a povzbuzujte je k tomu, aby s vámi sdíleli své nápady. Naslouchejte také jejich obavám a dejte jim najevo, že vám nejsou jejich starosti lhostejné. Vedení společnosti nebo vedení jednotlivých týmů by mělo také věnovat čas zpětné vazbě a zacházet se všemi zaměstnanci stejně.

Jaké jsou typy firemní kultury?

Rozlišujeme čtyři základní typy firemní kultury, které se dělí na základě míry otevřenosti k okolí a svobody zaměstnanců. V naprosté většině firem přitom najdeme prvky více typů kultur a jeden převažující typ. O jaké čtyři typy firemní kultury se tedy jedná? Pojďme si je přiblížit.

Neformální firemní kultura

Nejflexibilnějším typem firemní kultury je neformální firemní kultura, jež je založená na inovacích, podpoře kreativního myšlení a podstupování rizik. Ve firmě, kde převažuje tento typ firemní kultury, si nadřízení cení zaměstnanců se schopností přicházet s novými nápady. Zaměstnanci jsou ze strany vedení motivovaní k tomu, aby přicházeli s inovacemi, což však může vést k vysoké rivalitě mezi nimi.

Neformální firemní kultura je často spojena se společnostmi z rychle se rozvíjejících oborů a firmami v technologickém odvětví.

Tip Účty pro právnické osoby a živnostníky od ČSOB jsou bez poplatků za vedení a bez jakýchkoliv podmínek, a to včetně bezkontaktních platebních karet zdarma. Založte si firemní a podnikatelský účet online během pár minut.

Klanová firemní kultura

Jaká atmosféra panuje ve firmě, která vsází na klanovou firemní kulturu? Uvolněná, přátelská a otevřená. V tomto případě společnosti kladou důraz na spokojenost zaměstnanců a na týmovou spolupráci.

Ve kterých firmách se s touto kulturou setkáte nejčastěji? Ve start-upech a malých firmách.

Soutěživá firemní kultura

Jak už název třetího rozšířeného typu firemní kultury napovídá, je spojená s firmami s velkou konkurencí na trhu, jež usilují o to, patřit ve svém oboru ke špičce a s ostatními firmami o toto postavení „soutěží“. V takovýchto firmách, kterými jsou zpravidla velké korporáty, často chybí osobní vztah a přístup.

Hierarchická firemní kultura

Zatímco klanová firemní kultura je obvykle spojena s plochou hierarchií, společnosti s hierarchickou firemní kulturou mají pevně danou strukturu, postupy a pravidla. Mnohdy je v takovýchto firmách zavedený přísný dress code a zaměstnanci nejsou vedeni k tomu, aby přicházeli s inovacemi. Tuto kulturu najdeme zejména u firem s dlouhou tradicí na trhu, které nejsou příliš otevřené moderním trendům.  

Stručně
  • Firemní kultura je soubor toho, čemu lidé ve firmě věří, jak pracují, jak mezi sebou komunikují a jak se chovají uvnitř firmy i navenek. Firemní kulturu utváří vize firmy, mise a hodnoty společnosti, příběh společnosti, firemní jazyk a rituály.
  • Zdravá firemní kultura vede ke zvýšení angažovanosti, motivovanosti a produktivity zaměstnanců, pomáhá budovat silnou identitu značky a utváří ve firmě zdravé týmové prostředí. Firemní kultura má také vliv na budování důvěry se zákazníky a obchodními partnery.
  • Jak zdravou firemní kulturu budovat? V první řadě je třeba stanovit vizi společnosti a základní principy, na kterých bude společnost stát. S vizí společnosti by se měli seznámit nejen všichni stávající zaměstnanci, ale také ti, kteří do firmy nově nastupují. Pravidelně žádejte své zaměstnance o zpětnou vazbu.
  • Rozlišujeme čtyři základní typy firemní kultury, které se dělí na základě míry otevřenosti k okolí a svobody zaměstnanců. Jedná se o neformální firemní kulturu, klanovou firemní kulturu, soutěživou firemní kulturu a hierarchickou firemní kulturu.

Zpět